Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä valitsemasi osaamisalan ja tutkinnon osien mukaisesti.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

 

Emme järjestä kaikkiin liiketoiminnan ammattitutkinnon osaamisaloihin koulutusta, mutta kaikissa osaamisaloissa voi osoittaa osaamisensa näytöissä ja näin saada tutkintotodistuksen osoitukseksi ammattitaidostaan.

Näytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on osaa tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näytössä opiskelija osoittaa osaamistaan. Näyttöön voi osallistua osaamisen hankkimistavasta riippumatta.

Kiinteistönvälityksen osaamisala

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtäviin ja hän hallitsee hyvän välitystavan periaatteet. Tähän tutkinnon osaan emme järjestä koulutusta, mutta osaamisen voi osoittaa näytöissä.

Finanssipalveluiden osaamisala

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen, riskivakuuttamisen, korvauspalvelujen, eläkevakuuttamisen tai back office -toimintojen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista. Tähän tutkinnon osaan emme järjestä koulutusta, mutta osaamisen voi osoittaa näytöissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta. Tähän tutkinnon osaan järjestämme sekä koulutusta että näyttöjä.

Taloushallinnon osaamisala

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Tähän tutkinnon osaan järjestämme sekä koulutusta että näyttöjä.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä. Tähän tutkinnon osaan järjestämme sekä koulutusta että näyttöjä.

Lisätietoja opinto-ohjaaja Irja Rasimus, irja.rasimus@osao.fi, puh. 0504328303

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi

  • myynnissä
  • markkinoinnissa
  • taloushallinnossa
  • finanssipalveluissa
  • kiinteistönvälityksen tehtävissä
  • kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan tehtävissä
  • assistentin tai sihteerin tehtävissä
  • tiedonohjauksen
  • aulapalvelu- tai asiakirjahallinnon tehtävissä.