OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2020. Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta

Toteutus
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3/kuukausi. Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

Tutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (80 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat ovat Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen (40 osaamispistettä) ja Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (60 osaamispistettä). Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Valinnaisena tutkinnon osana suoritetaan Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä) ja/tai Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä). Jos opiskelija valitsee näistä vain toisen, hän suorittaa valinnaisena tutkinnon osana lisäksi tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Hakeutuminen 2020 alkavaan koulutukseen avautuu lähempänä koulutuksen toteuttamisajankohtaa. Seuraa OSAOn koulutuskalenteria.

Lisätietoja koulutuksesta antaa
Leena Rytkönen-Laukka
p. 050 3174 779
leena.rytkonen-laukka@osao.fi

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Valintakriteerit ovat:

- hakijan soveltuvuus alalle ja tutkinnossa vaadittava terveydentila ja toimintakyky, ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa
- alalla työskentely ja tutkinnon suorittamiseen soveltuva työpaikka
- alalle soveltuva aikaisempi koulutus tai muu osaaminen
- koulutustarve

Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen.

Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta opiskelijalle siltä osin kuin se kohdistuu opiskelijan koulutukseen osallistumisesta syntyneisiin kustannuksiin.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku