Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Päivitä osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden kehitysvamma-alan työtä. Kehitysvamma-alan ohjaajana voit työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Ammatti ja opinnot

Kehitysvamma-alan ohjaajana osaat edistää vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista, osallisuutta ja yhteiskunnallista osallistumista. Osaat myös tukea vammaisen henkilön toimintakykyä, oppimista ja arjen tilanteissa tapahtuvaa vuorovaikutusta.
Koulutus sopii vammaistyössä ja kehitysvamma-alalla, hoitotyössä sekä kasvatus-, opetus- ja ohjaustyössä toimiville henkilöille ja alasta kiinnostuneille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii vammaistyössä ja kehitysvamma-alalla, hoitotyössä sekä kasvatus-, opetus- ja ohjaustyössä toimiville henkilöille ja alasta kiinnostuneille.

Hakuaika

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Opintojen ajankohta ja kesto

Koulutuksen seuraava aloittamisajankohta ei ole tiedossa. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään vammaisalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018)

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 51 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Vammaisalan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B2.1. Lisätietoja kielitaitosuosituksista löydät täältä >

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Vammaisalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 135 osp):
  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 45 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 45 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yht. 15 osp):
  • Sosiokulttuurinen työ 15 osp
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp
  • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 15 osp tai
  • Tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 15 osp.

Lisätietoja tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelun totetutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena 1-3 lähiopetuspäivää /viikko. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusasioita Kontinkankaan yksikössä hoitaa koulutussuunnittelija Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450€ (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeista siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto 

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan. 

  

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >