Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto sopii sinulle, joka haluat oppia tuottamaan suunnittelupiirustuksia, sekä muita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, kuten 3D-mallintamista ja visualisointia alan ohjelmistojen avulla. Alan osaajilla on kysyntää työmarkkinoilla.

Ammatti ja opinnot

Suunnitteluassistenttina toimit tiimin jäsenenä erilaisissa suunnitteluprojekteissa. Tehtäviisi kuuluu muun muassa tuottaa suunnittelupiirustuksia sekä muita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, 3D-mallintamista ja visualisointia alan ohjelmistojen avulla. Työssä korostuu vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot, sekä kyky toimia vastuullisesti tiimin jäsenenä.

Koulutus ja teknisen suunnittelun perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia suunnitteluassistentin tehtävissä. Opiskelet ammattiin aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä koulutuksella.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Suunnitteluassistenttien työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • insinööri- ja arkkitehtitoimistot
 • yritykset
 • kaupunkien ja kuntien tekniset virastot
 • erilaiset suunnitteluprojektit

Ala on vetovoimainen ja oppisopimuspaikkoja on tarjolla hyvin.

Suunnitteluassistentin opinnot antavat sinulle hyvän pohjan teknologia-alan työtehtäviin sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden, esimerkiksi arkkitehti- ja insinööriopintoihin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskeluja täydennetään koulutuksenjärjestäjän määrittelemässä oppimisympäristössä.

 

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Käytännön työtehtäviä opiskellaan työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tietopuolinen opetus:
Kempeleen-Limingan yksikkö
Niittyrannantie 5
90400 Kempele

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Teknisen suunnittelun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintonimike on suunnitteluassistentti.

 

Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp
 • Suunnitteluprojektissa toimiminen

 

Valinnainen toimialakohtainen tutkinnonosa, 45 osp
 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp
 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen, 45 osp
 • Teollisuuden suunnittelussa toimiminen, 45 osp
 • Tilasuunnittelussa toimiminen, 15 osp
 • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen, 15 osp
 • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta.

 

Lisätiedot ja hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan OSAOn koulutuskalenterin kautta.

Opettaja
Marjo Väisänen
p. 050 317 4560
marjo.vaisanen@osao.fi

Anu Ahola
p. 050 433 2871
anu.ahola@osao.fi
(oppisopimus)

OSAO Ovi -hakijapalveluista saat hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta.

Hallituskatu 12
90100 Oulu
040 8266 060
chat www.osao.fi/ovi
ovi@osao.fi