Lentoasemahuoltaja

Logistiikan perustutkinto

Lentoasemahuoltajana osaat työskennellä ilmailuun liittyvien turvallisuusohjeiden mukaisesti ja tehdä kansainvälisessä ympäristössä lentoasemien kunnossapitotehtäviä erilaisilla koneilla ja laitteilla. Ala sopii sinulle, jos olet täsmällinen ja luotettava, sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet kiinnostunut logistiikan ja tekniikan aloista.

Ammatti ja opinnot

Lentoasemahuoltajana työskentelet kansainvälisessä ympäristössä lentoasemilla. Työtehtäviisi kuuluvat lentoaseman kunnossapitotehtävät erilaisilla koneilla ja laitteilla. Huolehdit käytännön lentoturvallisuudesta esimerkiksi pitämällä kiitotiet ja rullaustiet liikennöitävässä kunnossa ja huolehtimalla ohjaus- ja varoitusjärjestelmien toimivuudesta. Tehtäviisi kuuluu myös lentokoneiden siirtämistä, lastausta ja purkamista. Lentoasemahuoltajana osaat pitää koneet ja laitteet toimintakykyisinä joustavasti ja täsmällisesti. Opintojen aikana opit ilmailuun liittyvät turvallisuusohjeet, joita noudatat työssäsi täsmällisesti. Lentoasemilla toimivilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, aikataulussa pysymistä, korkeaa ammattietiikkaa sekä yleistä nuhteettomuutta.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lentoasemahuoltajana toimit lentoasemien kunnossapidossa tai maapalvelutehtävissä tai molemmissa. Työnantajia ovat lentoliikennettä lähellä toimivat yritykset tai lentoasemien ylläpidosta vastaava Finavia.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi. Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella ja on noin kaksi vuotta.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele

Kohderyhmä

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja B-ajokortti.

Hakijalla tulee olla lentoasemapalvelujen osaamisalalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Vaatimuksena on hyvä fyysinen kunto ja mahdollisuus kehittää kuntoisuus lentoaseman pelastustoiminnassa vaadittavalle tasolle. Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat tehdään kuntotestauksen, suppean turvallisuusselvityksen, ajokorttirekisteritietojen ja haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 2 pistettä
 • motivaatio, enintään 6 pistettä

Haastatteluun otetaan mukaan ajokorttirekisteriote, jonka voit tulostaa maksutta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Oma asiointi -palvelusta.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen ja englannin kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli (suomen kieli), hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Logistiikka-alan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.  Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A2.2.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja se sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus työskennellä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella myös muilla Pohjois-Suomen lentoasemilla, kuin Oulussa. Finavian ja OSAOn koulutusyhteistyölentoasemia ovat Oulun lisäksi mm. Kajaanin-, Kemin-, Kuusamon-, Ivalon ja Kittilän lentoasemat.

Oppisopimusopiskelu

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimusasioita Kempeleen-Limingan yksikössä hoitaa koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 90 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Lentoasema-alueen liikennöinti ja kunnossapito, 45 osp
 • Maapalvelut ja turvallisuus, 25 osp
 • Pelastustehtävät, 10osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 55 osp, esimerkiksi
 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Lentoaseman huoltaminen, 15 osp
 • Ilma-aluksen kuormaaminen, 15 osp
 • Lentoliikennealueen kunnossapito, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen, 6osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9osp

 

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet  -palvelussa

   

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Opiskelijalle aiheutuu kustannuksia mm. ajokortista ja viranomaismaksuista, joita ovat esimerkiksi lääkärintodistus, ajokorttilupahakemus, ajokoe, ADR-lupa, ammattipätevyyskortti ja digipiirturikortti. Lisäksi kustannuksia voi aiheuttaa asumisjärjestelyt vieraalla koulutus- tai oppisopimuspaikkakunnalla.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Jos olet kiinnostunut suorittamaan ammattilukiota, ota yhteys oppilaitokseen.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Jussi Korhonen
p. 050 364 2720
jussi.korhonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi-hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista ja opinnoista