Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, kunnossapitoasennuksen osaamisala

Teknologiateollisuus tarvitsee osaavaa ja uutta työvoimaa. Jos sinulla on alan peruskoulutus ja haluat laajentaa osaamistasi, niin tule suorittamaan ammattitutkinto tai sen tutkinnon osia. Kunnossapidon ammattitutkinto antaa sinulle valmiuden toimia automaatio-, sähkö- tai mekaanisessakunnossapitotehtävissä prosessiteollisuudessa, energiatuotannossa, julkisella sektorilla ja palveluyrityksissä. Työtehtäväsi ovat prosessin ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden tarkkailua, huoltoa, asennusta ja korjausta.

Ammatti ja opinnot

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia itsenäisesti monipuolisissa koneasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit erikoistua erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotöihin.

Sinulla on vahva osaaminen koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa. Valmistaudut huolellisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviin, suoritat tarvittavat toimenpiteet ja huolehdit työn dokumentoinnista ja luovuttamisesta asiakkaalle. Toimit alan asiantuntijana työyhteisössä sekä aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa 10.10.2019 alkaen.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi osaamisesi ja tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.  Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä.

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella, jonka jälkeen koulutuksen aloitus henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Valinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä valituille ja kaikille hakijoille kirjeellä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Lähiopetuksen määrä oppilaitoksessa on keskimäärin 2 päivää/kuukausi. Lähiopetuksen määrä riippuu opiskelijan aikaisemmasta osaamista. Lisäksi on verkko-opetusta ja työelämässä oppimista. Koulutuksen laajuus suunnitellaan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Olemme toteuttaneet koneenasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkintoon johtavaa koulutusta yhteistyössä mm. Stora Enson, Eforan ja SSABn ja SKFn kanssa.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 50 osp
Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonpano- ja huoltotyöt, 50 osp

– Tutkinnon infotilaisuus ja Moodle-järjestelmän käyttö
– Tarvittavat korttikoulutukset
– Laakerointien asennus ja kunnonvalvonta
– Tehonsiirron kunnossapito, voimansiirtolaitteiden toimintaperiaatteet ja kone-elinten linjaus
– Prosessilaitteiden perusteet, kokoonpanopiirustukset, kaaviot, komponentit
– Koneistus- ja levytöiden perusteet
– Korjaushitsaus
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Voimalaitosteollisuuteen suuntautuva tutkinto (sisältää kattilalaitoksen B-koneenhoitajan koulutuksen)

Toiminta lämmöntuotannossa (valinnainen tutkinnon osa 40 osp, energia-alan ammattitutkinnosta)

– Kattilalaitoksen painelaiteturvallisuus
– Kattilatyyppien rakenteet ja prosessilaitteet
– Kattilasimulaattorin käyttö
– Kattiloiden polttoaineet, palamisilma ja savukaasut-koulutus
– Kattiloiden vesi- ja höyrypiirit
– Kattilamateriaalit
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto (valinnainen tutkinnon osa 20 osp, energia-alan ammattitutkinnosta)

– Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Kunnonvalvontaan suuntautuva tutkinto

Valinnaiset tutkinnon osat,100 osp
Kunnonvalvontamittausten suorittaminen ja tulkinta (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Kunnonvalvonnan perusteet ja aistinvarainen kunnossapito
– Kunnonvalvonnan mittaukset ja diagnostiikka
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Hydrauliikkaan- ja pneumatiikkaan suuntautuva tutkinto (sisältää hydrauliikanputkistopassi -valmennuksen)

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmätyöt (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
– Hydrauliikan automaatio
– Hydrauliikan proportionaali- ja servojärjestelmät
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Sähköautomaatioon suuntautuva tutkinto

Koneenasennuksen ja kunnossapidon pienoisjänniteasennukset (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Sähkö- ja prosessiautomaatio
– Teollisuussähköasennukset
– Sähköasennusten vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Koneenasennuksen ja kunnossapidon automaatiotyöt (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Teollisuusautomaatio
– Ohjelmoitavat logiikat
– Sähkömoottorikäytöt
– Teollisuusautomaation kenttälaitteet ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Paperi- ja kartonkiteollisuuteen suuntautuva tutkinto

Paperi- ja kartonkiteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (valinnainen tutkinnon osa 45 osp, prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)
Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (valinnainen tutkinnon osa 35 osp, prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)
Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Sahateollisuuteen suuntautuva tutkinto

Mekaanisen metsäteollisuuden työtehtävissä toimiminen, (valinnainen tutkinnon osa 30 osp, puuteollisuuden ammattitutkinnosta)
Sahatavaran jatkojalostusprosessissa toimiminen, (valinnainen tutkinnon osa 30 osp, puuteollisuuden ammattitutkinnosta)
Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Selluteollisuuteen suuntautuva tutkinto

– Selluteollisuuden prosessien ohjaus ja hallinta (valinnainen tutkinnon osa 45 osp, prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)
– Käynnissäpito prosessiteollisuudessa (valinnainen tutkinnon osa 35 osp, prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta)
Voitelulaitteiden asennus (valinnainen tutkinnon osa 50 osp)

– Voiteluhuollon perusteet
– Voitelujärjestelmien toimintahäiriöt ja vianetsintä
– Näyttöklinikka eli mahdollisuus näyttötöiden tekoon koululla, jos ei pysty tekemään työpaikalla
– Näyttöjen arviointi työpaikalla tutkinnon osaan

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet)

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Kirjallisuus ja työkalut arviolta 100-200€, omat työasut ja turvakengät arviolta 200€

 

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Kari Palokangas, p. 050 5903 480, kari.palokangas@osao.fi

 

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.