OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja toimii vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, järjestyksenvalvojana, turvasuojaajana tai virastomestarina.
Työn on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa ja usein myös erilaisia palvelutehtäviä.

Opinnoissa perehdytään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja erikoistumisopinnot ovat vartiointitoiminta, pelastustoiminta tai turvallisuustekninen toiminta.
Turvallisuusalan opinnot takaavat vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi ja vanginvartijaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus 9.8.2018, kesto noin 2-2,5 vuotta.

Tutkinto 180 osp ja koulutuksen sisältö
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

-  Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

-Vartiointitoiminta, 30 osp
-Pelastustoiminta, 30 osp
-Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
-Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
-Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
-Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
-Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp

-Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
-Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
-Kiinteistötekninen toiminta, 15 osp
-Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
-Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet 

Hakeminen koulutuskalenterin kautta

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 9.5.2018

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Lisätietoja hakemiseen liittyen

OSAO Ovi
puh. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen
puh. 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku helmi-maaliskuussa on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille.  www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus 9.8.2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinto 180 osp ja koulutuksen sisältö
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
60 pk, 6 yo

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Heikki Piilonen
p. 050 598 8094
heikki.piilonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu turvallisuusalalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. 

Turvallisuusalan perustutkinto 180 osp

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa

Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 100 osp

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Liminka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä


OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö
Heikki Piilonen, 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi 

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää osaamistasi lyhyemmässä koulutuksessa. Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Koulutus on tarkoitettu TE-palveluiden asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja alalle. Edellytyksenä henkilökohtaiset ominaisuudet, rehellisyys, luotettavuus, työn kuormitukseen riittävää fyysinen ja psyykkinen kunto. Koulutuksessa sovelletaan SORA-lainsäädäntöä.

Seurava haku

Haku aikaa jatkettu 27.2.2018, paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä. Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Seuraava työvoimakoulutuksena järjestettävä turvallisuusalan perustutkinto alkaa 1.3.2018. Tutkinnon laajuus 180 osp.
Koulutus toteutetaan Kempeleessä.

Tutkinto ja koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan toiminta 45 osp (sis. työpaikalla tapahtuvaa koulutusta 5 viikkoa/25 päivää)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan siten, että koulutuksen koko laajuudeksi saadaan yhteensä 180 osp)

 • Vartiointitoiminta
  • vartiointitoiminta 30 osp 
  • uhkatilanteiden hallinta 15 osp 
  • turvajärjestelmien käyttö 15 osp 
 • Turvallisuustekninen toiminta
  • turvallisuustekninen toiminta 30 osp
  • turvajärjestelmien asennus 15 osp
  • tietoturvallisuustoiminta 15 osp
 • Pelastustoiminta
  • pelastustoiminta 30 osp
  • ympäristöturvallisuustoiminta 15 osp
  • sammutusmiestoiminta 10 osp

 

Koulutuksen toteutus

Viikossa 4 lähipäivää + 1 etäpäivä, jolloin tehdään ennalta määritelty tehtävä. Etäpäivänä opettaja on tavoitettavissa etäyhteydellä. Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Valinnaiset tutkinnonosat sisältävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta:
- 30 osp laajuisissa tutkinnonosissa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta on 10 viikkoa eli 50 päivää
- 15 osp laajuisessa tutkinnonosassa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta on 5 viikkoa eli 25 päivää.

Soveltuvuus

Alalla työskenteleviltä edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeutesi peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oma kuvaus terveydentilasta riittää valintatilanteessa.
Hakijan tulee myös varautua siihen, että jossain vaiheessa opintoja hänestä mahdollisesti tullaan tekemään suppea turvallisuusselvitys.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö »

Koulutus käynnistyy Kempeleen toimipisteessä.

Opiskelupaikkojen määrä

16

Lisätietoja

Panu Toivonen, p. 050 549 8999, panu.toivonen@osao.fi
Ville Meriläinen, p. 044 703 7724, ville.merilainen@osao.fi

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. 
Siirry TE-palveluiden sivulle »

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku