OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja toimii vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, järjestyksenvalvojana, turvasuojaajana tai virastomestarina.
Työn on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa ja usein myös erilaisia palvelutehtäviä.

Opinnoissa perehdytään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja erikoistumisopinnot ovat vartiointitoiminta, pelastustoiminta tai turvallisuustekninen toiminta.
Turvallisuusalan opinnot takaavat vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi ja vanginvartijaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku helmi-maaliskuussa on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille ja niille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.  www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen alkaminen

Elokuu 2019  

Tutkinnon laajus 180 osp. Kesto 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
60 pk, 6 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakemiseen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Heikki Piilonen
p. 050 598 8094
heikki.piilonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä
Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu 18v täyttäneille turvallisuusalalle aikoville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa tutkintoa.

Toteutus
Käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. 

Tutkinnon laajuus 180 osp. 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
OSAO, Liminka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Opiskelun aloittaminen edellyttää turvallisuusalan työpaikka tai olet saamassa oppisopimuspaikan.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Heikki Piilonen, 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi 

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.
Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Koulutus on tarkoitettu TE-palveluiden asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja alalle. Edellytyksenä henkilökohtaiset ominaisuudet, rehellisyys, luotettavuus, työn kuormitukseen riittävää fyysinen ja psyykkinen kunto. Koulutuksessa sovelletaan SORA-lainsäädäntöä.

Seurava haku

Hakuaika ilmoitetaan tässä, kun seuraava haku alkaa.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa on opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä itsenäistä opiskelua. Itsenäisessä opiskelussa opettaja on tavoitettavissa. 
30 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 10 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta
15 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 5 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

Soveltuvuus

Alalla työskenteleviltä edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oma kuvaus terveydentilasta riittää valintatilanteessa.
Hakijan tulee myös varautua siihen, että hänestä tehdään suppea turvallisuusselvitys.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö »

Opiskelupaikkojen määrä 16

Lisätietoja

opettaja Ville Meriläinen, p. 044 703 7724, ville.merilainen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku