Artesaani, puusepänala

Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut puusepänalan artesaani on kalusteiden ja muiden puutuotteiden asiantuntija. Valmistuttuasi osaat käsitellä puuta niin koneellisesti kuin käsityömenetelmillä.

Ammatti ja opinnot

Puusepänalan osaamisalan suorittaneena artesaanina valmistat ja korjaat puualan tuotteita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Tutkinnon suorittaneena osaat suunnitella omaa työtäsi ja hankkia monipuolisesti tietoa alalta. Hallitset alan tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät. Tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella toimintaasi ja työvaiheiden järjestyksen. Osaat käyttää puuteollisuuden alan piirustuksia ja alan koneita ja laitteita.

Tutkinnon suorittaneena osaat työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti puuteollisuuden työtehtävissä. Työskentelet alan laatumääreiden mukaisesti ja tunnet alan säädökset, käytännöt, kestävän kehityksen ja materiaalien käsittelyn. Teknisen ammattitaidon lisäksi alalla tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneena puusepänalan artesaanina työskentelet puuteollisuuden alalla. Voit toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi

 • tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä
 • tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä
 • palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä
 • ohjaustoiminnassa
 • teollisessa tuotannossa
 • asiakaspalvelussa ja myyntityössä
 • korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Puusepänalan artesaanin opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi puutekniikkaa, muotoilua tai suunnittelua. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 22.2.–22.3.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2022. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa taideteollisuusalan perustutkinnon puusepänalan osaamisalalle on 10 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Taideteollisuusalan perustutkinnossa suositus kielitaitotasosta on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp
 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • Puusepänalan tuotteen valmistaminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opiskelijalle tulee mahdollisia kustannuksia opintojen aikana mm. oppikirjoista.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Aila Virsu, p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

 

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen ajalla 14.2. – 16.05.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat ryhmämuotoisena 3.8.2022 ja niiden arvioitu päättymispäivä on 16.05.2025.
Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritetään opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:
 • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä)
 • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
 • Motivaatio (enint. 5 pistettä).

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostilla. Haastattelut pidetään 1. – 2.6.2022  osoitteessa Kotkantie 2 A. Haastatteluun pyydetään ottamaan mukaan koulu- ja työtodistukset.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitaidon arviointi järjestetään tarvittaessa 24.5.0222. Kutsu arviointiin lähetetään erikseen sähköpostilla.  Taideteollisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Pätös opiskelijavalinnasta tehdään viikolla 24 ja samalla viikolla hakijat saavat tiedon opiskelijavalinnasta sähköisesti.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksella opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p 050 5909 680, Juha.Aliranta@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp
 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • Puusepänalan tuotteen suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskeluun liittyvät hankinnat noin 200€.

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisältöihin liittyen

Opinto-ohjaaja Aila Virsu
p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Oppisopimukseen hakeutuminen ja lisätiedot

Koulutuspäällikkö Juha Aliranta
p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä: