Tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista elintarvikealalle

Työskenteletkö elintarvikealalla? Tule hakemaan oppia uusien tuotteiden ja tuoteportfolion kehittämiseen tarvelähtöisestä koulutuskokonaisuudestamme. Koulutuksen järjestää OSAO Edu Oy.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on asiakaslähtöiseen ajattelutapaan pohjautuva tuotekehitys- ja tuotteistamiskoulutus, jossa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin:

 • tuoteideointi ja -suunnittelu
 • kuluttajatutkimukset ja tuotetestit
 • reseptioptimointi, hinnoittelu ja kustannuslaskelmat
 • prosessin suunnittelu
 • aistinvaraisen arvioinnin menetelmät sekä aistinvaraisen ja mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointi
 • pakkausmerkinnät ja -suunnittelu
 • tutkimustulosten analysoinnin menetelmät ja tavararyhmähallinnan perusteet.

Koulutus koostuu kymmenestä 27 opiskelijatyötunnin laajuisesta osiosta, jotka toteutetaan neljässä eri osa-alueessa. Voit ilmoittautua kaikkiin tai vaikkapa vain yhteen osa-alueeseen.

Myös yksittäisiä osioita osa-alueen sisältä voi suorittaa erikseen (esim. pelkän teoriaosuuden suorittaminen). Jos haluat suorittaa osa-alueesta vain yksittäisen osan, niin kerro ilmoittautumislomakkeen lisätieto-kentässä, mihin osaan haluat osallistua.

Jo toteutuneisiin osa-alueisiin voi osallistua itsenäisesti materiaaleihin ja tallennettuihin teoriatunteihin osallistumalla. Toiminnallisempiin osiin (tuotekehitysprojekti) kouluttaja voi antaa ohjeistuksen erilliseen suorittamiseen ja tarvittavan tuen. Tarvittaessa itsenäinen suorittaja saa tukea kouluttajalta esille nouseviin tarkentaviin kysymyksiin.

Osallistujien on mahdollista saada opinto-ohjaajan tarjoamaa tukea oppimiseen joko ryhmämuodossa tai yksilöllisesti Oulussa, tai Teamsin/puhelimen avulla.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat elintarviketeollisuudessa työskentelevät henkilöt. Koulutukseen voi hakeutua koulutustaustasta riippumatta kaikki kohderyhmään kuuluvat.

Myös työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt (esim. kotivanhemmat, eläkeläiset ja osatyökykyiset) voivat hakeutua koulutukseen.

 

Ajankohta

Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajalla 25.3. – 22.11.2024.

Yksittäisiin osa-alueisiin tai niiden osien suorittamiseen voi ilmoittautua aina 30.9.2024 saakka. Suoritukset tulee olla valmiina 22.11.2024 mennessä.

 • Osa-alue 1. Asiakaslähtöinen tuotekehitys
  • Teoriaopinnot 25.3.-15.4.2024
  • Kehitysprojekti 1.4.-17.5.2024
 • Osa-alue 2. Tuotekehitysosaaminen ja -teknologiat
  • Teoriaopinnot 22.4.-13.5.2024
  • Kehitysprojekti 29.4.-7.6.2024
  • Aistinvarainen arviointi 29.4.-31.5.2024
 • Osa-alue 3. Jalostusasteen nostaminen
  • Teoriaopinnot 26.8.-16.9.2024
  • Kehitysprojekti 2.9.-11.10.2024
  • Aistinvarainen arviointi 2.9.-4.10.2024
 • Osa-alue 4. tuoteportfolio, tuote ja palvelu
  • Teoriaopinnot ja kehitysprojekti 12.8.-22.11.2024

Osa-alueiden tarkemmat koulutuspäivät ja aikataulutukset osa-alueiden sisällön kuvauksen yhteydessä.

Koulutuspaikka

Teams-ympäristö, mahdolliset lähijaksot ja työsalityöskentely OSAO Kaukovainion yksikkö, Palvelut. Kotkantie 2C, 90250 Oulu.

 

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koko koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 270 opiskelijatyötuntia.

Koulutus toteutetaan neljässä eri osa-alueessa. Voit ilmoittautua kaikkiin tai vaikkapa vain yhteen osa-alueeseen tai sen osaan.

Opiskelijatyötunnit muodostuvat opetuksesta (etä- ja/tai kontaktiopetus), työssä oppimisesta sekä muusta koulutuksen suorittamiseen käytetystä oppimisajasta (esim. itsenäinen työskentely ajasta ja paikasta riippumatta).

Osa alue sisältää teoriaosuuden, jossa perehdytään mm. QFD-menetelmään (Quality Function Deployment), moderniin QFD-menetelmään sekä HOQ-menetelmään (The House of Quality). Lisäksi ohjelmaan kuuluu pienehkö kehitysprojekti, joka tehdään pienryhmissä tai yksilöllisesti ja siinä perehdytään mm. tuoteideointiin ja -suunnitteluun. Arvioitu opiskelijatyömäärä on 2 x 27 h.

Aikataulu

 • Tuotekehitysteoria:
  • Vko 13, ma 25.3. klo 14.00-16.00 ja to 28.3. klo 14.00-16.00
  • Vko 14, ti 2.4. klo 14.00-16.00 ja to 4.4. klo 14.00-16.00
  • Vko 15, ma 8.4. klo 14.00-16.00 ja to 11.4. klo 13.00-15.00
  • Vko 16, ma 15.4. klo 14.00-16.00
 • Kehitysprojekti:
  • Vko 14-20, ma 1.4. –  pe 17.5.
  • Annetaan mahdollisuus kahdenvälisiin keskusteluihin.

Osa-alueen teoriaosuudessa opitaan mm. tuotekehityksen teorian kautta tuotekehityksen vaiheita; käynnistäminen, luonnostelu, kehittely, viimeistely ja hallittu alasajo. Lisäksi osa-alueessa on aistinvaraisen arvioinnin osio, jossa osallistujat voivat harjaantua erilaisiin aistinvaraisiin arviointimenetelmiin ja lisäksi halutessaan testata perusmaut. Yksin tai pienryhmissä tehtävässä pienessä tuotekehitysprojektissa sovelletaan käytännössä opittuja tietoja. Arvioitu opiskelijatyömäärä on 3 x 27 h.

Aikataulu

 • Tuotekehitysteoria:
  • Vko 17 ma, 22.4. klo 14.00-16.00 ja to 25.4. klo 13.00-15.00
  • Vko 18 ma, 29.4. klo 14.00-16.00 ja to 2.5. klo 13.00-15.00
  • Vko 19 ma, 6.5. klo 14.00-16.00 ja to 9.5. klo 13.00-15.00
  • Vko 20 ma, 13.5. klo 14.00-16.00
 • Tuotekehitysprojekti:
  • Vko 18 – 23, ma 29.4. – pe 7.6.
  • Annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin.
  • Työsali käytössä pe iltaisin ja tarvittaessa lauantaina.
 • Aistinvarainen arviointi:
  • Vkot 18 – 22, ma 29.4. – pe 31.5.
  • Viikolla 17 ti 23.4. klo 14.00-16.00 ja ke 24.4. klo 14.00-16.00
  • annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin.
  • Työsali käytössä pe iltaisin ja tarvittaessa lauantaina.
  • Annetaan mahdollisuus perusmakujen testaukseen.

Osa-alueen teoriaosuudessa uppoudutaan olemassa olevien tuotteiden jalostusasteen nostamiseen ja reseptiikkakehitykseen. Osa-alueeseen kuuluu myös aistinvaraisen arvioinnin osio sekä soveltava pieni tuotekehitysprojekti. Arvioitu opiskelijatyömäärä on 2 x 27 h.

Aikataulu

 • Tuotekehitysteoria:
  • Vko 35, ma 26.8. klo 14.00-16.00 ja to 29.8. klo 13.00-15.00
  • Vko 36, ma 2.9. klo 14.00-16.00 ja to 5.9. klo 13.00-15.00
  • Vko 37, ma 9.9. klo 14.00-16.00 ja to 12.9. klo 13.00-15.00
  • Vko 38, ma 16.9. klo 14.00-16.00
 • Tuotekehitysprojekti:
  • Vko 36 – 41, ma 2.9. – pe 11.10.
  • Annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin.
  • Työsali käytössä pe iltaisin ja tarvittaessa lauantaina.
 • Aistinvarainen arviointi:
  • Vko 36 – 40, ma 2.9. – pe 4.10.
  • Vko 36 ke 4.9. klo 14.00-16.00, to 5.9. klo 14.00-16.00
  • Annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin.
  • Työsali käytössä pe iltaisin ja tarvittaessa lauantaina.
  • Annetaan mahdollisuus perusmakujen testaukseen.

Osa-alueen teoriaopinnoissa opitaan mm. miten laaditaan tuoteporfolio, mitä asiakasymmärryksellä tarkoitetaan, mitkä asiat vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostumiseen ja miten nämä tulisi huomioida tuotekehityksessä. Lisäksi perehdytään asiakasymmärryksen työkaluihin kuten esim. asiakaspersoonien määrittelyyn. Harjoittelemme myös hissipuheen laatimista ja uutuustuotteen pitchaamista sekä tuote-esittelyä.

Opiskelija laatii tuotekehitysprosessin ohjaamana tuotekansion eli portfolion. Opiskelijat pääsevät esittelemään tuoteportfolionsa mukaisia tuotteita koulutuksen päätöstilaisuudessa, jossa kaikilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua tämän koulutuksen aikana syntyneisiin uusiin tuotteisiin.

Aikataulu

 • Teoria:
  • Vko 33 – 47, ma 12.8. – pe 22.11.
  • Vko 33, pe 16.8 klo 14.00-16.00
  • Vko 34, pe 23.8 klo 14.00-16.00
  • Vko 35, pe 30.8 klo 14.00-16.00
  • Vko 36, pe 6.9 klo 14.00-16.00
  • Vko 37, pe 13.9 klo 14.00-16.00
  • Vko 38, pe 20.9 klo 14.00 -16.00
  • Vko 39-41 (henkilökohtaiset ohjausajat ja itsenäistä työskentelyä portfolion parissa.)
  • Vko 42, pe 18.10 klo 14.00-16.00
  • Vko 44, pe 1.11 klo 14.00-16.00
  • Vko 45, pe 8.11 klo 14.00-16.00
  • Vko 46, pe 15.11 klo 14.00 – 16.00
  • Vko 47, pe 22.11 klo 14.00 – 16.00
 • Kehitysprojekti:
  • Vko 33 – 47, ma 12.8. – pe 22.11.
  • Annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin.
  • Viikolla 47 tuotteiden/kehitysprojektin esittely OSAOn tiloissa tai etäyhteydellä.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan pääasiassa etäyhteydellä. Opiskelijoiden on mahdollista käyttää OSAOn elintarvikealan työsalia tuotekehitysprojektien ja/tai aistinvaraisen arvioinnin yhteydessä. Osa-alueen 4. lopussa pidetään yhteinen tuotteiden/kehitysprojektien esittelytilaisuus läsnäolotapahtumana, johon on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Jokaisessa osa-alueessa on teoriaosuus ja pieni tuotekehitysprojekti, jonka voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään osa-alueen tai sen osan (teoria tai kehitysprojekti), saa suorituksesta todistuksen.

 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen voidaan valita kohderyhmään (elintarviketeollisuudessa työskentelevät henkilöt) kuuluva hakija.

Koulutukseen voi hakeutua myös työvoiman ulkopuolella oleva henkilö (esim. kotivanhemmat, eläkeläiset ja osatyökykyiset).

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus päättää opiskelijaksi ottamisesta koulutuksen järjestäjän valintaesityksen perusteella.

Uusien hakijoiden/kiinnostuneiden yhteydenotot käsitellään elokuun alussa.

 

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa

Tommi Laaksonen, p. 040 1455 143, tommi.laaksonen@osao.fi

 

Hakeminen

Hakuaika koko koulutuskokonaisuuteen on päättynyt, mutta voit hakea suorittamaan yksittäisiä osa-alueita.

Yksittäisiin osa-alueisiin ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen teoriaosuuden alkamista (katso alkamisajat ylempää). Itsenäisesti opiskellen osa-alueet voi suorittaa myös ilmoittautumisajankohdan päättymisen jälkeen eli ilmoittautuminen yksittäisiin osa-alueisiin on siis mahdollista myöhemminkin. Jälki-ilmoittautuneet voivat tiedustella ohjausta suorittamiseen kouluttajalta.

Hae osa-alueeseen 1: Asiakaslähtöinen tuotekehitys

Hae osa-alueeseen 2: Tuotekehitysosaaminen ja -teknologiat

Hae osa-alueeseen 3:  Jalostusasteen nostaminen

Hae osa-alueeseen 4: Tuoteportfolio, tuote ja palvelu

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Vahvistus on sitova.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.