Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT)

Opiskele jalkojenhoitotyön osaajaksi suorittamalla terveysalan ammattitutkinto. Tutkinnon suoritettuasi hallitset jalkojenhoidon sekä osaat ohjata ja neuvoa jalkojen terveyden edistämisessä.

Ammatti ja opinnot

Terveysalan ammattitutkinnon jalkojenhoitotyön osaamisalan suoritettuasi hallitset jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä, omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Osaat myös tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja sekä ohjata asiakasta näiden tuotteiden käytössä. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit laajentaa osaamistasi.

Terveysalan ammattitutkinnon jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttää sinulta sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalle tulotutkinto eikä anna sellaisenaan osaamista esim. lääkehoidon toteuttamiseen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Jalkojenhoitajana (AT) voit toimia sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa sekä alan työryhmissä ja asiakkaiden kodeissa. Voit toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitasi eri organisaatioille ja yksittäisille asiakkaille.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole tällä hetkellä jatkuvaa hakua avoinna.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraavaa terveysalan ammattitutkinnon, jalkojenhoidon osaamisalan aloitusajankohtaa ei ole sovittu.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 – 2 vuotta. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu
  • Tutkinnon suorittamiseen vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Terveysalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018). Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella.

 

Kielitaito

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Terveysalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on 1-2 / viikossa ja se järjestetään iltaisin. Oppimisympäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö, alan työpaikat sekä Kontinkankaan yksikön jalkojenhoidon palvelutoiminta (ajoittain myös arkipäivisin klo 8-16 välillä).

Koulutus etenee tutkinnon osittain ja voit halutessasi suorittaa tutkinnon osia.

 

Oppisopimusopiskelu

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu. Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 135 osaamispistettä)
  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp
Valinnaiset tutkinnon osat | 15 osp (valitaan yksi)
  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 15 osp
  • Haavojen hoitaminen, 15 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 15 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoa tutkinnosta saat tutkinnonperusteista (ePerusteet-palveluun)

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Marja-Leena Kinnunen
p. 050 5659 444, marja-leena.kinnunen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Painike ilmestyy sivulle, kun hakeutuminen koulutukseen on käynnissä. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta