Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden osaamisala

Syvennä ja kehitä osaamistasi kemian alan prosesseista ja niiden merkityksestä tuotannossa. Prosessitekniikan ammattitutkinnon suoritettuasi tunnet kemianteollisuuden prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi. Opit ymmärtämään yksittäiset prosessivaiheet ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset.

Ammatti ja opinnot

Prosessiteollisuuden ammattitutkinon suoritettuasi tunnet kemianteollisuuden osaamisalan prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi ja ymmärrät yksittäiset prosessivaiheet ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset. Osaat käyttää tuotantoprosessiin liittyviä ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä sekä toimia häiriötilanteissa.

Huomioit turvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökohdat jokapäiväisessä työssäsi. Tutkinnon suorittaneena hallitset kokonaisvaltaisesti työtehtävät omilla prosessin vastuualueillaan.

 

Koulutuksen aikana opit käyttämään prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seuraamaan prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoman, ohjaamaan ja säätämään työalueesi prosesseja.  Tutkinnon suoritettuasi osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Saat myös valmiudet tehdä prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneena  voit työskennellä prosessiteollisuuden tuotantoprosessien työtehtävissä muun muassa kemian-, kemiantuote-, biotuote-, lääke-, biotuotanto-, elintarvike-, kumi- ja muoviteollisuudessa. Voit työllistyä ammattilaiseksi myös työnopastajan, pakkaus- ja varastoprosessien, laadunvalvonnan tai tuote- tai tuotannonkehityksen työtehtäviin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Prosessiteollisuudessa työskenteleväille henkilöille, jotka haluavat syventää ja kehittää perustutkintoa syvällisempää osaamista omiin työtehtäviin.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua 21.8.2020 alkaen.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloituspäivät ovat: 1.3.2021, 6.9.2021 tai 7.12.2021. Opintojen kesto 2 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0 – 10 p) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä)
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä)

Hakijoihin ollaan yhteydessä tammimkuussa 2021, elokuussa 2021 ja lokakuussa 2021. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Hakijat kutsutaan haastatteluun ja opiskelijavalintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Kielitaitotasosuositus tässä tutkinnossa on B1.1. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä

Opiskelun toteutusmuoto

Hakijalla tulee olla prosessiteollisuuden työpaikka. Koulutukseen sisältyy arviolta 10-15 lähiopetuspäivää koko opintojen aikana, joka tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen kautta. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Puuttuvaa osaamista täydennetään oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen avulla. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisiä oppimistehtäviä.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

Turvallinen työskentely ja toimiminen prosessiteollisuudessa 40 osp
Käynnissöpito prosessiteollisuudessa 35 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Kemianteollisuuden prosessien hallinta ja ohjaus 45 osp
Lisäksi 30 osp riippuen hakijan työpaikasta

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250€. Kirjallisuus ja työkalut arviolta 200€. Omat työasut ja turvakengät arviolta 200€.

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi –hakijapalvelu, p 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Koulutuspäällikkö Kaisa Varis, p 050 3059 627, kaisa.varis@osao.fi

Lehtori Timo Suorsa, p.050 5289 806, timo.suorsa@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.
Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opiskelun toteutusmuoto

Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskeluja täydennetään koulutuksenjärjestäjän määrittelemässä oppimisympäristössä.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu

Opiskelijavalinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Kielitaitotasosuositus tässä tutkinnossa on B1.1. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
  • Turvallinen työskentely ja toimiminen prosessiteollisuudessa 40 osp
  • Käynnissöpito prosessiteollisuudessa 35 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
  • Kemianteollisuuden prosessien hallinta ja ohjaus 45 osp
  • Lisäksi 30 osp riippuen hakijan työpaikasta

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250€. Kirjallisuus ja työkalut arviolta 200€. Omat työasut ja turvakengät arviolta 200€.

Lisätietoja

Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumiesesta antaa Juha Aliranta, p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta