Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Haluatko valmistua alalle, jossa sinua odottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen ammatillinen työkenttä, jossa osaaville ammattilaisille löytyy hyvin töitä? Opit erilaisten työkoneiden käytön maarakennustöissä työelämälähtöisessä ympäristössä.

Ammatti ja opinnot

Maarakennuskoneenkuljettajana käytät maarakennuskoneita työmailla. Opinnoissasi perehdyt erityisesti erityyppisiin kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja nykyaikaisiin 3D-koneohjausjärestelmiin. Maarakennuskoneenkuljettajana hallitset niin erilaiset työkoneet kuin asiakaspalvelutaidot ja kykenet lukemaan rakentamiseen liittyviä piirustuksia.

Valinnaiset opinnot mahdollistavat suuntautumisen erilaisiin maarakennusalan tehtäviin. Voit keskittyä opinnoissasi maa-aineskuljetuksiin, liikennealueiden kunnossapitoon, vesi- ja viemäritöihin, perustustöihin tai vihertöihin ja pihakiviasennuksiin. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka suoritetaan alan yrityksissä. Kuorma-autokortin ja ammattipätevyyden hankkiminen onnistuu koulutuksessa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Maarakennuskoneenkuljettajana voit työllistyä esimerkiksi julkisen puolen infrarakentamisen tai vaikkapa talonrakentamisen perustus- ja pihatöiden tehtäviin yksityisissä yrityksissä tai yrittäjänä. Voit tehdä töitä monella erilaisella työkoneella omien mieltymyksiesi mukaan pienistä isoihin koneisiin. Ala on monipuolinen ja koneita riittää laidasta laitaan. Esimerkiksi voit olla kuljettajana:

 • Kaivukoneella
 • Pyöräkoneella
 • Maansiirto tehtävissä
  • kuorma-autolla
  • liukuohjatulla kuormaajalla
  • dumpperilla
  • traktorilla
 • Tiehöylällä

Saatuasi työkokemusta voit perustutkinnon jälkeen suorittaa ammattitutkinnon. Ammattitutkinnon jälkeen voit kehittyä alalla ja suorittaa erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodustumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikat

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelupaikkojen määrä

Kevään 2024 yhteishaussa rakennusalan perustutkinnossa on Haukiputaan yksikössä yhteensä 40 aloituspaikkaa ja Taivalkosken yksikössä 18 aloituspaikkaa. Haukiputaalla aloituspaikkamäärä sisältää maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan lisäksi myös talonrakennuksen osaamisalan aloituspaikat.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala kuuluu SORA-lain piiriin. Valitulla tulee olla tekniikan alalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Opiskelu sisältää opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (55 osp)
 • Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
 • Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)
 • Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1, 15 osp
 • Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp
 • Maarakennuskoneiden 3-D ohjaus
 • Mittaus (paikallinen valinnainen, Taivalkoski)
 • Piharakentaminen
 • Tasokiviasennus
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Maarakennusalan GPS-mittaukset, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli et kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin sinulle voi tulla kustannuksia opiskelun aikana opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Katso lisätiedot Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Hakeutumiseen liittyvät lisätiedot

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö:
Opinto-ohjaaja Anja Jussila, p. 050 590 9678, anja.jussila@osao.fi

Taivalkosken yksikkö:
Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen, p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi
Janne Hietala, p. 040 3533129, janne.hietala@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Haukiputaan yksikössä koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet

Taivalkosken yksikössä kohderyhmänä hakuajattomassa haussa on aikaisemmin toisen tutkinnon suorittanut ja hakija haluaa vaihtaa osaamisalaa. Hakija voi myös olla henkilö, jolla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa ja haluaa kouluttautua alalle tai suorittaa vain tutkinnon osia täydentääkseen osaamista. Hakijalla on voinut opinnot jäädä kesken ja haluaa suorittaa ne loppuun. Hakija voi myös olla työttömyysuhan alainen tai työtön.

Lisäksi Taivalkosken yksikössä on erillinen haku yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille.

Hakuaika

Haukiputaan yksikössä hakuaika koulutukseen on 21.5. – 22.7.2024.
Taivalkosken yksikössä on jatkuva haku toistaiseksi ja toinen haku ajalla 13.6.-215.6.2024 yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille.

Opintojen alkaminen ja kesto

Haukiputaan yksikössä opinnot alkavat 7.10.2024.
Taivalkosken yksikössä opinnot alkavat 29.7., 7.8.2024 tai myöhemmin. Mikäli hakija haluaa hakea aikuiskoulutustukea, opinnot tulee aloittaa 29.7.2024.

Koulutuksen kesto on noin 2-3 vuotta. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelijavalinta

Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Haukipudas):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 1 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Taivalkoski):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Kaikki hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostitse ja kutsun lähettämisestä laitetaan tekstiviesti.

Haukiputaan yksiköstä hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikoilla 33-34/2024. Valintatiedosta ilmoitetaan sähköpostitse 26.8.2024 mennessä.
Taivalkosken yksikössä
haastattelut järjestetään joko oppilaitoksella tai Teamsin välityksellä. Valintapäätös tehdään viikon sisällä haastattelusta ja siitä tiedotetaan heti valintapäätöksen jälkeen.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on A2.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lähiopetuksen määrä ja tarve on opiskelijakohtainen ja tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa. Haukiputaan yksikössä oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Kai Härkönen. p. 040 183 5647, kai.harkonen@osao.fi ja Taivalkosken yksikössä Janne Hietala, p. 040 3533129, janne.hietala@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (55 osp)
 • Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
 • Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)
 • Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1, 15 osp
 • Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Mittaus (paikallinen valinnainen, Taivalkoski)
 • Piharakentaminen, 15 osp
 • Tasokiviasennus, 15 osp
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Maarakennusalan GPS-mittaukset, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työasusta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista sekä viranomais- ja korttimaksuista.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kai Härkönen (Haukipudas)
p. 040 183 5647, kai.harkonen@osao.fi

Vesa Alaraasakka (Haukipudas)
p. 040 653 0461, vesa.alaraasakka@osao.fi

Janne Hietala (Taivalkoski)
p. 040 3533129, janne.hietala@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten tietokonetta. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae Haukiputaalle

Hae Taivalkoskelle (aikuiset) aloitus 29.7. tai myöhemmin

Hae Taivalkoskelle (nuoret) aloitus 7.8.

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta. Jos koulutus ei näy auki olevissa hauissa, se ei ole sillä hetkellä tarjolla työvoimakoulutuksena.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Viisi nuorta naista seisoo rivissä kuorma-autojen edessä. Jokaisella naisella on musta t-paita päällään, jossa on keltainen soikea alue, jossa lukeen Maanrakennus Keränen Oy.

Jos olet hakenut maarakennuskoneenkuljettajan opintoihin jatkuvan haun kautta ja aloitat opiskelijana Haukiputaan yksikössä, sinulla on mahdollisuus hakea MRK-kumppanuuspolulle.

MRK-kumppanuuspolku on Maanrakennus Keränen Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu opintokokonaisuus, mikä tähtää työllistymiseen Maanrakennus Keräselle.

Opintojen sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin Maanrakennus Keräsen osaamistarpeita. MRK-kumppanuuspolulla suoritat kaikki koulutussopimuksesi Maanrakennus Keräsellä ja myös osaamisen näytöt annetaan pääsääntöisesti yrityksessä.

MRK:n edustaja ja opettaja esittelevät kumppanuuspolkuvaihtoehdon uusille opiskelijoille. Jos MRK-kumppanuuspolku kiinnostaa sinua, laadi lyhyt motivaatiokirje esimerkiksi sähköpostilla ja lähetä se opettajallesi. Opettaja ja MRK:n edustaja haastattelevat kaikki motivaatiokirjeen antaneet opiskelijat, minkä jälkeen yritys valitsee MRK-kumppanuuspolun opiskelijat.

Jos haluat hakea MRK-kumppanuuspolulle, sitoudut suorittamaan yrityksen kanssa yhteistyössä suunnitellun opiskelukokonaisuuden.

MRK-kumppanuuspolku sisältää seuraavat tutkinnon osat:

 • Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp
 • Perustustyöt, 25 osp
 • Maarakennuskoneen käyttö, 15 osp
 • Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
 • Piharakentaminen, 15 osp
 • Maa-ainesten kuljetus, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • lisäksi Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

MRK-kumppanuuspolku esitellään uusille jatkuvan haun kautta aloittaneille opiskelijoille 16.10.2020.

Keltainen, mustilla reunuksilla varustettu vaakasuunnassa oleva soikio. Soikion keskellä teksti

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto     Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020   Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.     Logo, jossa kaksi violettia vaakasuoraa viivaa ja kaksi vaaleansinistä oikealle nojaavaa pystyviivaa muodostavat hashtag-merkin. Vaakasuorissa viivoissa lukee tekstit Tasa-arvo tutuksi ja Gender equality.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista