Automekaanikko (ent. ajoneuvoasentaja)

Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvoala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä käyttää uutta tekniikkaa. Automekaanikkona saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä autoalan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Autoalan perustutkinto uudistuu

1.8.2022 alkaen autoalan perustutkinnon uusi nimi tulee olemaan ajoneuvoalan perustutkinto. Kevään 2022 yhteishaussa perustutkintoon haetaan tutkinnon uudella nimellä.

Jatkossa tutkinnosta valmistuu mm. autokorimekaanikoksi, automaalariksi, automekaanikoksi, hyötyajoneuvomekaanikoksi ja pienkonemekaanikoksi.

Ammatti ja opinnot

Automekaanikkona (ennen ajoneuvoasentaja) löydät erilaisten ajoneuvojen mekaaniset ja sähköiset viat. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, vianetsintään sekä huolto-, säätö- ja korjaustöihin. Automekaanikkona osaat vianmäärityksen lisäksi tehdä myös yksinkertaisia korjauksia.

Seuraat työssäsi alan nopeaa kehittymistä ja olet kiinnostunut uudesta tekniikasta. Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs. Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Automekaanikkona voit työskennellä mekaanikkona tai autoasentajana esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • autokorjaamot
 • huoltamot
 • kuljetusliikkeet
 • autoteollisuus
 • rengasliikkeet
 • autotarvikeliikkeet

Ajoneuvoalan opinnot takaavat sinulle myös vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi insinööriksi (AMK) auto- ja työkonetekniikan osaamisalalta, koneinsinööriksi (AMK) tai autokatsastajaksi. Tarjoamme jatko-opintoihin suuntautuville mahdollisuuden OAMK Highway-opintoihin jo perustutkinnon suorittamisen aikana. Kun suoritat perustutkinnon ja 15 opintopisteen OAMK Highway-opinot, sinulle luvataan opiskelupaikka OAMK tekniikan alalta. Ajoneuvoalan perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 21.2.-21.3.2023

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikat

 • Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2023 yhteishaussa ajoneuvoalan perustutkinnossa on Haukiputaan yksikössä yhteensä 94 aloituspaikkaa ja Muhoksen yksikössä 24 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Ajoneuvoalan perustutkinnossa suositeltu kielitaitotaso on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ajoneuvoalan perustutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Automekaanikoksi opiskelet ajoneuvotekniikan osaamisalalla.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
 • Alustan korjaustyöt, 15 osp
 • Jarrujen korjaus, 10 osp
 • Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 ops
 • Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 30-45 osp, esim.
 • Polttomoottorin korjaus, 15 osp
 • Voimansiirron korjaus, 15 osp
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö, 15 osp
 • Alustan vianhaku, 15 osp
 • Rengastyöt, 15 osp
 • Teollisuuden asennustyöt, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö
Mika Manninen, p. 050 381 6938, mika.manninen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen, p. 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet. Koulutus soveltuu myös jo alalla toimiville, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Koulutuksessa voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Tutkinnonosien suorittamiseen ei ole erillistä hakua vaan niihin haetaan tässä samassa haussa.

Koulutukseen tutustuminen

Koulutukseen on mahdollista tutustua oppilaitoksen tiloissa. Haukiputaan yksikköön tutustumaan haluavat voivat olla yhteydessä opettaja Sami Piiraiseen.

Hakuaika

Hakuaika Haukiputaalla elokuussa 2023 alkavaan koulutukseen on 8.3.-15.5.2023. Muhoksella ei ole hakua meneillään eikä seuraava koulutuksen alkaminen ole tiedossa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Haukiputaan yksikössä opinnot alkavat 7.8.2023 ja arvioitu päättymispäivä on 31.5.2026. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika n 2,5 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti (Haukipudas):

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 1 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään tekstiviesti. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan 14.6.2023 mennessä sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään 23.5.2023. Ajoneuvoalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista sekä itsenäistä työskentelyä. Sisältö ja painotus tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita Haukiputaan yksikössä hoitaa koulutuspäällikkö Päivi Kylmäluoma p. 040 141 5265, paivi.kylmaluoma@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita halutessaan kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lukio-opintoja voit suorittaa Haukiputaan yksikössä.
Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatilliset tutkinnon osat 85 osp
 • Ajoneuvon huoltotyöt 25 osp
 • Alustan korjaustyöt 15 osp
 • Jarrujen korjaus 10 osp
 • Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen 10 osp
 • Ajoneuvon määräaikaishuolto 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 60 osp, esim.
 • Polttomoottorin korjaus 15 osp
 • Voimansiirron korjaus 15 osp
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö 15 osp
 • Sähköjärjestelmien mittaaminen 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy hieman kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista esimerkiksi oppikirjoista, opiskeluvälineistä sekä työasusta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Sami Piirainen (Haukiputaan yksikkö)
p. 050 3088 175, sami.piirainen@osao.fi

Timo Mikkonen(Muhoksen yksikkö)
p. 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista: