Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitoksen käyttäjä

Voimalaitostekniikan osaamisala

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat voimalaitosprosessien käytön ja tunnet prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Koulutus on suunnattu sinulle, joka työskentelet kattilalaitosten tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat).

Ammatti ja opinnot

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Tunnet yleisimmät prosessilaitteet ja hallitset kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Sinulla on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmän ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Huomioit työssäsi ympäristön sekä työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Tutkinnon suorittaneena saat tutkintonimikkeen voimalaitoksen käyttäjä sekä tutkintotodistuksen, jolla voit hakea alikonemestarin pätevyyskirjaa, asetuksen (891/1999) mukaisesti. Alikonemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytönvalvojana, kun käyttöpaine on < 40 bar teholuku < 500 bar x MV.

A-koneenhoitajan pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana, kun käyttöpaine on < 25 bar teholuku < 100 bar x MW.  

B-koneenhoitajan pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana, kun käyttöpaine on < 16 bar teholuku < 40 bar x MW.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kun sinulla on voimalaitoksen käyttäjän tutkintonimike, sinun on mahdollista työskennellä

  • voimalaitoksissa
  • kaukolämpölaitoksissa
  • metsäteollisuuden kattilalaitoksissa (sellu- ja sahateollisuus)
  • teollisuuden prosessihöyryä tuottavilla kattilalaitoksissa.

Voimalaitoksen käyttäjänä voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

  • valvomo-operaattori
  • kattila- ja turbiinilaitoksen hoitaja
  • kattilalaitoksen käytön valvoja (pätevyyskirja).

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneena sinulla on jatko-opintomahdollisuus suorittamaan energia-alan erikoisammattitutkintoa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka,
Kotkantie 2, 90250 OULU

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0 – 10 p) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä)
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä)

Valintapäätös tehdään mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla ja tutkintoon valitulle vahvistetaan ilmoitus myös puhelimitse, jolloin vielä varmistetaan hakijan työtilanne ammattitutkinnon suoritusta varten.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Energia-alan ammattitutkinnon kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä

Ajankohta ja kesto

Koulutukseen voi hakeutua ja aloittaa opinnot joustavasti. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä. Energia-alan ammattitutkinnon näyttötehtävät suoritetaan energian tuotannon tai prosessiteollisuuden kattilalaitoksilla, joten sinulla on oltava työpaikka valmiina ennen tutkintoon hakeutumista.

Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana pidetään 24 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien aikana opiskellaan käytännön läheisesti kone- ja metallitekniikan työsaleissa voimalaitosten materiaalitekniikkaa sekä kunnossapitoa. Voimalaitosten sähkö-, instrumentointi- ja vesienkäsittelyprosessien tekniikkaa opiskellaan puolestaan prosessitekniikan työsaleissa. Koulutukseen osallistuu lisäksi useiden ammattikorkeakoulujen energiatekniikan opettajia ja energia-alan asiantuntijoita teollisuudesta. Tutkinnon aikana hyödynnämme Pinja-oppimisympäristöä.

Koulutus sisältää 24 lähiopetuspäivää voimalaitoksen prosessilaitteista, kattila- ja turbiinitekniikasta sekä turvallisuudesta, harjoitukset Valmet DNA-stimulaattorilla, projektityöt sekä tenttipäivät.

Oppisopimus

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinto

Tutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu voimalaitostekniikan osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (40 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

Toiminta lämmöntuotannossa 40 osp
Voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö 20 osp
Voimalaitoksen vesien käsittely 20 osp
Turbiinilaitoksen käyttö 20 osp
Työnjohdolliset valmiudet ja toimintojen kehittäminen voimalaitosalalla 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti

Lisätietoa tutkinnosta saat tutkinnonperusteista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 200 € (alv 0 %)

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Opettaja Kari Palokangas
p. 050 5903 480
kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta