Lähiesimiestyön ammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on hyvä väylä esimiestyöhön.

Ammatti ja opinnot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä. Koulutus kehittää osaamista esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työyhteisön kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiville palveluohjaajille, tiimivetäjille ja esimiehille tai näihin tehtäviin tähtääville. Koulutuksen sisällössä painottuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sisällöt. Oppiminen tapahtuu käytönnön työtehtävissä, tiimissä vertaisoppimalla sekä verkossa. Opinnot vaativat työpaikan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualla päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville tai tehtäviin hakeutuville henkilöille, esimerkiksi lähiesimiehille, palveluohjaajille tai tiimin vetäjille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin.

Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 4.5. – 5.9.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 4.10.2022 ja arvioitu opintojen päättymispäivä on 30.11.2023.  Koulutuksen kokonaiskesto työn ohessa on noin vuoden.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää tarkan opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä OSAOn Kaukovainion yksikkö, palvelut ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 3 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Motivaatio (enint. 4 pistettä).

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella.

Hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päätyttyä. Hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Hakijat haastatellaan viikolla 37/2022 . Kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Valintatieto ilmoitetaan valituille sähköpostilla viikolla 37/2022.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuspäiviä on noin kerran kuukaudessa, yleensä tiistaisin klo 12-16. Lisäksi käytetään Pinja-verkko-oppimisalustaa. Oppimista tapahtuu myös käytännön työtehtävissä työpaikalla. Opiskelu vaatii työpaikan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta. Valinnainen tutkinnon osa Toiminnan kannattavuus toteutetaan täysin verkko-opiskeluna.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Kirsi Pirinen, kirsi.pirinen@osao.fi,  puh. 040 541 3643.

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa (70 osp):
  • Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi (80 osp):
  • Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
  • Toiminnan kannattavuus, 40 osp (täysin verkko-opiskeluna)
  • Henkilöstötyö, 40 osp
  • Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opettaja Piritta Mänty, p. 050 528 1995, piritta.manty@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Tutkinnon nimi uudistuu: 1.8.2024 alkaen tutkinto on lähiesihenkilötyön ammattitutkinto