Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto

Haluaisitko olla suunnittelemassa, tuottamassa ja toteuttamassa ikimuistoisia elämyksiä ja laadukkaita tapahtumia kulttuuri-, luonto-, terveys- ja liikunta-alalla? Olet asiakaslähtöinen, organisointikykyinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Matkailupalvelujen tuottajana pääset käyttämään luovuuttasi, ideoimaan erilaisia matkailun ohjelma- ja oheispalveluja ja tuottamaan iloa ja unohtumattomia hetkiä asiakkaillesi.

Ammatti ja opinnot

Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat matkailupalveluita. Opit tuntemaan alan kuluttajasuojasäädökset ja turvallisuusmääräykset sekä huolehtimaan välineistä, liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä. Ammattitaitosi koostuu kielitaidosta, joustavuudesta, ystävällisyydestä ja luovuudesta, jota tarvitset muuttuvissa tilanteista.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi matkailupalvelujen tuottajaksi voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä esimerkiksi

 • ohjelmapalveluyrityksissä,
 • loma- ja matkailukeskuksissa tai
 • majoituspalveluyrityksissä.

Matkailualan perustutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Yhteishaun ajankohta on 21.2. – 21.3.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2023 yhteishaussa matkailualan perustutkinnon matkailupalvelujen osaamisalalla on 24 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa.  Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Matkailualan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 ops
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 ops
 • Opastuspalvelut 25 ops
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista ja opiskeluvälineistä. Oppivelvolliselle koulutus, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Lisätietoa  kustannuksista saat Tietoa uudelle opiskelijalle –sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammaAmmattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut
Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

 

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole hakua vuonna 2023. Tiedustele mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuskoulutuksena.

Matkailupalvelujen tuottajaksi voit opiskella myös englanninkielisessä koulutuksessa. Hakuaika tähän koulutukseen on 3.4. – 11.8.2023 ja opinnot alkavat 2.10.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Tutkinnon suorittamisen kesto on noin 2-3 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi osaamisesi ja sen pohjalta laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS).

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen
 • tarve koulutukselle
 • motivaatio

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Matkailualan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
– Matkailupalvelualan asiakaspalvelu 30 osp
– Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelijat itse.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut
Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Oppisopimuksen lisätiedot ja hakeutuminen

Koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä