OSAO

FI EN

Puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto (ent. puualan perustutkinto)

Puuseppänä valmistat huonekaluja kalusteista ikkunoihin ja oviin. Opinnoissasi perehdyt puuraaka-aineiden ominaisuuksiin sekä tarvikkeiden käyttöön. Puuseppänä tiedät mitä tuotteiden valmistaminen vaatii ja miten niitä hoidetaan. Osaat korjata yksinkertaisia tuotantolaitteisiin tulevia häiriöitä, joita eri työvaiheissa voi ilmetä. Olet huolellinen, tarkka ja keskittymiskykyinen. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä kaluste-, ikkuna-, ovi, sisustustuote- ja puutaloteollisuudessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville. Jatkuva haku on suunnattu myös ylioppilaille. Jatkuvassa haussa voi hakea myös hakija, jolla on jo aiempi muun alan tutkinto suoritettuna ja keskeytyneet alan opinnot.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa 1.10.2018 tai joustavasti opiskelijan mahdolliset aiemmat alan opinnot huomioiden. Haku osoitteessa opintopolku.fi.
Hakuaika on 20.8. - 16.9.2018. Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu on 19.-20.9.2018 klo 9 - 15 välisenä aikana. Ei suomea äidinkielenään puhuvat kutsutaan kielikokeeseen. Kielikoe on 20.9.2018.

Toteutusmuoto ja koulutuksen kesto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen kesto on n. 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

 

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
opinto-ohjaaja Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Valintaperusteet
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Opiskelijavalinnassa arvoidaan seuraavia asioita:
- tarve koulutukselle
- aiemmin hankittu osaaminen
- haastattelu

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

  • Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp
  • Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
12 pk, 4 yo

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Puuseppä tekee valmiiden piirustusten mukaan erilaisia tuotteita - huonekaluista kalusteisiin ja ikkunoista oviin. Lisäksi puuseppä voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä erilaisia tuotteita tilauksesta. Materiaalina käytetään sahatavaraa ja erilaisia puulevyjalosteita.

Ammatti vaatii tekijältään kädentaitoja, luovuutta, huolellisuutta sekä oma-aloitteisuutta. Käsi- ja tietokoneohjattujen puuntyöstökoneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Materiaali- ja valmistustekniikka
  • Asiakaslähtöinen valmistustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat (suuntautumisvaihtoehdot)

Valittava 1–3 tutkinnon osaa:

  • Massiivipuutuotteiden valmistus
  • Levytuotteiden valmistus
  • CNC-ohjelmointi ja -työstö
  • Prosessipuusepäntyöt
  • Terätekniikka ja konehuolto

Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet »

Puualalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Sovitaan erikseen.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku