Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, kunnossapitoasennuksen osaamisala

Teknologiateollisuus tarvitsee osaavaa ja uutta työvoimaa. Jos sinulla on alan peruskoulutus ja haluat laajentaa osaamistasi, niin tule suorittamaan ammattitutkinto tai sen tutkinnon osia. Kunnossapidon ammattitutkinto antaa sinulle valmiuden toimia automaatio-, sähkö- tai mekaanisessakunnossapitotehtävissä prosessiteollisuudessa, energiatuotannossa, julkisella sektorilla ja palveluyrityksissä. Työtehtäväsi ovat prosessin ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden tarkkailua, huoltoa, asennusta ja korjausta.

Ammatti ja opinnot

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia itsenäisesti monipuolisissa koneasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit erikoistua erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotöihin.

Sinulla on vahva osaaminen koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa. Valmistaudut huolellisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviin, suoritat tarvittavat toimenpiteet ja huolehdit työn dokumentoinnista ja luovuttamisesta asiakkaalle. Toimit alan asiantuntijana työyhteisössä sekä aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi osaamisesi ja tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.  Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella, jonka jälkeen koulutuksen aloitus henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Valinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä valituille ja kaikille hakijoille kirjeellä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa. Tarkempi lähiopetuksen määrä riippuu kunkin opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Lisäksi on verkko-opetusta ja työelämässä oppimista. Koulutuksen laajuus suunnitellaan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Olemme aiemmin  toteuttaneet koneenasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkintoon johtavaa koulutusta teollisuusyrityksille mm. Stora Ensolle, Eforalle ja SSAB:lle.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja 2-3 valinnaisesta tutkinnon osasta. Osaaminen arvioidaan pääasiassa työpaikalla toteutettavissa näytöissä. Oppilaitoksella järjestettävällä näyttöklinikalla on mahdollisuus osoittaa osaaminen sellaisiin ammattitaitovaatimuksiin, joiden näyttäminen ei ole työpaikalla mahdollista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonpano- ja huoltotyöt, 50 osp

Sisältö: tutkinnon infotilaisuus ja Moodle-järjestelmän käyttö

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Tarvittavat korttikoulutukset
 • Laakerointien asennus ja kunnonvalvonta
 • Tehonsiirron kunnossapito, voimansiirtolaitteiden toimintaperiaatteet ja kone-elinten linjaus
 • Prosessilaitteiden perusteet, kokoonpanopiirustukset, kaaviot, komponentit
 • Koneistus- ja levytöiden perusteet
 • Korjaushitsaus

 

KUNNONVALVONTAAN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Kunnonvalvontamittausten suorittaminen ja tulkinta (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Kunnonvalvonnan perusteet ja aistinvarainen kunnossapito
 • Kunnonvalvonnan mittaukset ja diagnostiikka
Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Voiteluhuollon perusteet
 • Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

 

HYDRAULIIKKAAN JA PNEUMATIIKKAAN SUUNTAUTUVA TUTKINTO (sisältää hydrauliikanputkistopassi -valmennuksen)

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmätyöt (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
 • Hydrauliikan automaatio
 • Hydrauliikan proportionaali- ja servojärjestelmät
Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Voiteluhuollon perusteet
 • Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

 

SÄHKÖAUTOMATIOON SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Koneenasennuksen ja kunnossapidon pienoisjänniteasennukset (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Sähkö- ja prosessiautomaatio
 • Teollisuussähköasennukset
 • Sähköasennusten vianetsintä
Koneenasennuksen ja kunnossapidon automaatiotyöt (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Teollisuusautomaatio
 • Ohjelmoitavat logiikat
 • Sähkömoottorikäytöt
 • Teollisuusautomaation kenttälaitteet ja vianetsintä

 

VOIMALAITOSTEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO (sisältää kattilalaitoksen B-koneenhoitajan koulutuksen)

Toiminta lämmöntuotannossa (40 osp energia-alan ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Kattilalaitoksen painelaiteturvallisuus
 • Kattilatyyppien rakenteet ja prosessilaitteet
 • Kattilasimulaattorin käyttö
 • Kattiloiden polttoaineet, palamisilma ja savukaasut-koulutus
 • Kattiloiden vesi- ja höyrypiirit
 • Kattilamateriaalit
Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto (20 osp energia-alan ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
Voitelulaitteiden asennus ( 50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Voiteluhuollon perusteet
 • Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

 

KARTONKITEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Paperi- ja kartonkiteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (45 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Kartonkikuidun valmistus ja käsittely
 • Puun käsittely ja haketus
 • Kuidun valmistusprosessi
 • Massan käsittely ja kartongin valmistus
Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (35 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Käyttäjäkunnossapito (ODR) ja kunnossapidon kehitystyökalujen käyttö
Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Voiteluhuollon perusteet
 • Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

 

SELLUTEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Selluteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (45 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Sellun valmistusprosessi
 • Puun käsittely ja haketus
 • Sellun keitto
 • Metsäteollisuuden kattilat
Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (35 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Käyttäjäkunnossapito (ODR) ja kunnossapidon kehitystyökalujen käyttö
Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:

 • Voiteluhuollon perusteet
 • Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet palvelussa


1.6.2021 voimaan tulevat tutkinnonperusteet
 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Kirjallisuus ja työkalut arviolta 100-200€, omat työasut ja turvakengät arviolta 200€

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kari Palokangas, p. 050 5903 480, kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen ympäri vuoden.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi osaamisesi ja tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Opiskelun toteutusmuoto

Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskeluja täydennetään koulutuksenjärjestäjän määrittelemässä oppimisympäristössä.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.  Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella, jonka jälkeen koulutuksen aloitus henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa. Tarkempi lähiopetuksen määrä riippuu kunkin opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Lisäksi on verkko-opetusta ja työelämässä oppimista. Koulutuksen laajuus suunnitellaan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Olemme aiemmin  toteuttaneet koneenasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkintoon johtavaa koulutusta teollisuusyrityisille mm. Stora Ensolle, Eforalle ja SSAB:lle.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja 2-3 valinnaisesta tutkinnon osasta. Osaaminen arvioidaan pääasiassa työpaikalla toteutettavissa näytöissä. Oppilaitoksella järjestettävällä näyttöklinikalla on mahdollisuus osoittaa osaaminen sellaisiin ammattitaitovaatimuksiin, joiden näyttäminen ei ole työpaikalla mahdollista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 50 osp
Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonpano- ja huoltotyöt, 50 osp

Sisältö:
– tutkinnon infotilaisuus ja Moodle-järjestelmän käyttö

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Tarvittavat korttikoulutukset
– Laakerointien asennus ja kunnonvalvonta
– Tehonsiirron kunnossapito, voimansiirtolaitteiden toimintaperiaatteet ja kone-elinten linjaus
– Prosessilaitteiden perusteet, kokoonpanopiirustukset, kaaviot, komponentit
– Koneistus- ja levytöiden perusteet
– Korjaushitsaus

KUNNONVALVONTAAN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Kunnonvalvontamittausten suorittaminen ja tulkinta ( 50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Kunnonvalvonnan perusteet ja aistinvarainen kunnossapito
– Kunnonvalvonnan mittaukset ja diagnostiikka

Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

 

HYDRAULIIKKAAN JA PNEUMATIIKKAAN SUUNTAUTUVA TUTKINTO (sisältää hydrauliikanputkistopassi -valmennuksen)

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmätyöt (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
– Hydrauliikan automaatio
– Hydrauliikan proportionaali- ja servojärjestelmät

Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

SÄHKÖAUTOMATIOON SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Koneenasennuksen ja kunnossapidon pienoisjänniteasennukset (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Sähkö- ja prosessiautomaatio
– Teollisuussähköasennukset
– Sähköasennusten vianetsintä

Koneenasennuksen ja kunnossapidon automaatiotyöt (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Teollisuusautomaatio
– Ohjelmoitavat logiikat
– Sähkömoottorikäytöt
– Teollisuusautomaation kenttälaitteet ja vianetsintä

 

VOIMALAITOSTEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO (sisältää kattilalaitoksen B-koneenhoitajan koulutuksen)

Toiminta lämmöntuotannossa (40 osp energia-alan ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Kattilalaitoksen painelaiteturvallisuus
– Kattilatyyppien rakenteet ja prosessilaitteet
– Kattilasimulaattorin käyttö
– Kattiloiden polttoaineet, palamisilma ja savukaasut-koulutus
– Kattiloiden vesi- ja höyrypiirit
– Kattilamateriaalit

Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto (20 osp energia-alan ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto

Voitelulaitteiden asennus ( 50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

KARTONKITEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Paperi- ja kartonkiteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (45 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Kartonkikuidun valmistus ja käsittely
– Puun käsittely ja haketus
– Kuidun valmistusprosessi
– Massan käsittely ja kartongin valmistus

Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (35 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Käyttäjäkunnossapito (ODR) ja kunnossapidon kehitystyökalujen käyttö

Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

SELLUTEOLLISUUTEEN SUUNTAUTUVA TUTKINTO

Selluteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (45 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Sellun valmistusprosessi
– Puun käsittely ja haketus
– Sellun keitto
– Metsäteollisuuden kattilat

Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (35 osp prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Käyttäjäkunnossapito (ODR) ja kunnossapidon kehitystyökalujen käyttö

Voitelulaitteiden asennus (50 osp)

Aiheeseen liittyvät koulutukset:
– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet)

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Kirjallisuus ja työkalut arviolta 100-200€, omat työasut ja turvakengät arviolta 200€

Lisätietoja

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Kari Palokangas, p. 050 5903 480, kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.