Ikääntyneen osallisuuden edistäminen, 35 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Toimitko lähihoitajana ja haluat täydentää osaamistasi ikääntyneiden parissa toimimisessa? Suorita tutkinnon osa ikääntyneen osallisuuden edistäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet lähihoitajana ja haluat täydentää osaamistasi ikääntyneiden parissa toimimisessa.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 1.8.2024 saakka.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 2.9.2024 ja arvioitu päättymispäivä on 10.1.2025.Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon osan muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena iltaisin. Koulutus sisältää iltaisin tapahtuvaa lähiopetusta 1-3 kertaa kuukaudessa. Koulutus sisältää myös ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä opiskelijan  työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa saat ammattitaitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden parissa tehtävää työtä. Opit myös käyttämään alan työmenetelmiä ja välineitä sekä materiaaleja asiakkaan osalllisuuden edistämisessä. Osaat toimia sosiaali- ja terveyslan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 35 osaamispistettä (osp).

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Opiskelijavalinta

Voit hakeutua koulutukseen, mikäli olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat täydentää osaamistasi sairaanhoitotyössä toimimisessa. Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen ja kutsutaan valintahaastatteluun. Kutsu lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä laitetaan tekstiviesti. Haastattelut järjestetään viikolla 33/2024. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja ja sähköpostin lähettämisestä laitetaan tekstiviesti.
Koulutuksessa on 20 opiskelijapaikkaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka on Oulussa 7.8.2024. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Hanna Holappa, p. 050 325 0642, hanna.holappa@osao.fi ja Hanna-Leena Hautaniemi, p. 040 356 6274, hanna-leena.hautaniemi@osao.fi

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuspäällikkö Johanna Savunen, johanna.savunen@osao.fi, p. 050 317 4796
Opettaja Marja Niemi, marja.niemi@osao.fi, p. 050 317 4715

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.