OSAO

FI EN

Puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppänä valmistat huonekaluja kalusteista ikkunoihin ja oviin. Opinnoissasi perehdyt puuraaka-aineiden ominaisuuksiin sekä tarvikkeiden käyttöön. Puuseppänä tiedät mitä tuotteiden valmistaminen vaatii ja miten niitä hoidetaan. Osaat korjata yksinkertaisia tuotantolaitteisiin tulevia häiriöitä, joita eri työvaiheissa voi ilmetä. Olet huolellinen, tarkka ja keskittymiskykyinen. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä kaluste-, ikkuna-, ovi, sisustustuote- ja puutaloteollisuudessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole alalta aiempaa koulutusta. Puuteollisuusalan työkokemus ja harrastuneisuus katsotaan eduksi.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkanee seuraavan kerran elokuussa 2019 ja kesto on noin 3 vuotta. Kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.

Tutkinnon muodostuminen
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp

 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp


Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka,
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta
Opetus on maksuton, työvälinekustannukset noin 200 euroa.

Hakeutuminen
Koulutukseen haku on päättynyt.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
opinto-ohjaaja Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus)
 • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella. Haastattelu pidetään 15.11.2018, klo 8-16, Kotkantie 2 A.
Kielitaito arvioidaan erikseen 15.11.2018, klo 9, Kotkantie 2A.
Valintapäätös tehdään 19.11.2018 ja tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on 19.2. - 12.3.2019. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
10 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
opinto-ohjaaja Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Puuseppä tekee valmiiden piirustusten mukaan erilaisia tuotteita - huonekaluista kalusteisiin ja ikkunoista oviin. Lisäksi puuseppä voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä erilaisia tuotteita tilauksesta. Materiaalina käytetään sahatavaraa ja erilaisia puulevyjalosteita.

Ammatti vaatii tekijältään kädentaitoja, luovuutta, huolellisuutta sekä oma-aloitteisuutta. Käsi- ja tietokoneohjattujen puuntyöstökoneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Materiaali- ja valmistustekniikka
 • Asiakaslähtöinen valmistustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat (suuntautumisvaihtoehdot)

Valittava 1–3 tutkinnon osaa:

 • Massiivipuutuotteiden valmistus
 • Levytuotteiden valmistus
 • CNC-ohjelmointi ja -työstö
 • Prosessipuusepäntyöt
 • Terätekniikka ja konehuolto

Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet »

Puualalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja oppilaitoksen kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Sovitaan erikseen.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku