Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmentaja

Hanki osaaminen valmentajan työhön ja voit toimia valmennustehtävissä kolmannella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Tutkinnon suorittaneena voit käyttää valmentajan tutkintonimikettä. Koulutuksessa voit erikoistua joko lasten tai nuorten valmennukseen.

Ammatti ja opinnot

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, valmentajan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmennuksen osaamisalan suorittanena voit toimia valmennustehtävissä kolmannella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat ja julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat valmennuskeskukset ja urheiluakatemiat. Yksityisellä sektorilla valmennuksen osaamisalan suorittanut työskentelee urheilun ammattiorganisaatioissa tai yksityisenä yrittäjänä valmennustyössä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Haku koulutukseen on ajalla 18.3. – 5.8.2020. Koulutus tulee painottumaan nuorten tai lasten valmennukseen.

 

Koulutusaika

Seuraava koulutus toteutetaan 14.8.2020 – 18.12.2021.

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Haukipudas.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet:

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu
  • Soratutkinto (Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset 1.6.2018 alkaen)

Hakemuksen jättäneihin hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun, jotka ovat ensimmäiselle ryhmälle 11. – 12.6.2020 ja toiselle ryhmälle viikoittain kesäkuun ja elokuun alun aikana hakemusten saavuttua 6.8.2020 asti.  Opiskelijavalinta tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella 7.8.2020 ja siitä tiedotetaan sähköpostilla 10.8.2020 mennessä.

 

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi tehdään haastattelun yhteydessä, tarvittaessa erillisellä testillä.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää iltaopetusta, lähi- ja etäopetusta. Lähiopetus arki-iltaisin, 1-3 iltaa/kk sekä satunnaisesti lauantaisin. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä (osoitteessa Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi).

 

Oppisopimusopiskelu 

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Ole yhteydessä Kontinkankaan yksikköön, koulutussuunnittelija Mirva Saastamoiseen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi 

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista

Pakollinen tutkinnon osa, 60 osp
  • Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp (valitaan yksi)
  • Nuorten valmentaminen, 90 osp tai Lasten valmentaminen, 90 osp

Lisätietoja  tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa. Koulutuksen kesto on keskimäärin 1,5 – 2 vuotta.

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu 450 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

 

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi
Johanna Vesenterä, p.040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehdot

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen.
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta