Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakennusala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Maarakennuskoneenkuljettajana saat vastuuta ja alalla tarvitaan jatkuvasti uusia kuljettajia, sillä maarakentaminen ei lopu koskaan. Aina löytyy uusia kohteita ja työmaita.

Ammatti ja opinnot

Maarakennuskoneenkuljettajana käytät maarakennuskoneita työmailla. Opinnoissasi perehdyt erityisesti erityyppisiin kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja nykyaikaisiin 3D-koneohjausjärestelmiin. Maarakennuskoneenkuljettajana hallitset niin erilaiset työkoneet kuin asiakaspalvelutaidot ja kykenet lukemaan rakentamiseen liittyviä piirustuksia.

Valinnaiset opinnot mahdollistavat suuntautumisen erilaisiin maarakennusalan tehtäviin. Voit keskittyä opinnoissasi maa-aineskuljetuksiin, liikennealueiden kunnossapitoon, vesi- ja viemäritöihin, perustustöihin tai vihertöihin ja pihakiviasennuksiin. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka suoritetaan alan yrityksissä. Kuorma-autokortin ja ammattipätevyyden hankkiminen onnistuu koulutuksessa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Maarakennuskoneenkuljettajana voit tehdä töitä monella erilaisella työkoneella omien mieltymyksiesi mukaan pienistä isoihin koneisiin. Ala on monipuolinen ja koneita riittää laidasta laitaan. Esimerkiksi voit olla kuljettajana:

 • Kaivukoneella
 • Pyöräkoneella
 • Maansiirto tehtävissä
  • kuorma-autolla
  • liukuohjatulla kuormaajalla
  • dumpperilla
  • traktorilla
 • Tiehöylällä

Saatuasi työkokemusta voit perustutkinnon jälkeen suorittaa ammattitutkinnon. Ammattitutkinnon jälkeen voit kehittyä alalla ja suorittaa erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 23.2.-23.3.2021. www.opintopolku.fi

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2021. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodustumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelupaikkojen määrä

Kevään 2021 yhteishaussa rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalle on Haukiputaan yksikössä 32 aloituspaikkaa ja Taivalkosken yksikössä 16 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Opiskelu sisältää opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (75 osp)
 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneiden käyttö
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (70 osp)
 • Liikennealueiden hoitokoneen käyttö
 • Maarakennuskoneen käyttö
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Piharakentaminen
 • Tasokiviasennus
 • Ympäristökiviasennus
 • Maa-ainesten kuljetus
 • Perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Hakeutumiseen liittyvät lisätiedot

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö:
Opinto-ohjaaja Erja Seppälä, p. 050 317 4678, erja.seppala@osao.fi

Taivalkosken yksikkö:
Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen, p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi
Osmo Pyykkönen, p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku Haukiputaan yksikössä.

Taivalkosken yksikköön on suunnitteilla haku tammi-maaliskuulle 2021.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Taivalkoski: Opinnot alkavat 3.5.2021.

Koulutuksen kesto (2 – 3 vuotta) suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja siitä sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Opintojen kesto riippuu opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta.

 

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Haukipudas):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A.2.2. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa C-ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot.

Taivalkosken yksikössä lähiopetusta on 5pv/vko ja opetusta järjestetään juhannukseen saakka. Opetus jatkuu syksyllä elokuun alkupäivinä.

 

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Ammattilukio 

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (75 osp)
 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneiden käyttö
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (70 osp)
 • Liikennealueiden hoitokoneen käyttö
 • Maarakennuskoneen käyttö
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Maa-ainesten kuljetus
 • Piharakentaminen
 • Tasokiviasennus
 • Ympäristökiviasennus
 • Perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta.Turvakortit yht. 35 € (vesityö-, EA1-, työturva-, tieturva- ja tulityökortit).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opettaja Jarmo Kuure (Haukiputaan yksikkö)
p. 040 141 5456, jarmo.kuure@osao.fi

Osmo Pyykkönen (Taivalkosken yksikkö)
p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
ovi@osao.fi
p. 040 826 6060

Oppisopimuksen lisätiedot ja hakeutuminen

Koulutuspäällikkö Päivi Kylmäluoma (Haukiputaan yksikkö)
p. 040 141 5265, paivi.kylmaluoma@osao.fi

tuntiopettaja Timo Pitkänen
p 050 567 8960, timo.pitkanen@osao.fi (Taivalkosken yksikkö)

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen Haukiputaalle

 

Hae koulutukseen Taivalkoskelle

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Viisi nuorta naista seisoo rivissä kuorma-autojen edessä. Jokaisella naisella on musta t-paita päällään, jossa on keltainen soikea alue, jossa lukeen Maanrakennus Keränen Oy.

 

Jos olet hakenut maarakennuskoneenkuljettajan opintoihin jatkuvan haun kautta ja aloitat opiskelijana Haukiputaan yksikössä, sinulla on mahdollisuus hakea MRK-kumppanuuspolulle.

MRK-kumppanuuspolku on Maanrakennus Keränen Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu opintokokonaisuus, mikä tähtää työllistymiseen Maanrakennus Keräselle.

Opintojen sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin Maanrakennus Keräsen osaamistarpeita. MRK-kumppanuuspolulla suoritat kaikki koulutussopimuksesi Maanrakennus Keräsellä ja myös osaamisen näytöt annetaan pääsääntöisesti yrityksessä.

MRK:n edustaja ja opettaja esittelevät kumppanuuspolkuvaihtoehdon uusille opiskelijoille. Jos MRK-kumppanuuspolku kiinnostaa sinua, laadi lyhyt motivaatiokirje esimerkiksi sähköpostilla ja lähetä se opettajallesi. Opettaja ja MRK:n edustaja haastattelevat kaikki motivaatiokirjeen antaneet opiskelijat, minkä jälkeen yritys valitsee MRK-kumppanuuspolun opiskelijat.

Jos haluat hakea MRK-kumppanuuspolulle, sitoudut suorittamaan yrityksen kanssa yhteistyössä suunnitellun opiskelukokonaisuuden.

MRK-kumppanuuspolku sisältää seuraavat tutkinnon osat:

 • Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp
 • Perustustyöt, 25 osp
 • Maarakennuskoneen käyttö, 15 osp
 • Maarakennuskoneen huolto, 15 osp
 • Piharakentaminen, 15 osp
 • Maa-ainesten kuljetus, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • lisäksi Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

MRK-kumppanuuspolku esitellään uusille jatkuvan haun kautta aloittaneille opiskelijoille 16.10.2020.

 

Keltainen, mustilla reunuksilla varustettu vaakasuunnassa oleva soikio. Soikion keskellä teksti "Maanrakennus Keränen Oy www.mrk.fi". Teksti on muuten mustalla, mutta keskellä olena Keränen Oy on isommalla fontilla ja punaisella.

 

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto     Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020   Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.     Logo, jossa kaksi violettia vaakasuoraa viivaa ja kaksi vaaleansinistä oikealle nojaavaa pystyviivaa muodostavat hashtag-merkin. Vaakasuorissa viivoissa lukee tekstit Tasa-arvo tutuksi ja Gender equality.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista