OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähihoitaja, vammaistyö

Lähihoitaja, vammaistyö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, vammaistyö

Vammaistyön lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa. Opit tukemaan vammaisten henkilöiden toimintakykyä yhdessä heidän itsensä, heidän läheistensä sekä ammattilaisten kanssa. Vammaistyön lähihoitajana hallitset alan lainsäädännön, palvelujärjestelmät sekä ammattietiikan. Voit työskennellä työ- ja palvelukeskuksissa, perhekodeissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten hoitolaitoksissa, palvelutaloissa sekä suoraan asiakkaan kotona

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja aikaisemmat alan ammatilliset opinnot (esim. tutkinnot osat ja keskeytyneet opinnot). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä suomen kielen taito.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa 26.8.2019. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Toteutus
Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena. 

Oppisopimuskoulutus
Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi
Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi

Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Vammaistyön osaamisala:
  Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
  Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinto on valmis, kun kaikkien tutkinnon osien näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu ja Kotkantie 3, 90250 Oulu

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Jatkuva haku 26.8.2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja hakeutumisesta:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Opinto-ohjaaja
Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Valintaperusteet

- Tarve koulutukselle
- Aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus)
- Riittävä suomen kielen taito
- Sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.
- Haastattelu

Valintahaastattelut
Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella hakuajan päättymisen jälkeen. 24.5.2019 jälkeen hakemuksensa jättäneille haastattelut järjestetään 7.-8.8.2019 OSAO Kontinkankaan yksikössä. Mahdolliseen kielitaidon arviointiin kutsutaan erikseen. Kielitaidon arviointi järjestetään 5.8.2019 (kirjallinen ja suullinen osio). Mikäli kielikokeessa todetaan, että hakijan kielitaito ei ole riittävä, häntä ei kutsuta haastatteluun eikä hän ole mukana opiskelijavalinnassa.

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään ja valintatieto ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja kirjeitse mahdollisimman pian haastattelujen päättymisen jälkeen.

Mikäli hakija ei osallistu kielikokeeseen eikä haastatteluun, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa. Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta 21.8.2019 mennessä. Vahvistus on sitova.

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

 • Vammaistyön osaamisala:
  Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
  Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kontinkankaan yksikössä on kevään 2019 yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan perustutkintossa yhteensä 239 peruskoulupohjaista aloituspaikkaa ja 24 paikkaa ylioppilaille. Osaamisalan valinta tehdään toisen opiskeluvuoden syksyllä.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ari Jääskelä
p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku