OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja toimii vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, järjestyksenvalvojana, turvasuojaajana tai virastomestarina.
Työn on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa ja usein myös erilaisia palvelutehtäviä.

Opinnoissa perehdytään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja erikoistumisopinnot ovat vartiointitoiminta, pelastustoiminta tai turvallisuustekninen toiminta.
Turvallisuusalan opinnot takaavat vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi ja vanginvartijaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuvan haun kautta valittu opiskelija voi aloittaa opinnot joustavasti.
Haku on avoinna, kun on vapaita opiskelupaikkoja.

Koulutuksen alkaminen

Aloitus erikseen sovittavana aikana. 

Tutkinnon laajus 180 osp. Kesto 2-3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua tällä hetkellä.

Opiskelijavalinta
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Lisätietoja hakemiseen

OSAO Ovi
puh. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

opinto-ohjaaja
Heikki Piilonen
puh. 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku helmi-maaliskuussa on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille ja niille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.  www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta (180 osp).

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
64 pk, 2 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakemiseen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Heikki Piilonen
p. 050 598 8094
heikki.piilonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat päivittää osaamista tai vaihtaa alaa ja haluat opiskella työn yhteydessä. Koulutus edellyttää turvallisuusalan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen ajaksi. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti.

Kohderyhmä
Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu 18v täyttäneille turvallisuusalalle aikoville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole tutvallisuusalan tutkintoa.

Toteutus
Käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. 

Tutkinnon laajuus 180 osp. 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
OSAO, Liminka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on turvallisuusalan työpaikka tai olet sopinut alustavasti oppisopimuksesta turvallisuusalan työpaikan kanssa.

Lisätietoja

Anu Ahola, koulutuspäällikkö
p. 050 433 2871
anu.ahola@osao.fi


Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja
p. 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku