Ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto

Autoala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä käyttää uutta tekniikkaa. Ajoneuvoasentajana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä autoalan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Ajoneuvoasentajana löydät erilaisten ajoneuvojen mekaaniset ja sähköiset viat. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, vianetsintään sekä huolto-, säätö- ja korjaustöihin. Ajoneuvonasentajana osaat vianmäärityksen lisäksi tehdä myös yksinkertaisia korjauksia.

Seuraat työssäsi alan nopeaa kehittymistä ja olet kiinnostunut uudesta tekniikasta. Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs. Autotekniikan osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Ajoneuvoasentajana voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • autokorjaamot
 • huoltamot
 • kuljetusliikkeet
 • autoteollisuus
 • rengasliikkeet
 • autotarvikeliikkeet

Autoalan opinnot  takaavat sinulle myös vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi koneinsinööriksi tai autokatsastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 22.2.-22.3.2022. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2022.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikat

 • Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa autoalan perustutkinnossa on Haukiputaan yksikössä yhteensä 94 aloituspaikkaa ja Muhoksen yksikössä 24 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Autoalan perustutkinnossa suositeltu kielitaitotaso on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Autoalan perustutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö
Anja Jussila, p. 050 590 9678, anja.jussila@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen, p. 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvosennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutus soveltuu alaa vaihtavalle, alalla jo toimivalle jolta puuttuu ammatillinen koulutus, ja täysin ammattia vailla olevalle henkilölle. Soveltuu myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Tutkinnonosien suorittamiseen ei ole erillistä hakua vaan niihin haetaan tässä samassa haussa.

Koulutukseen tutustuminen

Koulutukseen on mahdollista tutustua oppilaitoksen tiloissa. Haukiputaan yksikköön tutustumaan haluavat voivat olla yhteydessä opettaja Sami Piiraiseen.

Hakuaika

Haukiputaan yksikössä alkavaan koulutukseen voit hakeutua ajalla 4.6. – 21.11.2021. Muhoksen yksikössä ei ole tällä hetkellä jatkuvaa hakua auki.

Opintojen alkaminen ja kesto

Haukiputaan yksikössä opinnot alkavat 10.1.2022.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika n 2,5 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Haukipudas):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Haukiputaalle hakeneita pyydetään tekemään ennakkotehtävä ennen haastattelua. Ennakkotehtävät palautetaan 28.11.2021 mennessä ja haastattelut järjestetään 1.12-12.12.2021. Valintapäätös tehdään 3.12.2021 ja siitä tieto tiedotetaan sähköpostitse.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin marraskuussa 2021. Autoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista sekä itsenäistä työskentelyä. Sisältö ja painotus tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita Haukiputaan yksikössä hoitaa koulutuspäällikkö Päivi Kylmäluoma p. 040 1415265, paivi.kylmaluoma@osao.fi ja Muhoksen yksikössä koulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson, p. 050 3174 674, anna-maija.lawson@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita halutessaan kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä.
Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 90 osp
 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 55 osp
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 15 osp
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15 osp
 • Auton turvavarustetyöt 15 osp
 • Auton lisävarustetyöt 15 osp
 • Auton korin sähkövarustetyöt 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta perus, – ammatti, – tai erikoisammattitutkinnosta 10 osp
 • Paikallisesti valittava tutkinnon osa 10 osp
  (Näistä opiskelija valitsee opintoja 55 osaamispisteen verran)
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy hieman kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista esimerkiksi oppikirjoista, opiskeluvälineistä sekä työasusta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Mika Kesti (Haukiputaan yksikkö)
050 340 7624, mika.kesti@osao.fi

Sami Piirainen (Haukiputaan yksikkö)
p 050 3088 175, sami.piirainen@osao.fi

Timo Mikkonen (Muhoksen yksikkö)
p. 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen Haukiputaalle

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista: