Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto sopii sinulle, joka viihdyt tietokoneen ääressä ja haluat oppia tuottamaan suunnittelupiirustuksia ja dokumentteja sekä 3D-malleja ja visualisointia alan ohjelmistoilla. Alan osaajille on kysyntää työmarkkinoilla.

Ammatti ja opinnot

Suunnitteluassistenttina toimit tiimin jäsenenä erilaisissa suunnitteluprojekteissa. Hallitset alan CAD-ohjelmien käytön, ja niiden avulla hyödynnät ja tuotat suunnitteludokumentteja, kuten rakennuspiirustuksia. Osaat luoda 3D-tietomalleja rakennuksista, rakennusprosessin eri vaiheista ja rakennusosien ominaisuuksista. Voit visualisoida sitä, miltä eri rakennusosat näyttävät, tai miltä valmis rakennus näyttää valoineen ja varjoineen, materiaaleineen ja piha-alueineen. Osaat 3D-tulostaa mallinnettuja objekteja sekä laatia esitteitä, ohje- ja huoltokirjoja ja tehdä erilaisia avustavia työtehtäviä esimerkiksi markkinoinnissa tai asiakaspalvelussa.

Suunnitteluassistentin työssä korostuvat hyvien tietoteknisten taitojen ja suunnitteluohjelmistojen hallinnan lisäksi vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot sekä kyky toimia vastuullisesti ja laatutietoisesti tiimin jäsenenä. Tekninen suunnittelu edellyttää myös tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä pitkäjänteisyyttä editoidessasi piirustuksia tai tehdessäsi uusia versioita samasta kohteesta.

Koulutus ja teknisen suunnittelun perustutkinto antavat sinulle valmiudet toimia suunnitteluassistentin tehtävissä. Opiskelet ammattiin aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennät oppilaitoksessa järjestettävällä koulutuksella.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Työelämässä nimikkeesi voi suunnitteluassistentin lisäksi olla esimerkiksi tekninen avustaja, tekninen piirtäjä, dokumentoija tai 3D-mallintaja.

Suunnitteluassistenttien työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • insinööri- ja arkkitehtitoimistot
 • rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
 • talotehtaat
 • rakennusalan yritykset ja urakoitsijat
 • kaupunkien, kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot
 • erilaiset suunnitteluprojektit

Ala on vetovoimainen ja työ- sekä oppisopimuspaikkoja on tarjolla hyvin.

Suunnitteluassistentin opinnot antavat sinulle hyvän pohjan alan työtehtäviin sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden, esimerkiksi arkkitehti- ja insinööriopintoihin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2-3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opiskelun toteutusmuoto

Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskeluja täydennetään oppilaitoksen tiloissa ja verkko-oppimisympäristössä.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Käytännön työtehtäviä opiskellaan työpaikalla. Lähiopiskelupäivät toteutetaan oppilaitoksessa ja verkossa.

Tietopuolinen opetus:
Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90400 Kempele

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Teknisen suunnittelun perustutkinnossa kielitaitosuositus on A2.2. Lisätietoa täältä >

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Teknisen suunnittelun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintonimike on suunnitteluassistentti.

Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp
 • Suunnitteluprojektissa toimiminen
Toimialakohtainen tutkinnon osa, 45 osp
 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp
 • Tilasuunnittelussa toimiminen, 15 osp
 • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen, 15 osp
 • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen, 15 osp
 • Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024 alkaen.

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Opettaja Marjo Väisänen, p. 050 317 4560, marjo.vaisanen@osao.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta:

Opinto-ohjaaja Marcella Puranen, p 040 3580 813, marcella.puranen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä opinnoista