OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettajana käytät maarakennuskoneita työmailla. Opinnoissasi perehdyt erityisesti kaivinkoneen, pyöräkuormaajan, tiehöylän ja tienhoitoauton käyttämiseen. Lisäksi opit käyttämään nykyaikaisia 3D-koneohjausjärjestelmiä. Maarakennuskoneenkuljettajana hallitset niin erilaiset työkoneet kuin asiakaspalvelutaidot ja kykenet lukemaan rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen sekä yhteistyökykyinen. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä maarakennusalan yrityksissä, kunnilla ja alan teollisuudessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 25 osp

 • Perustustyöt, 25 osp

• Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 50 osp

 • Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Taivalkoski 10 pk, 2 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja opinto-ohjaajilta:

Haukiputaan yksikkö
Erja Ukkola, erja.ukkola@osao.fip. 050 317 4827
Anja Jussila, anja.jussila@osao.fi, p. 050 590 9678

Taivalkosken yksikkö
Seija Pekkala, seija.pekkala@osao.fi, p. 040 542 4494
Liisa Turvanen, liisa.turvanen@osao.fi, p. 040 542 4494

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle alasta kiinnostuneelle, jolla ei vielä ole alan peruskoulutusta.

Koulutuksen kesto 
Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähiopetusta, työssäoppimista ja etäopiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työympäristöissä. Koulutus sisältää työssäoppimista, joka toteutetaan aidoilla maarakennustyömailla.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneen käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Maarakennuskoneenkäyttö, valinnainen
 • Maarakennustyöt
 • Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa- ja kiviainesten jalostaminen
 • Piharakentaminen
 • Mittaus
 • Tasokiviasennus
 • Maa-ainesten kuljetus (Mikäli tämä valitaan, on valittava myös tutkinnon osa kuljetusalan perustason ammattipätevyys)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • Yrittäjyys
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

 • Maarakennuskoneiden käyttö
 • Piharakentaminen
 • 3D-mittalaitteiden käyttö
 • Maarakennuskoneen huolto
 • Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö
 • Maa-ja kiviainesten jalostaminen

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %). Lisäksi opiskelusta aiheutuvat kortit ja viranomaismaksut.

Hakeutuminen
Hakeutuminen koulutuskalenterin kautta www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa
Haukiputaan yksikkö, Marko Hyyryläinen, p. 050 322 5595, marko.hyyrylainen@osao.fi 
Taivalkosken yksikkö, Osmo Pyykkönen, p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi

Valintaperusteet
Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä-oppimiseen. Etusijalla ovat henkilöt, joilla on BC-ajokortti, rakennusalan peruskoulutus tai alakohtainen työkokemus tai molemmat.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja rakennusalan perustutkinto antavat valmiuden toimia maarakentamisen eri työtehtävissä, kuten maa- ja vesirakennustöissä, kunnallisteknisissä töissä sekä liikennealueiden rakentamis- ja kunnossapitotöissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu rakennusalan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Perustustyöt
 • Maarakennuskoneiden käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava neljä, sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Tekniikan ja liikenteen alan
koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista: www.osao.fi/terveydentilavaatimukset

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Jarmo Kuure, p. 040 141 5456, jarmo.kuure@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku