Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen, 30 osp

Tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta

Opiskele liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen -tutkinnon osa ja opi suunnittelemaan ja ohjaamaan liikunnan ohjelmapalveluita. Opit myös arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistasi liikunnan ohjelmapalvelujen ohjaajana.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan liikunnan ohjelmapalveluiden suunnittelussa ja ohjaamisessa.
Koulutus on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

Ajankohta

Seuraava koulutus järjestetään 4.9.2023-31.5.2024. Hakuaika koulutukseen on 13.3.-15.5.2023. Voit tiedustella mahdollisuutta opiskella tutkinnon osa oppisopimuksella.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan OSAOn keskustan kampuksilla (Kaukovainio ja Kontinkangas)

  • Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu
  • Kaukovainion kampus, Kotkantie 1 ja 2, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikolla 22/2023 ja valintapäätöksestä tiedotetaan viikolla 24/2023. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla valintapäätöksen jälkeen. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 8.8.2023 mennessä.

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 115 € (alv 0 %).

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta tutkinnon osa Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen.

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta on noin 2-3 pv/viikko.

Koulutuksen laajuus ja sisältö

Tutkinnon osan laajuus on 30 osaamispistettä. Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet palveluun ->)

Oppisopimusopiskelu 

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä
  • Anu Loukkola-Salo, p. 040 652 7189, anu.loukkola-salo@osao.fi
  • Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi
  • Minna Kettunen, p. 044 2319870, minna.kettunen@osao.fi
Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.