Automekaanikko (ent. ajoneuvoasentaja)

Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvoala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä käyttää uutta tekniikkaa. Automekaanikkona saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä autoalan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Autoalan perustutkinto uudistuu

1.8.2022 alkaen autoalan perustutkinnon uusi nimi tulee olemaan ajoneuvoalan perustutkinto. Kevään 2022 yhteishaussa perustutkintoon haetaan tutkinnon uudella nimellä.

Jatkossa tutkinnosta valmistuu mm. autokorimekaanikoksi, automaalariksi, automekaanikoksi, hyötyajoneuvomekaanikoksi ja pienkonemekaanikoksi.

Ammatti ja opinnot

Automekaanikkona (ennen ajoneuvoasentaja) löydät erilaisten ajoneuvojen mekaaniset ja sähköiset viat. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, vianetsintään sekä huolto-, säätö- ja korjaustöihin. Automekaanikkona osaat vianmäärityksen lisäksi tehdä myös yksinkertaisia korjauksia.

Seuraat työssäsi alan nopeaa kehittymistä ja olet kiinnostunut uudesta tekniikasta. Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs. Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Automekaanikkona voit työskennellä mekaanikkona tai autoasentajana esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • autokorjaamot
 • huoltamot
 • kuljetusliikkeet
 • autoteollisuus
 • rengasliikkeet
 • autotarvikeliikkeet

Autoalan opinnot  takaavat sinulle myös vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi koneinsinööriksi tai autokatsastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 22.2.-22.3.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2022.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikat

 • Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa ajoneuvoalan perustutkinnossa on Haukiputaan yksikössä yhteensä 94 aloituspaikkaa ja Muhoksen yksikössä 24 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Ajoneuvoalan perustutkinnossa suositeltu kielitaitotaso on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ajoneuvoalan perustutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Automekaanikoksi opiskelet ajoneuvotekniikan osaamisalalla.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
 • Alustan korjaustyöt, 15 osp
 • Jarrujen korjaus, 10 osp
 • Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 ops
 • Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 30-45 osp, esim.
 • Polttomoottorin korjaus, 15 osp
 • Voimansiirron korjaus, 15 osp
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö, 15 osp
 • Alustan vianhaku, 15 osp
 • Rengastyöt, 15 osp
 • Teollisuuden asennustyöt, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö
Anja Jussila, p. 050 590 9678, anja.jussila@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Leena Pohjola, p. 040 6484 370, leena.pohjola@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvosennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutus soveltuu alaa vaihtavalle, alalla jo toimivalle jolta puuttuu ammatillinen koulutus, ja täysin ammattia vailla olevalle henkilölle. Soveltuu myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Tutkinnonosien suorittamiseen ei ole erillistä hakua vaan niihin haetaan tässä samassa haussa.

Koulutukseen tutustuminen

Koulutukseen on mahdollista tutustua oppilaitoksen tiloissa. Haukiputaan yksikköön tutustumaan haluavat voivat olla yhteydessä opettaja Sami Piiraiseen.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole tällä hetkellä hakua auki.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika n 2,5 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Haukipudas):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Ajoneuvoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista sekä itsenäistä työskentelyä. Sisältö ja painotus tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita Haukiputaan yksikössä hoitaa koulutuspäällikkö Päivi Kylmäluoma p. 040 1415265, paivi.kylmaluoma@osao.fi ja Muhoksen yksikössä koulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson, p. 050 3174 674, anna-maija.lawson@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita halutessaan kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä.
Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, 25 osp
 • Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 30-45 osp, esim.
 • Polttomoottorin korjaus 15 osp
 • Voimansiirron korjaus 15 osp
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy hieman kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista esimerkiksi oppikirjoista, opiskeluvälineistä sekä työasusta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Mika Kesti (Haukiputaan yksikkö)
p. 050 340 7624, mika.kesti@osao.fi

Sami Piirainen (Haukiputaan yksikkö)
p. 050 3088 175, sami.piirainen@osao.fi

Leena Pohjola (Muhoksen yksikkö)
p. 040 6484 370, leena.pohjola@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista: