OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettajana käytät maarakennuskoneita työmailla. Opinnoissasi perehdyt erityisesti kaivinkoneen, pyöräkuormaajan, tiehöylän ja tienhoitoauton käyttämiseen. Lisäksi opit käyttämään nykyaikaisia 3D-koneohjausjärjestelmiä. Maarakennuskoneenkuljettajana hallitset niin erilaiset työkoneet kuin asiakaspalvelutaidot ja kykenet lukemaan rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen sekä yhteistyökykyinen. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä maarakennusalan yrityksissä, kunnilla ja alan teollisuudessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle maarakennusalasta kiinnostuneelle, jolla ei vielä ole alan peruskoulutusta. Koulutus soveltuu myö jo alalla toimivalle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto. Taivalkoskella alkavaan koulutukseen etusijalla ovat henkilöt, joilla on BC-ajokortti, rakennusalan peruskoulutus tai alakohtainen työkokemus tai molemmat. OSAO vastaa käytännössä suurimmasta osasta Pohjois-Suomen maarakennuskoneenkuljetuksen koulutustarjontaa.

Koulutuksen kesto 
Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa C-ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työympäristöissä. Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka toteutetaan aidoilla maarakennustyömailla.

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneen käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

 • Maarakennuskoneenkäyttö, valinnainen
 • Maarakennustyöt
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa- ja kiviainesten jalostaminen
 • Piharakentaminen
 • Mittaus
 • Tasokiviasennus
 • Maa-ainesten kuljetus (Mikäli tämä valitaan, on valittava myös tutkinnon osa kuljetusalan perustason ammattipätevyys)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • Yrittäjyys
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

 • Maarakennuskoneiden käyttö
 • Piharakentaminen

3D-mittalaitteiden käyttö

 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa-ja kiviainesten jalostaminen

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin aiheutua mm kortti- sekä viranomaismaksuista.

Hakeutuminen
Haukiputaalla 11.3.2019 alkavaan koulutukseen haetaan ajalla 4.2.-22.2.2019. Voit hakea koulutukseen Haukiputaan yksikköön tästä

Taivalkoskella toukokuussa 2019 alkavaan koulutukseen haetaan ajalla 13.3.-14.4.2019. Voit hakea koulutukseen Taivalkosken yksikköön tästä

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Jarmo Kuure
p. 040 141 5456
jarmo.kuure@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Osmo Pyykkönen
p. 040 517 7510
osmo.pyykkonen@osao.fi

opinto-ohjaaja p 040 542 4494

Valintaperusteet
Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä-oppimiseen.

Opiskelijavalinta
Haukiputaan yksikössä
11.3.2019 alkavaan koulutukseen hakeneet kutsutaan haastatteluun. Haastattelut ovat 25.2.-27.2. välisenä aikana. valinnasta ilmoitetaan puhelimitse sekä kirjeellä aikaisintaan 28.2.2019. Haastattelun yhteydessä on mahdollinen kielitaidon arviointi henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Taivalkosken yksikössä valintapäätös tehdään aikaisintaan 23.04.2019. Valintatieto ilmoitetaan sähköisesti/kirjeellä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 25 osp

 • Perustustyöt, 25 osp

• Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 50 osp

 • Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Taivalkoski 12 pk

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 317 4678
erja.seppala@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Liisa Turvanen
p. 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja rakennusalan perustutkinto antavat valmiuden toimia maarakentamisen eri työtehtävissä, kuten maa- ja vesirakennustöissä, kunnallisteknisissä töissä sekä liikennealueiden rakentamis- ja kunnossapitotöissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu rakennusalan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneiden käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava neljä, sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Tekniikan ja liikenteen alan
koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista: www.osao.fi/terveydentilavaatimukset

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimustoimijoilta saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO,  Haukiputaan yksikkö
Päivi Kylmäluoma
p. 040 1415265
paivi.kylmaluoma@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku