Maaseutuyrittäjä, maatalousteknologia

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä lähellä luontoa tekniikkaa monipuolisesti hyödyntäen. Työskentely-ympäristönä on usein pellot, konehallit, korjaamot ja metsät. Maatalousalalla olet osa ruokaketjua tekemässä merkityksellistä työtä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyväksi.

Ammatti ja opinnot

Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä osaat huolehtia maatilan koneista ja laitteista. Opit käyttämään, huoltamaan ja korjaamaan niitä.  Opit suunnittelemaan ja seuraamaan maatilan tai muun maaseutuyrityksen  taloutta. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä olet kustannustietoinen ja ympäristövastuullinen sekä huolehdit työturvallisuuden vaatimuksista ja ajantasaisuudesta.

Seuraat alasi jatkuvaa kehitystä ja pidät yllä ammattitaitoasi. Maaseutuyrittäjän työ edellyttää oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä, hyvää kuntoa sekä kykyä joustaa ja sopeutua erilaisiin työolosuhteisiin.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä

 • maaseutuyrittäjänä
 • maatalouskoneurakoitsijana
 • huoltokorjaajana
 • maataloustarvikekaupan työntekijänä
 • yrittäjänä

Maatalousalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatkaa opiskelua maatalousalan perustutkinnon jälkeen esimerkiksi agrologiksi ammattikorkeakoulussa. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 21.2. – 21.3.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2023 yhteishaussa maatalousalan perustutkintoon on OSAOssa yhteensä 40 aloituspaikkaa (kaikki osaamisalat yhteensä).

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Osaamisalatoivomus (maatalousteknologia) esitetään valinnan jälkeen OSAOn Wilmassa. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Maatalousalan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1.  Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 95 osp
 • Toiminta maatalousalalla, 15 osp
 • Luonnonvara-alan yrityksessätoimiminen, 15 osp
 • Maataloudessä käytettävien koneiden käyttäminen 15 osp
 • Maataloudessä käytettävien koneiden huoltaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen, 20 osp
 • Maataloudessä käytettävien koneiden korjaaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 50 osp
 • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 osp
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 10 osp
 • Maatalousalan tuotantotilojen automaation käyttäminen, 10 osp
 • Rehukasvien tuottaminen, 15 osp
 • Luonnonvara-alan työtehtävässä toimiminen, 5 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Lisätietoa opiskelusta ja kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle –sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan  Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Mikkonen Timo, 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

 

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 9.6. – 10.8.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 3.8.2022 ja niiden arvioitu päättymispäivä on 31.5.2025.

Koulutuspaikka

Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:
Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 3  pistettä)
Tarve koulutukselle (enint. 4 pistettä)
Motivaatio (enint. 3 pistettä).

Hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan viimeistään 12.8.2022.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Maatalousalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A2.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Oppisopmus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Terhi Mustakangas, p 040 530 8368, Terhi.Mustakangas@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Toiminta maatalousalalla (15 osp)
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen (15 osp)
 • Maataloudessa käytettävien koneiden käyttäminen (15 osp)
 • Maataloudessa käytettävien koneiden huoltaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen (20 osp)
 • Maataloudessa käytettävien koneiden korjaaminen (30 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen (20 osp)
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen (10 osp) (tulityö)
 • Maatalousalan tuotantotilojen automaation käyttäminen (10 osp)
 • Rehukasvien tuottaminen (15 osp) (kasvinsuojelu)
 • Luonnonvara-alan työtehtävässä toimiminen (5 osp) (voi valita 2 kertaa)
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Tarkemmat tiedot hankittavista työasuista ja oppikirjoista saat opintojen alkaessa.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta. Muhoksen yksikössä lukio-opintoja suoritetaan Kaukovainion palvelut yksikössä tai Muhoksen lukiossa. Lisäksi lukio-opintoja voi suorittaa myös Oulun iltalukiossa ja etälukiossa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Mikkonen Timo, p 050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Terhi Mustakangas, p 040 530 8368, Terhi.Mustakangas@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Painamalla “Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Andreas tutustuu maatalousalaan

Somevaikuttaja Andreas Tolonen vieraili OSAOn Muhoksen yksikössä ja tutusti mm. maatalousalan opintoihin.

Parasta maatalousalalla

Opiskelijat kertovat, mikä on parasta maatalousalan opinnoissa.

Voit olla kiinnostunut myös näistä ammateista ja opinnoista