Puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä valmistaa puisia tuotteita kalusteista ikkunoihin ja oviin, perehtyy puuraaka-aineiden ominaisuuksiin sekä tarvikkeiden käyttöön. Puuseppä työskentelee työntekijänä tai yrittäjänä kaluste-, ikkuna-, ovi-, sisustustuote- ja puutaloteollisuudessa.

Ammatti ja opinnot

Puusepän keskeistä osaamista ovat turvallinen työskentely puusepän työtehtävissä, työn toteutuksen suunnittelu piirustusten ja työohjeiden avulla, puuteollisuuden materiaalien ja jatkojalosteiden käyttöosaaminen, puun ominaisuuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja huomioiminen puusepäntuotteiden valmistuksessa, puusepänteollisuuden peruskoneiden käytön hallinta erilaisten puusepäntuotteiden valmistuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmistustekniikan hallinta. Osaat toimia työyhteisönsä jäsenenä, mukautua erilaisiin muuttuviin työelämän tilanteisiin sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistasi ja ylläpitää työkykyäsi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Puuseppä voi toimia puusepän-, rakennuspuusepän- ja levykalustetuotteiden valmistusprosesseissa ja CNC-tekniikkaa hyödyntävän tuotannon erilaisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittaneen puusepän työtehtäviä voivat olla mm. huonekalujen ja kalusteiden valmistus, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttö, sisustus- ja sisärakentamisen puutyöt, kokoonpano- ja varustelutyöt, prototyyppivalmistus ja teollisuusrobotin käyttötehtävät. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Puualalla on hyvät ja monipuoliset työmahdollisuudet. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit erikoistua erilaisiin puualan tehtäviin tai voit lähteä jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun esimerkiksi puutekniikaninsinööriksi tai yliopistoon diplomi-insinööriksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa puuteollisuuden perustutkintoon on Kaukovainion tekniikan yksikössä 8 aloituspaikkaa. Lukuun sisältyy sekä puurakenneteollisuuden- että puusepänteollisuuden osaamisalan paikat. Osaamisalavalinta tehdään opintojen aikana.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden perustutkinnossa suositeltu kielitaidon taso on B1.1.

Opiskelun  toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 40 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 40 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 105 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä sekä työasusta. Katso lisätiedot Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Aila Virsu, p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakeutuminen koulutukseen on päättynyt 4.8.2023. Seuraava haku käynnistyy keväällä 2024 elokuussa 2024 alkaviin opintoihin. Haku on yhteinen puusepäksi ja teollisuuspuurakentajaksi suuntautuville. Suuntautuminen valitaan myöhemmin opintojen aikana.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat  4.9. 2023 ja niiden arvioitu päättyminen on 31.5.2026.. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhtedessä hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
 • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
 • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään 14. – 15.8.2023. Haastatteluun pyydetään ottamaan mukaan koulu- ja työtodistukset. Valintapäätös tehdään viikolla 33. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/koulutukset-maahanmuuttajille/ Kutsu kielitaidon arviointiin lähetetään erikseen sähköpostilla, josta ilmoitetaan tekstiviestillä.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Oppisopimus

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat 1, 45-90 osp
 • CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa, 45 osp
 • Kalusteiden valmistaminen, 45 osp
 • Puusepäntuotteiden valmistaminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 15-60 osp, esimerkiksi
 • CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 30 osp
 • CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
 • Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut tutkinnon osan CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa.
 • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
 • Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut tutkinnon osan CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa.
 • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 15 osp
 • Kalusteiden asentaminen, 15 osp
 • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
 • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 15 osp
 • Portaiden asentaminen, 15 osp
 • Puualan tilaustuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Puuelementtien varusteleminen, 15 osp
 • Puupintojen käsitteleminen, 15 osp
 • Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely, 15 osp
 • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 15 osp
 • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 15 osp
 • Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen, 15 osp
 • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 30 osp
 • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 15 osp
 • Sahatavaran dimensiolajittelu, 15 osp
 • Sahaus sahateollisuudessa, 15 osp
 • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 15 osp
 • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 15 osp
 • Teollisuusrobotin käyttäminen, 30 osp
 • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 15 osp
 • Tukkikentällä toimiminen, 15 osp
 • Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla, 15 osp
 • Viilun valmistusprosessin hallinta, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksuton, työvälinekustannukset noin 200 euroa.

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisältöön liittyen

Opinto-ohjaaja Aila Virsu, p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Voit olla kiinnostunut myös näistä ammateista ja opinnoista: