OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Talonrakentaja

Talonrakentaja

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentajana rakennat, pidät kunnossa ja uudisrakennat rakennuksia. Opinnoissasi perehdyt kirvesmies-, muuraus-, laatoitus- ja betonitöihin. Talonrakentajana pääset tekemään monipuolisia ja vaihtelevia töitä. Näet kättesi jäljen ja työsi säilyy seuraaville sukupolville. Rakennusalan ammatissa vaaditaan luovuutta, huolellisia työskentely- ja kädentaitoja sekä oma-aloitteista otetta työhön. Keskeisenä vaatimuksena on myös työturvallisuus. Talonrakentajana työskentelet vaihtelevissa sääolosuhteissa kesästä talveen. Voit työskennellä työntekijänä tai urakoitsijana rakennusliikkeissä.

 

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai jo toimit alalla. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Voit hakea jatkuvassa haussa myös, jos sinulla on aiempi tutkinto muulta alalta tai keskeytyneet alan opinnot.

Ajankohta ja laajuus
Koulutus alkaa Haukiputaan yksikössä 7.1.2019 ja Kaukovainion tekniikan yksikössä 14.1.2019. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Kaukovainion tekniikan yksikössä koulutus painottuu korjausrakentamiseen ja Haukiputaalla uudisrakentamiseen. Koulutuksen kestoon vaikutta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat (75 osp)

 • Perustustyöt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava neljä tutkinnon osaa (70 osp)

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

 • OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.
 • OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas ja Leenpuoli 1, 90810 Kiviniemi.

Hinta
Koulutus on maksutonta. Opiskelun aikana tehtävistä hankinnoista voi aiheutua kustannuksia, jotka opiskelija maksaa itse.

Hakeutuminen
Haku koulutukseen ei ole avoinna tällä hetkellä.

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Haukiputaan yksikkö
Susanna Tervonen
p. 050 5169 158
susanna.tervonen@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Valintaperusteet
Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
Haastattelu

Haukiputaan yksikkö: Hakijoihin otetaan yhteyttä viikottain. Haastattelut järjestetään viikoilla 49-50. Mahdollinen kielitaidon arviointi järjestetään erikseen. Valintatieto ilmoitetaan hakijoille puhelimitse ja sähköpostilla aikaisintaan viikolla 50.
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
: Opiskelijavalinta tehdään hakemukseen pohjautuvan esivalinnan ja haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään kutsutuille keskiviikkona 12.12.2018 klo 8.00 - 12.00 ja torstaina 13.12.2018 klo 8.00 - 16.00 osoitteessa Kotkantie 2 A. Hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päättymisen jälkeen.

Mahdollinen kielitaidon arviointi järjestetään torstaina 13.12.2018 klo 9.00.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 15.12.2018 jälkeen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Pakollinen tutkinnon osa 25 osp

 • Perustustyöt, 25 osp

• Talonrakennusalan osaamisala 50 osp

 • Runkovaiheen työt, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Kaukovainio, tekniikka 57 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 317 4678

erja.seppala@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja rakennusalan perustutkinto antavat valmiuden toimia talonrakentamisen eri vaiheissa talon perustamisesta sisävalmistusvaiheen töihin asti. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu rakennusalan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Perustustyöt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan neljä, ovat:

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Raudoitus ja betoni
 • Rappaus
 • Muottityöt
 • Teräsrakentaminen
 • Teräsohutlevyrakentaminen
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • TelinerakentaminenIkkunatyöt
 • Vesirakentaminen
 • Vedeneristys
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa-ainesten kuljetus
 • Maa- ja kiviainesten jalostaminen
 • Kalliorakentaminen
 • Paaluperustusten rakentaminen

Rakennusalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja oppilaitoksen kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö
Risto Päkkilä, p. 050 058 4306, risto.pakkila@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku