OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Sähköasentaja

Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (ent. sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähköasentaja

Sähköasentajana asennat, huollat ja pidät kunnossa sähköjärjestelmiä ja -koneita. Opinnoissasi perehdyt sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaamiseen. Sähköasentajana noudatat työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisia työtapoja. Olet vastuuntuntoinen ja huolellinen. Voit työskennellä uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
 • Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp
 • Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 32 pk
Kaukovainio, tekniikka 48 pk
Pudasjärvi 8 pk, 2 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajilta:
Haukiputaan yksikkö

Erja Ukkola
p. 050 317 4827

erja.ukkola@osao.fi

Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Pudasjärven yksikköLisätietoja
Liisa Lehto
p. 040 512 1304
liisa.lehto@osao.fi

Jatkuva haku

+

Sähköasentajan koulutuksen tavoitteena on saada hyvät valmiudet toimia sähköalan tehtävissä. Työpaikat löytyvät rakentamisen, energia-alan tai teollisuuden parista. Sähköalalta löytyy myös monia mahdollisuuksia alkaa yrittäjäksi.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään sähköalalla asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä ja joilta puuttuu alan ammatillinen koulutus.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2017, kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista ja etäopiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa tai oppilaitoksessa. Tutkinto on valmis, kun kaikki 4 osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

 • sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • sähkö- ja automaatioasennukset
 • sähkö- ja energiatekniikka.

Valinnaiset tutkinnon osat

 • sähköverkostoasennukset (1kV-20kV)
 • kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • tutkinnon osa jostain muusta perustutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0%).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Haukiputaan yksikkö
Heikki Haaraniemi, p. 050 590 9661, heikki.haaraniemi@osao.fi 


Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi tai
Keijo Ruonala, p. 040 592 9614, keijo.ruonala@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

 • aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
 • mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
 • mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antavat valmiuden toimia sähköalalla sähkö- tai automaatioasentajan tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu sähkö- ja automaatiotekniikan alan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta ja valinnaisista (3-4) osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat sähköasentajalla:

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Sähkö- ja energiatekniikka

Muut valinnaiset osat tarkentuvat opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Sähkö- ja automaatiotekniikanalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku