Talonrakentaja

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentajana oma kädenjälki ja työn tulokset näkyvät konkreettisesti. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen omilla rakennustyömailla tai työpaikoilla alan yrityksissä.

Ammatti ja opinnot

Talonrakennuksen osaamisalan suorittaneena pääset tekemään talonrakennustyömaan  monipuolisia ja vaihtelevia töitä. Osaat tehdä talon perustusvaiheen töitä sekä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Opinnoissasi perehdyt kirvesmies-, muuraus-, laatoitus- ja betonitöihin. Opit käyttämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Talonrakentajana toimit laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Rakennusalalla on hyvät ja monipuoliset työmahdollisuudet. Voit työskennellä työntekijänä tai urakoitsijana rakennusliikkeissä. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit erikoistua erilaisiin rakennusalan tehtäviin tai voit lähteä jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun esimerkiksi rakennusinsinööriksi tai yliopistoon diplomi-insinööriksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 18.2. – 10.3.2020. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2020. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Haukiputaan yksikkö
Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2020 yhteishaussa rakennusalan perustutkinnon talonrakennusalan osaamisalalle on Haukiputaan yksikössä 36 aloituspaikkaa ja  Kaukovainion tekniikan yksikössä 60 aloituspaikkaa.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa.  Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Katso lisätietoja kielitaidon arvioinnista täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Perustustyöt, 25 osp
 • Runkovaiheen työt, 50 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijalle voi tulla kustannuksia mm. oppikirjoista sekä työvaatteista ja työkaluista.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Mika Manninen (Haukiputaan yksikkö)
p. 050 381 6938, mika.manninen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Aila Virsu (Kaukovainion yksikkö, tekniikka)
p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Haukiputaan yksikön ja Kaukovainion tekniikan yksikön elokuussa alkavien koulutusten hakuaika on päättynyt.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutus alkaa

 • Haukiputaan yksikössä 5.8.2020.
 • Kaukovainion tekniikan yksikössä 5.8.2020

Henkilökohtaistaminen

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

 • Haukiputaalla painotus uudisrakentamisessa.

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

 • Kaukovainiolla painotus korjausrakentamisessa.

 

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai jo toimit alalla. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Voit hakea jatkuvassa haussa myös, jos sinulla on aiempi tutkinto muulta alalta tai keskeytyneet alan opinnot.

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

Haukipudas:

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Haukiputaalla alkavan koulutuksen opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella. Valintahaastattelut pidetään viikoilla 24 ja 25. Hakijoille ilmoitetaan valintapäätös puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Kaukovainio:

1) Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
2) Haastattelu.

Valintaperusteen kohdan 1 (tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen) mukaisesti karsitaan haastatteluun kutsuttavat. Haastatteluun kutsutuista tehdään lopullinen opiskelijavalinta haastattelun perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen ja haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Haastatteluun pyydetään ottamaan mukaan koulu- ja työtodistukset.  Haastattelut pidetään ajalla 1.-3.6.2020 klo 8-16 osoitteessa Kotkantie 2 A. Tarvittaessa kielitaidon arviointi on 26.5.2020, Kotkantie 2 A, kutsut lähetetään erikseen sähköpostilla. Opiskelijavalintapäätös tehdään 17.6.2020. Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Rakennusalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Katso lisätietoja kielitaidon arvioinnista täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Tutkinnon voi opiskella myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Tutkinton sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Perustustyöt, 25 osp
 • Runkovaiheen työt, 50 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Sinulle voi tulla kustannuksia mm. oppikirjoista sekä työvaatteista ja työkaluista.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Mika Manninen (Haukiputaan yksikkö)
p. 050 381 6938, mika.manninen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Aila Virsu (Kaukovainion yksikkö, tekniikka)
p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

 

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja hakeutuminen

Päivi Kylmäluoma (Haukiputaan yksikkö)
p. 040 1415 265, paivi.kylmaluoma@osao.fi

Juha Aliranta (Kaukovainion yksikkö, tekniikka)
p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille TE-toimiston asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin. Rakennusalan ammatissa vaaditaan luovuutta, huolellisia työskentely- ja kädentaitoja sekä oma-aloitteista otetta työhön. Keskeisenä vaatimuksena on myös työturvallisuus.

 

Hakuaika

Hakuaikaa 17.8.2020 alkavaan koulutukseen on jatkettu 31.7.2020 saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset ovat voimassa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 17.8.2020 ja päättyy 20.6.2023. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelun kehittämisuunnitelma HOKS.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 

Tutkinton sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Perustustyöt, 25 osp
 • Runkovaiheen työt, 50 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelijat itse.

Hae koulutukseen

Haku on TE-palvelujen kautta 5.6.2020 mennessä. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso koulutuksen tiedot TE-palveluiden sivuilta ja hae koulutukseen

 

Lisätiedot

Kouluttaja Mika Turula
p. 044 703 7850, mika.turula@osao.fi

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä