OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettajana käytät maarakennuskoneita työmailla. Opinnoissasi perehdyt erityisesti kaivinkoneen, pyöräkuormaajan, tiehöylän ja tienhoitoauton käyttämiseen. Lisäksi opit käyttämään nykyaikaisia 3D-koneohjausjärjestelmiä. Maarakennuskoneenkuljettajana hallitset niin erilaiset työkoneet kuin asiakaspalvelutaidot ja kykenet lukemaan rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen sekä yhteistyökykyinen. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä maarakennusalan yrityksissä, kunnilla ja alan teollisuudessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle maarakennusalasta kiinnostuneelle, jolla ei vielä ole alan peruskoulutusta. Koulutus soveltuu myös jo alalla toimivalle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto. Taivalkoskella alkavaan koulutukseen etusijalla ovat henkilöt, joilla on BC-ajokortti, rakennusalan peruskoulutus tai alakohtainen työkokemus tai molemmat. OSAO vastaa käytännössä suurimmasta osasta Pohjois-Suomen maarakennuskoneenkuljetuksen koulutustarjontaa.

Koulutuksen kesto 
Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa C-ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyysopinnot.

Taivalkosken yksikössä koulutuksen aloituspäivä on 2.5.2019, mutta opinnot voi aloittaa myös joustavasti maaliskuu - toukokuussa 2019.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työympäristöissä. Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka toteutetaan aidoilla maarakennustyömailla.

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneen käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

 • Maarakennuskoneenkäyttö, valinnainen
 • Maarakennustyöt
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa- ja kiviainesten jalostaminen
 • Piharakentaminen
 • Mittaus
 • Tasokiviasennus
 • Maa-ainesten kuljetus (Mikäli tämä valitaan, on valittava myös tutkinnon osa kuljetusalan perustason ammattipätevyys)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • Yrittäjyys
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

 • Maarakennuskoneiden käyttö
 • Piharakentaminen

3D-mittalaitteiden käyttö

 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa-ja kiviainesten jalostaminen

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

Hinta
Koulutus on maksuton. Turvakortit yht. 35 € (vesityö-, EA1-, työturva-, tieturva- ja tulityökortit)

Hakeutuminen
Haukiputaalle voi hakeutua jatkuvassa haussa tästä

Taivalkoskella toukokuussa 2019 alkavaan koulutukseen hakuaikaa on jatkettu  1.4.2019 saakka. Voit hakea koulutukseen Taivalkosken yksikköön tästä

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Jarmo Kuure
p. 040 141 5456
jarmo.kuure@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Osmo Pyykkönen
p. 040 517 7510
osmo.pyykkonen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen
p 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Valintaperusteet
Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä-oppimiseen.

Opiskelijavalinta
Haukiputaan yksikössä
11.3.2019 alkaneen koulutuksen opiskelijavalinnat on tehty. 

Taivalkosken yksikössä valintapäätös tehdään 22.3.2019 ja 23.04.2019. Valintatieto ilmoitetaan sähköisesti/kirjeellä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 25 osp

 • Perustustyöt, 25 osp

• Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 50 osp

 • Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Taivalkoski 12 pk

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 317 4678
erja.seppala@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Liisa Turvanen
p. 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku