Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto

Metsäala soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään metsässä. Osaat huolehtia metsästä ja hyödynnät nykyaikaisia koneita työssäsi. Metsäkoneenkuljettajana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä metsäkoneenkuljettajien kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Metsäkoneenkuljettajana osaat käyttää, kuljettaa ja huoltaa metsäkoneita. Opit tuntemaan ja käsittelemään perusteellisesti metsätraktoreita, hakkuukoneita tai puutavara-autoja. Metsäkoneenkuljettajana hoidat työt ihmisten, metsäluonnon ja koneiden kanssa itsenäisesti ja vastuullisesti. Voit työskennellä harvesterin, ajokoneen tai puutavara-auton kuljettajana sekä yrittäjänä. Valmiina ammattilaisena otat metsänhoito- ja puunkorjuutöissäsi huomioon myös ympäristönäkökulmat.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

 

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat:

 • metsäkoneenkuljettajat
 • metsurit
 • metsäkoneasentajat
 • puutavara-autonkuljettajat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsänparannuskoneenkuljettajat
 • bioenergia-alan työntekijät (ml. turvekoneiden kuljettajat)
 • taimitarhatyöntekijät

Metsäalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi metsätalousinsinööriksi tai myöhemmin suorittaa metsäalan ammattitutkinnon. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä metsäkoneenkuljettajien kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos
 • Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla on Muhoksella 24 aloituspaikkaa ja Taivalkoskella 32 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään koulutodistuksen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Hakija voi saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen, jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä osa-alueesta:

 1. esitietolomake
 2. haastattelu
 3. matematiikka / hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
 4. motoriikkatesti

Kaikille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta sähköpostiin. Esitietolomakkeen hakijat täyttävät itsenäisesti verkossa ennen soveltuvuuskokeen muita osioita.

 Pisteytys:

– Esitietolomake 0–1 pistettä
– Haastattelu 0–2 pistettä
– Hahmottaminen ja tarkkaavaisuus 0–3 pistettä
– Matematiikka 0–2 pistettä
– Motoriikkatesti (Grooved Pegboard) 0 – 2 pistettä.

Metsäalan perustutkinto sisältää ennakkotehtävän, jonka palautus on 17.4.2024 mennessä. Matematiikka, hahmottaminen ja motoriikkatesti ovat 23.4.2024 yksiköissä, varapäivä 26.4.2024. Lisäksi järjestetään henkilökohtaiset haastattelut etäyhteydellä 24.-25.4.(Teams).

Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Terveydentilavaatimukset

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Metsäalan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1.  Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Pääosa opinnoista tapahtuu harjoittelemalla alan töitä opintojen alkuvaiheessa manuaalisesti moottori- ja raivaussahalla ja sitten myöhemmin varsinaisilla metsäkoneilla. Metsäkoneiden käyttöharjoitukset aloitetaan kuitenkin metsätraktoreilla jo heti alkuvaiheessa. Suuntautuminen voi sitten myöhemmin kohdistua opintomenestyksen ja valmiuksien mukaan joko ajokoneen tai hakkuukoneen käyttöön sekä Taivalkosken yksikössä puutavara-auton kuljettajaksi. Käytämme lisäksi opetuksessa apuna nykyaikaista simulaattorikalustoa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat (60 osp)
 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen, 25 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Työkoneiden kunnossapito, 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (65 osp)
 • Koneellinen puutavaran valmistus tai
 • Puutavaran lähikuljetus
Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Metsien monikäyttö, 10 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu 1.1.2024 voimaan tuleviin tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Lisätietoja kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan  Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Muhoksen yksikkö

Taivalkosken yksikkö

 • Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen, p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi
 • Koulutuspäällikkö Sauli Juurikka, p. 040 141 5223, sauli.juurikka@osao.fi
Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Opiskelijoita haetaan metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalle. Hakija voi olla henkilö, jolla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa ja haluaa kouluttautua alalle. Ensimmäiseen tutkintoonsa hakevat ovat etusijalla, myös tutkinnon aiemmin suorittaneet tai opintonsa aiemmin keskeyttäneet huomioidaan.

Hakuaika

 • Muhoksen yksikköön haku on päättynyt 19.10.2023.
 • Taivalkosken yksikköön haku avoinna 15.11.2023 – 23.2.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Muhoksen yksikössä opinnot alkavat 8.1.2024. Opintojen arvioitu päättyminen on 19.12.2025.
Taivalkosken yksikössä opinnot alkavat 2.4.2024. Opintojen arvioitu päättyminen on 31.5.2026.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto on noin kolme vuotta.  Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle aikaisemman osaamisen pohjalta opiskelun alkuvaiheessa. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Koulutuspaikka

 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos
 • Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Hakija voi saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä osa-alueesta:

 1. esitietolomake
 2. haastattelu
 3. matematiikka / hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
 4. motoriikkatesti

Kaikille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta sähköpostiin. Esitietolomakkeen hakijat täyttävät itsenäisesti verkossa ennen soveltuvuuskokeen muita osioita.

 Pisteytys:

– Esitietolomake 0–1 pistettä
– Haastattelu 0–2 pistettä
– Hahmottaminen ja tarkkaavaisuus 0–3 pistettä
– Matematiikka 0–2 pistettä
– Motoriikkatesti (Grooved Pegboard) 0 – 2 pistettä.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat viikolla 9/2024. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostitse/kirjeitse viikolla 9.

Terveydentilavaatimukset

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Lisätietoa terveydentila- ja turvallisuusvaatimuksista täältä>

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Metsäalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus toteutetaan Taivalkosken yksikössä siten, että lähiopetusta on 5pv/vko, opetusta järjestetään juhannukseen saakka. Opetus jatkuu syksyllä 12.8. Maasto-opetus voi olla kahdessa tai useammassa vuorossa.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa Muhoksella koulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson, p. 050 317 4674, anna-maija.lawson@osao.fi ja Taivalkoskella koulutuspäällikkö Sauli Juurikka, p. 040 141 5223, sauli.juurikka@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Metsäalan perustutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (60 osp)
 • Kestävä metsänhoito ja hyödyntäminen, 25 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Työkoneiden kunnossapito, 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 65 osp
 • Koneellinen puutavaran valmistus tai
 • Koneelliset maanmuokkaus- ja metsänhoitotyöt (vain Taivalkoski) tai
 • Puutavaran lähikuljetus
Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
 • Metsien monikäyttö (vain Muhos) 10 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu 1.1.2024 voimaan tuleviin tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Opintoihin sisältyy EA-, tulityö-, tieturva- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Opiskelija saa lunastaa halutessaan varsinaiset muovikortit itse, hinta-arvio näille yhteensä noin 60 €.
Tikka-kortti (luonnonhoitotutkinto) sekä Metsäalalle suunnattu kasvinsuojelututkinto sisältyvät myös koulutukseen.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Muhoksen yksikkö
Koulutuspäällikkö Vesa Vanhamäki, p. 050 5375 057, vesa.vanhamaki@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Sauli Juurikka (myös oppisopimus), p. 040 1415 223, sauli.juurikka@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten tietokonetta. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa

Hae koulutukseen Taivalkoskelle

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta. Huom! Jos koulutus ei näy auki olevissa hauissa, se ei ole sillä hetkellä tarjolla työvoimakoulutuksena.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Roni tutustuu metsäalaan

Somevaikuttaja Roni Liedes vieraili OSAOn Taivalkosken yksikössä ja tutustui mm. metsäalan opintoihin. Katso videolta miten vierailu sujui.

Andreas tutustuu metsäalaan

Somevaikuttaja Andreas Tolonen vieraili OSAOn Muhoksen yksikössä ja tutustui mm. metsäalan opintoihin. Katso video.

Kiinnostus koneisiin ja ajamiseen tekee Miiasta metsäkoneenkuljettajan

Kipinä metsäammattilaiseksi syttyi jo pikkutyttönä.

Lue Miian tarina

Maaseudun nuorilla motivaatio kohdallaan

Sakari Mantila nauttii itsenäisestä työskentelystä ja luonnon viehätyksestä.

Lue artikkeli