OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän osaa toimia ammatillisesti kehitysvamma-alalla yksilökeskeisesti tukien kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä ja oppimista. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä mahdollistaessaan asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon. Hän suunnittelee toimintaa ja toimii yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittaminen on osaamisen hankkimistavasta riippumatonta.

Hakeutujalta edellytetään aikaisemmin hankittua osaamista sosiaali- ja terveys- tai kehitysvamma-alalta (esim. koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.  

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.  Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa (yht. 26). 

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla.
  • Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sen muodostumissääntöjen mukaisesti tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.  Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta
Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 340 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua vuonna 2019.

Lisätietoja
Seija Kangas, p.050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi ja
Marja Veikkola, p. 050 0776065, sähköposti marja.veikkola@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku