Teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuuden perustutkinto

Teollisuuspuurakentajana valmistat työssäsi puurakenteita ja niiden osia, kuten hirsi- ja massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita.

Ammatti ja opinnot

Puuteollisuuden perustutkinnon puurakenneteollisuuden osaamisalan suoritettuasi sinulla on taito suunnitella käsillä olevan työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla. Teollisuuspuurakentajana osaat käyttää puuteollisuuden materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Tunnet puun ominaisuudet ja käyttäytymisen ja huomioit ne puurakennetuotteiden valmistuksessa. Hallitset nykyaikaiset teolliset valmistustekniikat sekä puurakenneteollisuuden peruskoneiden työturvallisen käytön erilaisten teollisten puurakennetuotteiden valmistuksessa.

Puualan osaaminen vaatii sinulta teknologiaosaamista, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä asiakaspalveluhenkeä. Työn jälki jää näkyviin rakennuksissa ja ympäristörakenteissa. Nykyaikaisissa puurakentamisen työtehtävissä uusi teknologia on entistä suuremmassa osassa perinteisten puu- ja rakennusalan tehtävien rinnalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Teollisuuspuurakentajana voit työskennellä prosesseissa, joissa valmistetaan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi osien valmistus-, kokoonpano- ja varustelutehtävät, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttötehtävät sekä 3D-mallinnus.

Teollisuuspuurakentajien työllistävien yritysten koko vaihtelee yhden hengen yrityksistä aina suuriin taloelementti- ja hirsitalotehtaisiin. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit erikoistua erilaisiin puualan tehtäviin tai voit lähteä jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun esimerkiksi puutekniikaninsinööriksi tai yliopistoon diplomi-insinööriksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa puuteollisuuden perustutkintoon on Kaukovainion tekniikan yksikössä 8 aloituspaikkaa. Lukuun sisältyy sekä puurakenneteollisuuden- että puusepänteollisuuden osaamisalan paikat. Osaamisalavalinta tehdään opintojen aikana.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden perustutkinnossa suositeltu kielitaidon taso on B1.1.

Opiskelun  toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 1, 45-90 osp
  • Lamellihirsien valmistaminen, 45 osp
  • Puutaloelementtien valmistaminen, 45 osp
  • Liimattujen monikerroslevyjen valmistaminen, 45 osp
  • Liittimillä koottujen massiivipuulevyjen valmistaminen, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 2, 15-60 osp. Esimerkiksi
  • CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 20 osp
  • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 20 osp
  • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 20 osp
  • Portaiden asentaminen, 20 osp
  • Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
  • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 20 osp
  • Rakennusosien automaatiovalmistaminen, 20 osp
  • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 20 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Muille kuin oppivelvollisille opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä sekä työasusta. Katso lisätiedot Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Katariina Walker, p. 040 544 4340, katariina.walker@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakuaika

Seuraava haku käynnistyy keväällä 2024 elokuussa 2024 alkaviin opintoihin. Haku on yhteinen puusepäksi ja teollisuuspuurakentajaksi suuntautuville. Suuntautuminen valitaan myöhemmin opintojen aikana.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat  7.9. 2024 ja niiden arvioitu päättyminen on 31.5.2027. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan kahdeksan opiskelijaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen. Haastatteluun pyydetään ottamaan mukaan koulu- ja työtodistukset. Valintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.  Tässä tutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1.

Opiskelun  toteutusmuoto

Työsaliopetusta, teoriaopetusta lähi- ja etäopetuksena sekä työelämässä opiskelua.

Oppisopimus

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 1, 45-90 osp
  • Lamellihirsien valmistaminen, 45 osp
  • Puutaloelementtien valmistaminen, 45 osp
  • Liimattujen monikerroslevyjen valmistaminen, 45 osp
  • Liittimillä koottujen massiivipuulevyjen valmistaminen, 45 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 2, 20-60 osp. Esimerkiksi
  • CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 30 osp
  • CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
  • Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut tutkinnon osan CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa.
  • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
  • Tutkinnon osaa ei voi valita, jos on valinnut tutkinnon osan CNC-ohjelmointi ja työstäminen puusepänteollisuudessa.
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 15 osp
  • Kalusteiden asentaminen, 15 osp
  • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 15 osp
  • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 15 osp
  • Portaiden asentaminen, 15 osp
  • Puualan tilaustuotteiden valmistaminen, 15 osp
  • Puuelementtien varusteleminen, 15 osp
  • Puupintojen käsitteleminen, 15 osp
  • Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely, 15 osp
  • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 15 osp
  • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 15 osp
  • Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen, 15 osp
  • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 30 osp
  • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 15 osp
  • Sahatavaran dimensiolajittelu, 15 osp
  • Sahaus sahateollisuudessa, 15 osp
  • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 15 osp
  • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 15 osp
  • Teollisuusrobotin käyttäminen, 30 osp
  • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 15 osp
  • Tukkikentällä toimiminen, 15 osp
  • Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla, 15 osp
  • Viilun valmistusprosessin hallinta, 15 osp
  • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
  • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
  • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee hankkia työvälineitä, joiden kustannukset ovat noin 200 euroa.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Katariina Walker, p. 040 544 4340, katariina.walker@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Voit olla kiinnostunut myös näistä ammateista ja opinnoista: