Laborantti

Laboratorioalan perustutkinto

Laboranttina tutkit arkipäivän asioita, kuten elintarvikkeita, ympäristöä ja järviveden uima-kelpoisuutta. Käytännössä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Työssä tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Ammatti ja opinnot

Laboranttina osaat suorittaa kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikro-biologisia sekä aistinvaraisia määrityksiä. Laboranttina voit myös testata materiaaleja, menetelmiä ja laitteita. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen ja huolellinen. Opiskelet mm. kemiaa, laiteanalytiikkaa, mikrobiologiaa, biokemiaa ja geenitekniikkaa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voit työskennellä paperi- ja kemianteollisuudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä tutkimuslaboratorioissa, joissa seurataan teollisuuden tuotteiden laatua, tehdään tutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan ympäristön tilaa.

Laborantin tutkinto takaa sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa bioanalytiikan ja ympäristötekniikan opintoihin. Myös yliopistossa voit suorittaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tutkinnon (esim. prosessitekniikka) tai filosofian maisterin tutkinnon (esim. kemia ja farmasia).

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 21.2. – 21.3.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 2-3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, teknikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2023 yhteishaussa on OSAOssa laboratorioalan perustutkintoon 12 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Laboratorioalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 70 osp
 • Laboratorion perustyöt, 40 osp
 • Laiteanalyysien tekeminen 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp
 • Spektrometrian soveltavat analyysit 15 osp
 • Kromatografian soveltavat analyysit 15 osp
 • Orgaaniset työmenetelmät ja synteesit  15 osp
 • Bioanalytiikan perustyöt 15 osp
 • Biotekniikan soveltavat työt 15 osp
 • Elintarvikeanalyysien tekeminen 15 osp
 • Ympäristöanalyysien tekeminen 15 osp
 • Soveltavien laiteanalyysien tekeminen 15 osp
 • Teollisuuden tuotantoprosessin seuranta ja laadunvalvonta 15 osp
 • Huippuosaajana oimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Maria Andersen, p. 050 570 8656, maria.andersen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakeutuminen avoinna 14.2. – 15.5.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 2.8.2023 ja niiden arvioitu päättyminen on 31.05.2026. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika on 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:
– Motivaatio (enint. 5 pistettä)
– Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
– Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Haastattelut järjestetään viikolla 22. Opiskelijavalinnasta päätetään viikolla 24. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 27.7.2023.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 23.05.2023. Kutsu lähetetään erikseen sähköpostlla. Laboratorioalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon lajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp
  • Laboratorion perustyöt, 40 osp
  • Laiteanalyysien tekeminen 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp
 • Spektrometrian soveltavat analyysit 15 osp
 • Kromatografian soveltavat analyysit 15 osp
 • Orgaaniset työmenetelmät ja synteesit  15 osp
 • Bioanalytiikan perustyöt 15 osp
 • Biotekniikan soveltavat työt 15 osp
 • Elintarvikeanalyysien tekeminen 15 osp
 • Ympäristöanalyysien tekeminen 15 osp
 • Soveltavien laiteanalyysien tekeminen 15 osp
 • Teollisuuden tuotantoprosessin seuranta ja laadunvalvonta 15 osp
 • Huippuosaajana oimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksuton. Ammattikirjallisuus ja muut opiskelukustannukset noin 300€ (sisältää mm. korttikoulutukset). Työasut ja -välineet noin 50 €.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Koulutuspäällikkö Kaisa Varis, p. 050 305 9627, kaisa.varis@osao.fi

Opinto-ohjaaja Maria Andersen, p. 050 570 8656, maria.andersen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Laboratorion perustyöt (40 osp) ja Laiteanalyysien tekeminen (30 osp) -tutkinnon osat

Ota startti laboratorioalalle suorittamalla tutkinnon osat laboratorioalan perustutkinnosta.

Tutustu tutkinnon osiin

Prosessinhoitaja, kemianteollisuus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Tutustu kemianteollisuuden prosessinhoitajan opintoihin