Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala

Voimalaitoksen käyttäjä

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat voimalaitosprosessien käytön ja tunnet prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Koulutus on suunnattu sinulle, joka työskentelet kattilalaitosten tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat).

Ammatti ja opinnot

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Tunnet yleisimmät prosessilaitteet ja hallitset kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Sinulla on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmän ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Huomioit työssäsi ympäristön sekä työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Tutkinnon suorittaneena saat tutkintonimikkeen voimalaitoksen käyttäjä sekä tutkintotodistuksen, jolla voit hakea alikonemestarin pätevyyskirjaa, asetuksen (891/1999) mukaisesti. Alikonemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytönvalvojana, kun käyttöpaine on < 40 bar teholuku < 500 bar x MV.

A-koneenhoitajan pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana, kun käyttöpaine on < 25 bar teholuku < 100 bar x MW.  

B-koneenhoitajan pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana, kun käyttöpaine on < 16 bar teholuku < 40 bar x MW.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voimalaitoksen käyttäjän tutkintonimike mahdollistaa työskentelyn seuraavissa työpaikoissa

  • voimalaitoksilla
  • kaukolämpölaitoksilla
  • metsäteollisuuden kattilalaitoksilla (sellu- ja sahateollisuus)
  • teollisuuden prosessihöyryä tuottavilla kattilalaitoksilla.

Voimalaitoksen käyttäjä voi toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

  • valvomo-operaattori
  • kattila- ja turbiinilaitoksen hoitaja
  • kattilalaitoksen käytön valvoja (pätevyyskirja).

Energia-alan ammattitutkinnon suorittanut henkilöllä on jatko-opintomahdollisuus suorittamaan energia-alan erikoisammattitutkinto.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Varsinainen hakuaika päättyi 7.10.2019, mutta koulutukseen voi hakeutua edelleen.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka,
Kotkantie 2, 90250 OULU

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnassa painottuvat

  • tarve koulutukselle
  • aikaisemmin hankittu osaaminen
  • hakijalla on oltava työpaikka kattilalaitoksella.

Valintapäätös tehdään mahdollisimman nopeasti hakuajan päättymisen jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla ja tutkintoon valituille vahvistetaan ilmoitus myös puhelimitse, jolloin vielä varmistetaan hakijan työtilanne ammattitutkinnon suoritusta varten.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Mahdollinen kielitaidon arviointi tehdään henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan 14.10.2019 – 28.5.2021 välisenä aikana.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä. Energia-alan ammattitutkinnon näyttötehtävät suoritetaan energian tuotannon tai prosessiteollisuuden kattilalaitoksilla, joten sinulla on oltava työpaikka valmiina ennen tutkintoon hakeutumista.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana pidetään 24 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien aikana opiskellaan käytännön läheisesti kone- ja metallitekniikan työsaleissa voimalaitosten materiaalitekniikkaa sekä kunnossapitoa. Voimalaitosten sähkö-, instrumentointi- ja vesienkäsittelyprosessien tekniikkaa opiskellaan puolestaan prosessitekniikan työsaleissa. Koulutukseen osallistuu lisäksi useiden ammattikorkeakoulujen energiatekniikan opettajia ja energia-alan asiantuntijoita teollisuudesta. Tutkinnon aikana hyödynnämme Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää voimalaitoksen prosessilaitteista, kattila- ja turbiinitekniikasta sekä turvallisuudesta, harjoitukset Valmet DNA-stimulaattorilla, projektityöt sekä tenttipäivät.

Tutkinto

Tutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu voimalaitostekniikan osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (40 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

Toiminta lämmöntuotannossa 40 osp
Voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö 20 osp
Voimalaitoksen vesien käsittely 20 osp
Turbiinilaitoksen käyttö 20 osp
Työnjohdolliset valmiudet ja toimintojen kehittäminen voimalaitosalalla 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti

Lisätietoa tutkinnosta saat tutkinnonperusteista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %)

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Opettaja Kari Palokangas
kari.palokangas@osao.fi
+358505903480

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen