Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan erityisohjaaja

Vammaisalan erityisohjaajana toimit alan asiantuntijana ja osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Ammatti ja opinnot

Voit hakeutua tutkintoon, jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaavan/ylemmän sosiaali- ja terveysalan tutkinnon ja sinulla työkokemusta vammaisalalta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että työskentelet vammaisalalla. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi vahvistat osaamistasi ja voit toimia asiantuntijana asiakkaan erilaisissa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmissä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaikaa koulutukseen on 1.3.2024 saakka.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 11.3.2024 ja jatkuvat keväälle 2025 asti. Opintojen kesto on noin 1,5 vuotta. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon osan muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä. Hakijat voidaan haastatella jo hakuaikana. Valintapäätös tehdään hakuajan jälkeen ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Monimuotokoulutus (2 – 3 lähipäivää kuukaudessa).

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutumisesta: Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan tutkinnon osia ovat
  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (80-120 osp)

Syksyllä 2024 – keväällä 2025 järjestetään seuraavat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp

Valinnaisia opintoja (40 osp) voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Hinta

Opiskelijamaksu on 550 € (alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Marko Hyyryläinen
p. 050 322 5595
marko.hyyrylainen@osao.fi

Hae koulutukseen

Hae koulutukseen

Peruutusehdot

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0 – 50 % osallistumismaksusta.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >