Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Mediapalvelujen toteuttajana voit työskennellä kuvaajana, äänittäjänä, editoijana, viestintäalan assistenttina ja www-sivujen suunnittelijana. Teet uutisia, viihdettä, esittelyjä ja mainontaa televisioon, videolle, radioon, internetiin ja uusmediatuotteisiin.

Ammatti ja opinnot

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi tunnet media-alan toimintaympäristön ja sinulla on valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Media-alalle työllistyminen vaatii tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja yrittäjämäistä otetta. Mediapalveluiden toteuttajana voit toimia mm. seuraavissa työpaikoissa:

 • televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöt
 • lehtitalot
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • valokuvaamot
 • tapahtumatuotannot

Mediapalveluiden toteuttaja työllistyy usein myös muiden alojen yrityksiin markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin ja tutkinnon suorittanut voi työllistää itsensä myös yrittäjänä tai freelancerina. Mediapalveluiden tutkinnon suorittaminen takaa sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Alan opintoja voit jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 1, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon on OSAOssa 24 aloituspaikkaa. Lukuun sisältyy  audiovisuaalisen viestinnän osaamisala sekä pelituotannon osaamisala. Opiskelijaksi valittu pääsee esittämään oman osaamisalatoiveen OSAOn Wilmassa. Opiskelijat jaetaan tutkintonimikkeiden mukaisiin ryhmiin Opintopolun sijajärjestyksen mukaan ennen opintojen alkamista.

Opiskelijavalinta

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon pidetään oma pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka perusteella opiskelijavalinta tehdään.  Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen).

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osista:

 1. Ennakkotehtävä eli 30-60 sekunnin esittely itsestä. Palautetaan koekutsun ohjeiden mukaan ennen koetta (1 p.)
 2. Soveltuvuuskoe, jossa tarvitaan piirustus- ja kirjoitusvälineet – sisältää kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä (yksi päivä/ hakija). (4 p.)
 3. Haastattelu ja ryhmätehtävä (yksi päivä/hakija – sama päivä kuin soveltuvuuskoepäivä). (5 p.)

Ennakkotehtävän palautus koekutsun ohjeiden mukaan 30.4.2024 mennessä. Soveltuvuuskoe sekä haastattelu ja ryhmätehtävä järjestetään lähitoteutuksena 6.-8.5. ja 13.-14.5. (yksi päivä/hakija). Pääsykoepäivä ilmoitetaan hakijalle koekutsussa. Huom! 13.-14.5. ovat varapäiviä.

Koetulokset ja muut pisteet tallennetaan Opintopolku-palveluun pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jälkeen. Tutustu valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Media-alalla toimiminen, 25 osp
 • Audiovisuaalinen tuotannossa toimiminen, 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu 1.1.2024 alkaen voimaan tuleviin tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opintoja varten sinun tulee hankkia käyttöösi kovalevy (suositus 1 TB). Oppivelvolliselle koulutus, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Katariina Walker, p. 040 544 4340, katariina.walker@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Haku on avoinna 20.2. – 19.4. 2024. Yhteishausta poiketen jatkuvassa haussa  haetaan pelituotannon osaamisalalle ja/tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle suoraan.

Opintojen aloitus ja kesto

Opinnot alkavat 7.8.2024  ja niiden arvioitu päättymispäivä on 31.5.2027. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika on 2-3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Opiskelijavalinta tehdään pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osista:

 1. Ennakkotehtävä eli 30-60 sekunnin esittely itsestä. Palautetaan koekutsun ohjeiden mukaan ennen koetta (1 p.)
 2. Soveltuvuuskoe, jossa tarvitaan piirustus- ja kirjoitusvälineet – sisältää kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä (yksi päivä/ hakija). (4 p.)
 3. Haastattelu ja ryhmätehtävä (yksi päivä/hakija – sama päivä kuin soveltuvuuskoepäivä). (5 p.)

Ennakkotehtävän palautus koekutsun ohjeiden mukaan 30.4.2024 mennessä. Kutsu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Soveltuvuuskoe sekä haastattelu ja ryhmätehtävä järjestetään lähitoteutuksena 6.-8.5. ja 13.-14.5. (yksi päivä/hakija). Pääsykoepäivä ilmoitetaan hakijalle koekutsussa. Huom! 13.-14.5. ovat varapäiviä.

Opiskelijavalintapäätöksestä tiedotetaan hakijoita sähköpostilla mahdollisimman pian pääsy- ja soveltuvuuskokeen jälkeen. Sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua. Jatkuvan haun opiskelijat tulevat samaan ryhmään yhteishaussa valittujen opiskelijoiden kanssa.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

Lisätietoja ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen: Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Media-alalla toimiminen, 25 osp
 • Audiovisuaalinen tuotannossa toimiminen, 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opintoja varten sinun tulee hankkia käyttöösi kovalevy (suositus 1 TB).

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Lehtori Anu Virpi, p 050 5947 641, anu.virpi@osao.fi

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Voit olla kiinnostunut myös näistä:

Media-alan ammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin, 15 osp

Tutkinnon osa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta

Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp

Tutkinnon osa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta