OSAO

FI EN

Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Kokkina osaat valmistaa ruokaa niin suurelle joukolle kuin yksittäisinä annoksina. Opit tuntemaan elintarvikkeet, raaka-aineet sekä koko ruokatuotantoprosessin. Kokkina hygienia on sinulle kunnia-asia ja vahvuutesi palveluasenteesi ja yhteistyökykysi. Työssä pääset käyttämään hyviä kädentaitojasi. Ruokapalvelun osaamisalan suorittaneena osaat toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja sinulle voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalveluyritykset.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2018,  kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 20 osp

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 osp

• Ruokapalvelun osaamisala 65 osp

 • Lounasruokien valmistus, 40 osp
 • Annosruokien valmistus, 25 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kempeleen-Limingan yksikkö »
Muhoksen yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, palvelut »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 12 pk
Kempele 16 pk, 2 yo
Muhos 10 pk, 2 yo
Kaukovainio, palvelut 32 pk, 4 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Haukiputaan yksikkö

Erja Ukkola
erja.ukkola@osao.fi
p. 050 317 4827

Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Kempeleen-Limingan yksikkö
Marcella Puranen
p. 040 358 0813
marcella.puranen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Ammattimaiseen ruoanlaittotyöhön aikovalle, jolla ei ole alan koulutusta.

Ajankohta ja kesto
Kesto noin kaksi vuotta.

Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Toteutus
Koulutus on omaehtoista ja päätoimista (keskimäärin vähintään 25 h/vko) ja se toteutetaan päiväopetuksena, johon sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelma laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen
 • Lounasruokien valmistus
 • Annosruokien valmistus

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kolme osaa

 • Á la carte - ruoanvalmistus
 • Juomien myynti- ja tarjoilu
 • Kahvilapalvelut
 • Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
 • Pikaruokapalvelut
 • Suurkeittiön ruokatuotanto
 • Tilaus- ja juhlaruokien valmistus
 • Kokouspalvelut
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, Haukipudas
Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2, Oulu
Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, Kempele
Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, Muhos

Hinta
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia aiheutuu mm. työasusta n. 350 € sekä oppimateriaalista.

Opintososiaaliset edut
Opiskelijalle tarjotaan yksi ateria/opiskelutyöpäivä ja ateriakorvaus työssäoppimisessa. Opiskelijalla on mahdollisuus käyttää maksutonta opiskeluterveydenhuoltopalvelua. Opiskelijalla on mahdollisuus saada opinto- ja koulumatkatukea Kelan ohjeistuksen mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella neuvoteltuaan ensin TE-palvelujen kanssa.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoja
Kokin koulutus Haukipudas, lehtori Maria Ojala-Ahokas, p. 050 317 4726, maria.ojala-ahokas@osao.fi
Hakeutuminen Haukipudas, opinto-ohjaaja Erja Seppälä p. 050 317 4678, erja.seppala@osao.fi
Kokin koulutus Kempele, opinto-ohjaaja Marcella Puranen p. 040 358 0813, marcella.puranen@osao.fi
Kokin koulutus Muhos, opinto-ohjaaja Timo Mikkonen, p.050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi
Kokin koulutus Oulu, opettaja Riikka Vanhala, p. 050 543 2836, riikka.vanhala@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnassa:

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus).

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä noudattaa muita alan sopimuksia ja säädöksiä.

Kohderyhmä
Henkilöt jotka työskentelevät ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, catering-alan yritykset ja juhla- ja pitopalveluyritykset.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on noin 70–90 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kokin koulutus muodostuu perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen
 • Lounasruokien valmistus
 • Annosruokien valmistus


 

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.

Oppisopimuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Keskimäärin koulutus kestää on 2-3 vuotta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p.050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku