OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja toimii vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, järjestyksenvalvojana, turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä.
Työ on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa ja usein myös erilaisia palvelutehtäviä.

Opinnoissa perehdytään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Erikoistumisopintoja ovat mm. vartiointitoiminta, pelastustoiminta ja turvallisuustekninen toiminta. Turvallisuusalan opinnot takaavat vahvan pohjan jatko-opintoihin kuten poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi, hätäkeskuspäivystäjäksi ja vanginvartijaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuvan haun kautta valittu opiskelija voi aloittaa opinnot joustavasti.
Haku on avoinna, kun on vapaita opiskelupaikkoja.

Kohderyhmä
Yo- tai aikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet, joita turvallisuusala kiinnostaa.

Koulutuksen alkaminen
Koulutus alkaa elokuussa 2019.

Tutkinnon laajus
180 osaamispistettä (osp) Kesto 2-3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Liminka, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeutuminen on ajalla 5.2.-30.4.2019. Voit hakea koulutukseen tästä. Hakijoihin otetaan yhteyttä viikoittain.

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
puh. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hinta
Koulutus on maksuton. Opiskelija hankkii itse työasun, jonka hinta max. 90 €, lisäksi
korttimaksut: tulityökortti 20 €, työturvallisuuskortti 20 € ja ensiapukortti 10 €.
Vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskokeet järjestetään ajalla 7.-16.5.2019, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Soveltuvuuskokeen sisältö sekä pisteytys: kirjallinen osa (0-3 pistettä), liikuntaosa (0-4 pistettä) sekä haastatteluosa (0-3 pistettä). Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0.

Jos hakijan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärä on 0, hänet voidaan jättää valitsematta opiskelijaksi.

Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen ei voi tulla valituksi.

Kielitaidon arviointi
Kielitaidon arviointi järjestetään joko haastattelun yhteydessä tai erikseen. Mikäli hakemus on saapunut maaliskuun loppuun mennessä, kielikoe on 4.4.2019, OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka. Muilla erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kielitaitotasosuositus on B1.2.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

opinto-ohjaaja
Heikki Piilonen
puh. 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi

Opiskelijavalinta
Valintapäätös tehdään soveltuvuuskokeiden jälkeen. Valintatieto lähetetään sähköpostilla/kirjepostina.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku helmi-maaliskuussa on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille ja niille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.  www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta (180 osp).

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
64 pk, 2 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakemiseen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Heikki Piilonen
p. 050 598 8094
heikki.piilonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat päivittää osaamista tai vaihtaa alaa ja haluat opiskella työn yhteydessä. Koulutus edellyttää turvallisuusalan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen ajaksi. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti.

Kohderyhmä
Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu 18v täyttäneille turvallisuusalalle aikoville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole tutvallisuusalan tutkintoa.

Toteutus
Käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. 

Tutkinnon laajuus 180 osp. 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
OSAO, Liminka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on turvallisuusalan työpaikka tai olet sopinut alustavasti oppisopimuksesta turvallisuusalan työpaikan kanssa.

Lisätietoja

Anu Ahola, koulutuspäällikkö
p. 050 433 2871
anu.ahola@osao.fi


Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja
p. 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku