Artesaani, restaurointiala

Taideteollisuusalan perustutkinto

Restauroijana teet rakennusten seinä-, katto ja lattiapintojen, sekä kalusteosien, kuten ovien ja ikkunoiden restaurointia. Restauroijana sinulla on mahdollisuus hakeutua kiinnostuksesi mukaan restaurointialan monipuolisten työtehtävien, -neuvonnan tai asiakaspalvelun ja myyntityöntyötehtäviin.

Ammatti ja opinnot

Taideteollisuusalan perustutkinnon restaurointialan artesaani osaa dokumentoida ja korjata kohteita restauroimalla yhteistyössä muiden alan työntekijöiden kanssa ja vaalia kulttuuriperintöä. Hän voi toimia työntekijänä tai alan mukaisissa restaurointitehtävissä, asiakaspalvelussa, sekä  myyntityössä.

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja menetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi

 • rakennustuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä
 • kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen suunnittelu-, korjaus- ja rakentamistehtävissä
 • palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä
 • ohjaustoiminnassa

Restaurointialan artesaanin opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatkaa opintojasi mm. artenomiksi tai konservoijaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on keväällä 2020. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2020.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodustumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö
Asemakyläntie 5
90840 Haukipudas

Aloituspaikkoja yhteishaussa

 

Opiskelijavalinta

Yhteishaun valintaperusteet

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Taideteollisuusalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun totetutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 55 osp
  • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
  • Restaurointi,  45 osp
 • Valinnaiset ammatilliset  tutkinnon osat 90 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta.

Opiskelija hankkii itse osan käsityökaluista sekä oppikirjoista.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Erja Ukkola
p. 050 317 4827
erja.ukkola@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloitusajankohta sovitaan joustavasti. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodustumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

 

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu rakennusrestauroinnista kiinnostuneille sekä jo alalla toimiville henkilöille. Jatkuva haku on suunnattu myös ylioppilaille.

Valintaperusteena ovat: Tarve koulutukselle, aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus) ja riittävä kielitaito.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista haastatteluun.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaidon arviointi suoritetaan haastattelun yhteydessä. Taideteollisuusalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakollinen tutkinnon osa 55 osp
  • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
  • Restaurointi, 45 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 90 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontietellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Opiskelija hankkii itse osan käsityökaluista sekä oppikirjoista.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antaa koulutuspäällikkö Päivi Kylmäluoma, p. 0401415265,
Paivi.Kylmaluoma@osao.fi

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Opinto-ohjaaja Erja Ukkola
p. 050 317 4827
erja.ukkola@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

 

Hae koulutukseen