OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Sähköasentaja

Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentajana asennat, huollat ja pidät kunnossa sähköjärjestelmiä ja -koneita. Opinnoissasi perehdyt sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaamiseen. Sähköasentajana noudatat työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisia työtapoja. Olet vastuuntuntoinen ja huolellinen. Voit työskennellä uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Sähköasentajan koulutuksen tavoitteena on saada hyvät valmiudet toimia sähköalan tehtävissä. Työpaikat löytyvät rakentamisen, energia-alan tai teollisuuden parista. Sähköalalta löytyy myös monia mahdollisuuksia alkaa yrittäjäksi.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään sähköalalla asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä ja joilta puuttuu alan ammatillinen koulutus.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa
- Haukiputaan yksikössä 3.12.2018
- Pudasjärven yksikössä syksyllä 2019

Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS), joka laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista ja etäopiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa tai oppilaitoksessa. Tutkinto on valmis, kun kaikki 4 osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

 • sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • sähkö- ja automaatioasennukset
 • sähkö- ja energiatekniikka.

Valinnaiset tutkinnon osat

 • sähköverkostoasennukset (1kV-20kV)
 • kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • tutkinnon osa jostain muusta perustutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksuton. Oppimateriaaleista saattaa tulla kustannuksia.

Hakeutuminen
Seuraa hakeutumista Opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Haukiputaan yksikkö
Matti Raappana, p. 050 317 4834, matti.raappana@osao.fi 

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068,  anna.kuosmanen@osao.fi tai
Keijo Ruonala, p. 040 592 9614, keijo.ruonala@osao.fi

Valintaperusteet

 • aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
 • Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp
 • Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas: 32 pk
Kaukovainio, tekniikka: yhteensä 57 peruskoulupohjaista aloituspaikkaa sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon. Osaamisala valitaan opintojen aikana.
Pudasjärvi: 12 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Haukiputaan yksikkö
Erja Ukkola
p. 050 317 4827

erja.ukkola@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antavat valmiuden toimia sähköalalla sähkö- tai automaatioasentajan tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu sähkö- ja automaatiotekniikan alan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta ja valinnaisista (3-4) osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat sähköasentajalla:

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Sähkö- ja energiatekniikka

Muut valinnaiset osat tarkentuvat opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Sähkö- ja automaatiotekniikanalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja oppilaitoksen kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku