OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Talonrakentaja

Talonrakentaja

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentajana rakennat, pidät kunnossa ja uudisrakennat rakennuksia. Opinnoissasi perehdyt kirvesmies-, muuraus-, laatoitus- ja betonitöihin. Talonrakentajana pääset tekemään monipuolisia ja vaihtelevia töitä. Näet kättesi jäljen ja työsi säilyy seuraaville sukupolville. Rakennusalan ammatissa vaaditaan luovuutta, huolellisia työskentely- ja kädentaitoja sekä oma-aloitteista otetta työhön. Keskeisenä vaatimuksena on myös työturvallisuus. Talonrakentajana työskentelet vaihtelevissa sääolosuhteissa kesästä talveen. Voit työskennellä työntekijänä tai urakoitsijana rakennusliikkeissä.

 

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille, sekä jo alalla toimiville. Koulutus on suunnattu myös ylioppilaille.

Kesto
Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta. Kaukovainion tekniikan yksikössä koulutus painottuu korjausrakentamiseen ja Haukiputaalla uudisrakentamiseen. Koulutuksen kestoon vaikuttaa tutkinnon henkilökohtaistaminen

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Perustustyöt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava neljä tutkinnon osaa

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Raudoitus ja betonointi
 • Muottityöt
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Ikkunatyöt
 • Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

 • OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.
 • OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Haukiputaan yksikkö
Risto Päkkilä
p. 0500 584 306
risto.pakkila@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Jorma Jurmu
p. 040 162 7162
jorma.jurmu@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Pakollinen tutkinnon osa 25 osp

 • Perustyöt, 25 osp

• Talonrakennusalan osaamisala 50 osp

 • Runkovaiheen työt, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Kaukovainio, tekniikka 48 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 317 4678

erja.ukkola@osao.fi

Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja rakennusalan perustutkinto antavat valmiuden toimia talonrakentamisen eri vaiheissa talon perustamisesta sisävalmistusvaiheen töihin asti. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu rakennusalan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Perustustyöt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan neljä, ovat:

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Raudoitus ja betoni
 • Rappaus
 • Muottityöt
 • Teräsrakentaminen
 • Teräsohutlevyrakentaminen
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • TelinerakentaminenIkkunatyöt
 • Vesirakentaminen
 • Vedeneristys
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa-ainesten kuljetus
 • Maa- ja kiviainesten jalostaminen
 • Kalliorakentaminen
 • Paaluperustusten rakentaminen

Rakennusalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö
Risto Päkkilä, p. 050 058 4306, risto.pakkila@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku