OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT)

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Tavoite
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus täyttää vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen vaaditun  sisäasiainministeriön asetuksen 780/2002 1§:n mukaiset tutkinnon osat.

Kohderyhmä
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka työskentelet yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä, toimit turvallisuusalan kouluttajana, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä/esimiehenä tai turvallisuusalan yrittäjänä tai olet hakeutumassa edellä mainittuihin tehtäviin. Koulutus soveltuu hyvin myös jatko-opinnoiksi sinulle, joka olet suorittanut turvallisuusalan perustutkinnon tai vartijan ammattitutkinnon. Yksityisen turvallisuusalan työkokemus katsotaan eduksi.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lähiopetusta on noin viisi päivää/tutkinnon osa, jonka lisäksi opiskellaan verkossa ja työpaikoilla. Koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon pakolliset osat ovat 60 osaamispistettä (osp)

 • Turvallisuuslainsäädäntö, 30 osp
 • Turvallisuussuunnittelu, 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan 120 osp

 • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
 • Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
 • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp
 • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Lisätietoa tutkinnon perusteissa (ePerusteet-palveluun) »

Ajankohta ja kesto
Koulutuksen voi aloittaa joustavasti ja se kestää noin vuoden. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Hakeminen koulutukseen
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit hakea koulutukseen tästä

Koulutuspaikka
Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste, Iivarinpolku 2, 91900  Liminka

Hinta
400 € (alv 0 %) 

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Marko Koivikko p. 040 6372 904, marko.koivikko@osao.fi

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä viikottain ja sovitaan haastatteluaika henkilökohtaisesti. Mahdollinen kielitaidon arviointi tehdään haastattelun yhteydessä. Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehto
Tutkintokoulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus täyttää vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen vaaditun Sisäasiainministeriön asetuksen 780/2002 1§:n mukaiset tutkinnon osat.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin viiden vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöissä.

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon pakolliset osat ovat

 • Turvallisuuslainsäädäntö, 30 osp
 • Turvallisuussuunnittelu, 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan 120 osp

 • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
 • Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
 • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp
 • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku