Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Turvallisuusvalvoja voi toimia mm. vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä. Työ on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa sekä erilaisia palvelutehtäviä.

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Opinnoissa sinut perehdytetään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Opiskelun aikana pääset työskentelemään erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Voit erikoistua vartiointiin, häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä turvallisuusjärjestelmiin. Edellytyksenä turvallisuusvalvojan opintoihin ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten rehellisyys ja luotettavuus, sekä riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • vartijana
 • arvokuljettajana
 • turvatarkastajana
 • järjestyksenvalvojana
 • turvasuojaajana
 • aulapalvelutehtävissä

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut paljon viime aikoina, ja alan avoimet työpaikat ovatkin lisääntyneet. Työllisyystilanne on hyvä ja ammattitaitoisesta työvoimasta on jopa pulaa.

Turvallisuusalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi, vanginvartijaksi tai pelastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2,5 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipaikka, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Huom: Turvallisuusalan koulutus siirtyy Limingasta Haukiputaan yksikköön 1.8.2026. Vuosina 2024 ja 2025 koulutukseen hakeutuneet aloittavat opiskelunsa Limingassa, ja siirtyvät tarvittaessa, opintojen kestosta riippuen, jatkamaan opintojaan Haukiputaalle 1.8.2026.

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa turvallisuusalan perustutkinnossa on 78 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Yhteishaun opiskelijavalinta turvallisuusalan opintoihin sisältää soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskokeesta saa 0-10 hakupistettä.

Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei tule valituksi. Turvallisuusalalla on terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja täältä>

Soveltuvuuskokeessa on kolme osaa, joissa havainnoidaan hakijan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista, valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn sekä toiminta-, koordinaatio- ja liikuntakykyä.

 1. Ennakkotehtävä, 0-1 pistettä (kohtaan 2 viittaava motivaatiokirje; kerro itsestäsi ja tavoitteistasi turvallisuusalalla)
  • Oppilaitos lähettää nettiennakkotehtävään linkin sähköpostilla viimeistään perjantaina 12.4.2024. Linkin yhteydessä on tehtävään tarkempi ohjeistus.
  • Vastausaikaa on torstaihin 25.4.2024 klo 15 asti.
 2. Soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet, 0-5 pistettä
  • alan vaatimuksiin perustuva toimintakyky
   • fyysinen toimintakyky
   • sosiaalinen toimintakyky
   • psyykkinen toimintakyky
   • oma-aloitteisuus
 3. Haastattelu, 0-4 pistettä
  • ota haastatteluun mukaan viimeisin koulutodistuksesi (myös kuva riittää) ja henkilöllisyystodistus

Osat 2 ja 3 toteutetaan 2.–14.5.2024 oppilaitoksessa osoitteessa Iivarinpolku 2, Liminka. Kutsut lähetetään hakijan sähköpostiin.

Muistutamme tarkistamaan, ovatko sähköpostiviestit menneet roskapostiin.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.2.1 Lisätietoa täältä >

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen. (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatilliset tutkinnon osat
 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Riskienhallita ja turvallisuusdokumenttien laatiminen, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelijan valitsema oppimispolku; vartiointi, häiriö- ja onnettomuustilanteet tai turvallisuusjärjestelmät määrittää valinnaisia tutkinnon osia.

 • Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, 15 osp
 • Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen, 15 osp
 • Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen, 20 osp
 • Vartiointitehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta, 15 osp
 • Voimankäytön hallinta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttäminen, 15 osp
 • Turvasuojaustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Turvajärjestelmän asentaminen ja huolto, 30 osp
 • Kiinteistöteknisissä tehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Turvatarkastustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Sammutusmiestoiminta, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Dronen käyttö turvallisuusalalla, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Henkilösuojaustehtävissä toimiminen, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus ja opiskelijalounas ovat kaikille maksuttomia.

Maksuttomuuden piirissä oleville opiskelijoille maksuttomia ovat; työasu, opiskeluvälineet, työturvallisuuskortti, tulityökortti sekä Valttikortti (turvallisuusjärjestelmät -oppimispolun opiskelijat). Ensiapukortti maksaa 10 € ja kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista.

Opiskelija, joka ei ole maksuttomuuden piirissä hankkii itse työasun (hinta oppilaitoksen yhteishankintana enintään 85 €) sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista sekä työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € ja turvallisuusjärjestelmät -oppimispolun opiskelijoiden Valttikortti 24,65 €.

Kaikilta opiskelijoilta poliisi perii maksun vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortista.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Lea Perhomaa, p. 050 590 9662, lea.perhomaa@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen jos turvallisuusala kiinnostaa sinua. Valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla on jokin ammatillinen tutkinto tai ammatillisen tutkinnon yhteiset tutkinnon osat suoritettuna tai ovat opiskelleet lukiossa vähintään kaksi vuotta.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 20.2.-30.8.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 7.8.2024 tai sen jälkeen sovitusti ja arvioitu päättymispäivä on 29.5.2027. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tarvitset tutkinnon muodostumiseen. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Liminka, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Huom: Turvallisuusalan koulutus siirtyy Limingasta Haukiputaan yksikköön 1.8.2026. Vuosina 2024 ja 2025 koulutukseen hakeutuneet aloittavat opiskelunsa Limingassa, ja siirtyvät tarvittaessa, opintojen kestosta riippuen, jatkamaan opintojaan Haukiputaalle 1.8.2026.

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa. Hakijat laitetaan soveltuvuuskoepistemäärän mukaiseen järjestykseen ja tarvittaessa käytössä on varasijat.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta turvallisuusalan opintoihin sisältää soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskokeesta saa 0-10 hakupistettä.

Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei tule valituksi. Turvallisuusalalla on terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja täältä>

Soveltuvuuskokeessa on kolme osaa, joissa havainnoidaan hakijan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista, valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn sekä toiminta-, koordinaatio- ja liikuntakykyä.

 1. Ennakkotehtävä, 0-1 pistettä (kohtaan 2 viittaava motivaatiokirje; kerro itsestäsi ja tavoitteistasi turvallisuusalalla)
  • Oppilaitos lähettää nettiennakkotehtävään linkin sähköpostilla viimeistään maanantaina 5.8.2024. Linkin yhteydessä on tehtävään tarkempi ohjeistus.
 2. Soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet, 0-5 pistettä
  • alan vaatimuksiin perustuva toimintakyky
   • fyysinen toimintakyky
   • sosiaalinen toimintakyky
   • psyykkinen toimintakyky
   • oma-aloitteisuus
 3. Haastattelu, 0-4 pistettä
  • ota haastatteluun mukaan viimeisin koulutodistuksesi (myös kuva riittää) ja henkilöllisyystodistus

Osat 2 ja 3 toteutetaan 6.8.2024 oppilaitoksessa osoitteessa Iivarinpolku 2, Liminka. Kutsut lähetetään hakijan sähköpostiin.

Muistutamme tarkistamaan, ovatko sähköpostiviestit menneet roskapostiin.

Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Jatkuvan haun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää 18 vuoden ikää ja opiskeltavaan tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa, jossa säännöllinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa ja voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa opinto-ohjaaja Lea Perhomaa,  p. 050 5909 662, lea.perhomaa@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatilliset tutkinnon osat
 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Riskienhallita ja turvallisuusdokumenttien laatiminen, 25 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelijan valitsema oppimispolku; vartiointi, häiriö- ja onnettomuustilanteet tai turvallisuusjärjestelmät määrittää valinnaisia tutkinnon osia.

 • Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, 15 osp
 • Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen, 15 osp
 • Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen, 20 osp
 • Vartiointitehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta, 15 osp
 • Voimankäytön hallinta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttäminen, 15 osp
 • Turvasuojaustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Turvajärjestelmän asentaminen ja huolto, 30 osp
 • Kiinteistöteknisissä tehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Turvatarkastustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Sammutusmiestoiminta, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Dronen käyttö turvallisuusalalla, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Henkilösuojaustehtävissä toimiminen, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus ja opiskelijalounas ovat kaikille maksuttomia.

Maksuttomuuden piirissä oleville opiskelijoille maksuttomia ovat; työasu, opiskeluvälineet, työturvallisuuskortti, tulityökortti sekä Valttikortti (turvallisuusjärjestelmät -oppimispolun opiskelijat). Ensiapukortti maksaa 10 € ja kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista.

Opiskelija, joka ei ole maksuttomuuden piirissä hankkii itse työasun (hinta oppilaitoksen yhteishankintana enintään 85 €) sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista sekä työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € ja turvallisuusjärjestelmät -oppimispolun opiskelijoiden Valttikortti 24,65 €.

Kaikilta opiskelijoilta poliisi perii maksun vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortista.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Marko Koivikko, p. 040 6372 904, marko.koivikko@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. 

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

 

Katso video: Sinustako turvallisuusvalvoja?

Petra Mattila kertoo videolla millaista on opiskelu turvallisuusalalla. Pääset katsomaan videon Youtubessa painamalla kuvaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: