Teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuuden perustutkinto

Teollisuuspuurakentajana valmistat työssäsi puurakenteita ja niiden osia, kuten hirsi- ja massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita.

Ammatti ja opinnot

Puuteollisuuden perustutkinnon puurakenneteollisuuden osaamisalan suoritettuasi sinulla on taito suunnitella käsillä olevan työn toteutus piirustusten ja ohjeiden avulla. Teollisuuspuurakentajana osaat käyttää puuteollisuuden materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Tunnet puun ominaisuudet ja käyttäytymisen ja huomioit ne puurakennetuotteiden valmistuksessa. Hallitset nykyaikaiset teolliset valmistustekniikat sekä puurakenneteollisuuden peruskoneiden työturvallisen käytön erilaisten teollisten puurakennetuotteiden valmistuksessa.

Puualan osaaminen vaatii sinulta teknologiaosaamista, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä asiakaspalveluhenkeä. Työn jälki jää näkyviin rakennuksissa ja ympäristörakenteissa. Nykyaikaisissa puurakentamisen työtehtävissä uusi teknologia on entistä suuremmassa osassa perinteisten puu- ja rakennusalan tehtävien rinnalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Teollisuuspuurakentajana voit työskennellä prosesseissa, joissa valmistetaan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi osien valmistus-, kokoonpano- ja varustelutehtävät, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttötehtävät sekä 3D-mallinnus.

Teollisuuspuurakentajien työllistävien yritysten koko vaihtelee yhden hengen yrityksistä aina suuriin taloelementti- ja hirsitalotehtaisiin.

Teollisuuspuurakentajana jatko-opintomahdollisuuksiasi ovat esimerkiksi puutekniikan korkeakouluopinnot ja muut tekniikan opinnot. Teollisuuspuurakentajan opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 22.2.–22.3.2022. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2022. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa puuteollisuuden perustutkintoon on Kaukovainion tekniikan yksikössä 8 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden perustutkinnossa suositeltu kielitaidon taso on B1.1.

Opiskelun  toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 1, 40-80 osp
  • Hirsirakenteiden valmistaminen, 40 osp
  • Puutaloelementtien valmistaminen, 40 osp
  • Rakennepuulevyjen valmistaminen, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 2, 20-60 osp. Esimerkiksi
  • CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 20 osp
  • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 20 osp
  • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 20 osp
  • Portaiden asentaminen, 20 osp
  • Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
  • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 20 osp
  • Rakennusosien automaatiovalmistaminen, 20 osp
  • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 20 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee hankkia työvälineitä, joiden kustannukset ovat noin 200 euroa.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Aila Virsu, p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen ajalla 12.11. – 12.12.2021.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloitus  on 17.1.2022 ja arvioitu päättyminen 31.5.2021. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan kolme opiskelijaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään 16.12.2021. Valintapäätös tehdään ja siitä ilmoitetaan sähköpostilla viikolla 2/2022.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 11.1.2022.  Tässä tutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1.

Opiskelun  toteutusmuoto

Työsaliopetusta, teoriaopetusta lähi- ja etäopetuksena sekä työelämässä opiskelua.

Oppisopimus

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 1, 40-80 osp
  • Hirsirakenteiden valmistaminen, 40 osp
  • Puutaloelementtien valmistaminen, 40 osp
  • Rakennepuulevyjen valmistaminen, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 2, 20-60 osp. Esimerkiksi
  • CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 20 osp
  • CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 20 osp
  • Kalusteiden asentaminen, 20 osp
  • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 20 osp
  • Portaiden asentaminen, 20 osp
  • Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
  • Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
  • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 20 osp
  • Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
  • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 20 osp
  • Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen, 20 osp
  • Rakennusosien automaatiovalmistaminen, 20 osp
  • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 20 osp
  • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 20 osp
  • Sahaus ja dimensiolajittelu, 20 osp
  • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 20 osp
  • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa, 20 osp
  • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 20 osp
  • Tukkikentällä toimiminen, 20 osp
  • Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla, 20 osp
  • Viilun valmistusprosessin hallinta, 20 osp
  • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
  • CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa, 40 osp
  • Kalusteiden valmistaminen, 40 osp
  • Puusepäntuotteiden valmistaminen, 40 osp
  • Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
  • Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp
  • Puulevyteollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee hankkia työvälineitä, joiden kustannukset ovat noin 200 euroa.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Aila Virsu, p. 050 464 8247, aila.virsu@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >