Datanomi, ohjelmistotuotanto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomikoulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut tietotekniikasta pintaa syvemmältä ja haluat työskennellä monipuolisissa työtehtävissä nopeasti kehityvällä alalla. Ohjelmistotuotannon datanomina osaat toimia koodarina tai työskennellä muissa ohjelmistoalan työtehtävissä.

Ammatti ja opinnot

Ohjelmistotuotannon datanomina työskentelet  eri sovellusalueilla omien vahvuuksiesi mukaisissa työtehtävissä. Opit toimimaan ohjelmistoprojekteissa ja suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan ohjelmistoja. Ammattisi kulmakiviä ovat kiinnostus jatkuvasti kehittyvää alaa kohtaan, pitkäjänteisyys sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot. Myös taiteellisuus ja kiinnostus grafiikkaa kohtaan ovat  vahvuuksia, joita voi hyödyntää alalla.

Ohjelmistotuotannon opinnoissa syvennytään pelituotantoon tai web-ohjelmointiin.

Pelialalan opinnoissa opit  toimimaan pelituotannossa pelisuunnittelussa, ohjelmoinnissa ja 3D-mallinnuksessa. Osallistut myös pelialan tapahtumiin ja yhteisiin peliprojekteihin. Koulutus antaa sinulle pelialan lisäksi valmiudet sijoittua myös perinteisen ohjelmistotuotannon työtehtäviin tai muiden alojen 3D-osaamista vaativiin työtehtäviin.

Web-ohjelmoinnissa opit toteuttamaan verkkosivustoja ja verkkopalveluja eri päätelaitteille. Opit selain- ja palvelinohjelmointia ja julkaisujärjestelmien hyödyntämistä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelmistotuotannon datanomina voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • peliohjelmoija
 • pelisuunnittelija
 • testaaja
 • 3D-mallintaja
 • artisti
 • web-suunnittelija
 • Front End / Back End Developer
 • yrittäjä

Yhteiskunnan digitalisoituessa uusimmat teknologiat hallitsevia osaajia tarvitaan koko ajan. Datanomikoulutus antaa mahdollisuudet sijoittua erilaisiin tehtäviin monille eri aloille. Ohjelmistoalalla on tällä tällä hetkellä ja lähivuosina osaajapula, joten työtilanne on erinomainen.

Datanomiopinnot opinnot  antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Lähes puolet OSAOsta valmistuneista datanomeista jatkaa jossain vaiheessa tietotekniikan opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 18.2. – 10.3.2020. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Lukukausi alkaa elokuussa 2020. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2020 yhteishaussa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa on 130 aloituspaikkaa. 1.8.2020 tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon yhdistyy myös tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ja sen osaamisalat. Aloituspaikat sisältävät kaikki osaamisalat. Osaamisala valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Osaamisala valitaan opintojen aikana. Opiskelijat valitaan osaamisalalle kiinnostuksen, soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ohjelmistotuotannon osaamisala on painottunut pelialalle. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 105 osp
 • Palvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 20 osp
 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valittava 40 osp
 • Pelituotantoprojekti, 15 osp
 • Multimediatuotanto ( Sisältää 3D-mallinnuksen), 15 osp
 • Kehitysympäristön käyttö, 15 osp
 • Muut valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Yhteisiä opintoja varten pitää hankkia muutama oppikirja. Opintoja varten opiskelijalla täytyy olla kotona riittävän tehokas tietokone.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

opinto-ohjaaja Niina Miettinen
p. 040 141 5317
niina.miettinen(at)osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

 

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika 22.10.2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt 22.9.2019.

Mikäli sinulla on aiempaa osaamista, voit hakeutua ympäri vuoden avoimella hakemuksella.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava ryhmämuotoinen koulutus alkaa 22.10.2019. Opinnot kestävät noin 2 vuotta. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Opintojen kestoon vaikuttaa opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka laaditaan yksilöllisesti kaikille opiskelijoille.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2C
90250 Oulu

1.8.2020 alkaen:
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella.

Valintaperusteena

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Valintapäätös ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 14.10.2019 mennessä.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Jatkuvan haun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ohjelmistotuotannon osaamisala on painottunut web-ohjelmointiin ja verkkopalvelujen tuottamiseen.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 105 osp
 • Palvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 20 osp
 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valittava 40 osp
 • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 15 osp
 • Multimediatuotanto, 15 osp
 • Kehitysympäristön käyttö, 15 osp
 • Muut valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Yhteisiä opintoja varten pitää hankkia muutama oppikirja. Opintoja varten opiskelijalla täytyy olla kotona riittävän tehokas tietokone.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Jatkuvan haun kautta hakeutuvalla ei ole välttämättä mahdollisuutta suorittaa lukio-opintoja.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

Lisätietoa hakemisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Oppisopimuksen lisätiedot ja hakeutuminen

Paula Tuohimaa
p. 050 317 4818
paula.tuohimaa@osao.fi

Hae koulutukseen

Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä