OSAO

FI EN

Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Kokkina toimit monipuolisissa ravintola- ja catering-alan työtehtävissä. Alan työtehtävissä toimiminen edellyttää itsenäistä, omatoimista sekä vastuuntuntoista asennetta. Kokkina hygienia on sinulle kunnia-asia, kuten myös palveluasenteesi ja yhteistyökykysi. Työssä pääset käyttämään hyviä kädentaitojasi.

Ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä teet yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimit työssäsi kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten mukaisesti ja noudatat alan sopimuksia ja säädöksiä.

Koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet toimia alan monipuolisissa tehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä koulutuksella. Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös kansainvälistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Valinnaisilla tutkinnon osilla pystyt rakentamaan itsellesi yksilöllisen, laajan osaamisen ravintola- ja catering-alalla.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, jolla on jo aiempia tutkintoja, mutta haluat kehittyä ruoanvalmistustaidoissa tai työllistää itsesi kokkina. Voit hakea ravintola- ja catering-alan perustutkintoon joustavasti ympäri vuoden koulutuskalenterin kautta.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos haluat kehittyä ruoanvalmistustaidoissa ja työllistyä ravintoloihin, henkilöstöravintoloihin, liikenneravintoloihin, kahviloihin, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksiin sekä suurtalousalan toimipaikkoihin.

Ajankohta ja kesto
Kempeleen-Limingan yksikössä opinnot
alkavat valintapäätöksen jälkeen joustavasti yhdessä sovittuna ajankohtana. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 1,5 - 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Toteutus
Koulutus on omaehtoista ja päätoimista (keskimäärin vähintään 25 h/vko). Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, johon sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Tutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa, 20 osp

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 osp

Ruokapalvelun osaamisala, 65 osp

 • Lounasruokien valmistus, 40 osp
 • Annosruokien valmistus, 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia, 60 osp, esimerkiksi

 • Á la carte - ruoanvalmistus, 30 osp
 • Kahvilapalvelut, 10 osp
 • Katu- ja pikaruokapalvelut, 10 osp
 • Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 osp
 • Suurkeittiön ruokatuotanto, 25 osp
 • Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 25
 • Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen, 15 osp
 • Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, Haukipudas
Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2, Oulu
Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, Kempele
Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, Muhos

Hinta
Opetus on maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta. Tarkemmat tiedot hankittavista työasuista ja oppikirjoista saat valintakirjeen yhteydessä.

Hakeutuminen

 • Haukiputaan yksikköön
  (jatkuva haku ei ole auki)
 • Kaukovainion palvelut yksikköön tästä
 • Kempeleen-Limingan yksikköön tästä
 • Muhoksen yksikköön tästä

Valintaperusteet
Hakemusten perusteella tapahtuva haastattelu

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Haukiputaan yksikkö
lehtori Maria Ojala-Ahokas, p. 050 317 4726, maria.ojala-ahokas@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, palvelut
opettaja Riikka Vanhala, p. 050 543 2836, riikka.vanhala@osao.fi

Kempeleen-Limingan yksikkö
opinto-ohjaaja Marcella Puranen p. 040 358 0813, marcella.puranen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
opinto-ohjaaja Timo Mikkonen, p.050 562 9120, timo.mikkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2019,  kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon sisältö ja laajuus
Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa, 20 osp

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 osp

Ruokapalvelun osaamisala, 65 osp

 • Lounasruokien valmistus, 40 osp
 • Annosruokien valmistus, 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia, 60 osp, esimerkiksi

 • Á la carte - ruoanvalmistus, 30 osp
 • Kahvilapalvelut, 10 osp
 • Katu- ja pikaruokapalvelut, 10 osp
 • Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 osp
 • Suurkeittiön ruokatuotanto, 25 osp
 • Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 25
 • Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen, 15 osp
 • Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, palvelut »
Kempeleen-Limingan yksikkö »
Muhoksen yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 12 pk
Kaukovainio, palvelut 36 pk
Kempele 18 pk
Muhos 12 pk, 2 yo

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
erja.seppala@osao.fi
p. 050 317 4678

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Marianne Tapper
p. 050 366 0199
marianne.tapper@osao.fi

Kempeleen-Limingan yksikkö
Marcella Puranen
p. 040 358 0813
marcella.puranen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä noudattaa muita alan sopimuksia ja säädöksiä.

Kohderyhmä
Henkilöt jotka työskentelevät ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, catering-alan yritykset ja juhla- ja pitopalveluyritykset.

Ravintola- ja catering-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. 

Oppisopimuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Keskimäärin koulutus kestää on 1,5 - 3 vuotta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja
Kempeleen-Limingan yksikkö
:

Opinto-ohjaaja Marcella Puranen p. 040 358 0813, marcella.puranen@osao.fi (hakeutuminen)

Koulutuspäällikkö Anu Ahola, anu.ahola@osao.fi, p. 050 433 2871 (oppisopimuskoulutus)

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku