Artesaani, jalometalliala

Taideteollisuusalan perustutkinto

Jalometallialan artesaanina osaat valmistaa koruja yksittäiskappaleena ja piensarjatuotantona asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hallitset korujen suunnittelun sekä valmistuksen eri tekniikat. Työskentelet itsenäisenä yrittäjänä tai alan myynti- tai ohjaustehtävissä.

Ammatti ja opinnot

Jalometallialan osaamisalan suorittaneena artesaanina valmistat ja korjaat jalometallialan tuotteita tai teet jalometallialan kaiverrustöitä. Voit toimia työntekijänä tai yrittäjänä alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanena osaat suunnitella omaa työtäsi ja hankkia monipuolisesti tietoa alaltasi. Hallitset alan tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneena työskentelet alasi laatumääreiden mukaisesti. Tunnet alan säädökset, käytännöt, kestävän kehityksen ja materiaalien käsittelyn ja huomioit ne valmistaessasi asiakkaille tuotteita, tiloja tai palveluita. Teknisen ammattitaidon lisäksi alalla tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Jalometallialan artesaanina voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä
 • tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä
 • palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä
 • ohjaustoiminnassa
 • teollisessa tuotannossa
 • asiakaspalvelussa ja myyntityössä
 • korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä

Jalometallialan artesaanin opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi kultasepäksi (kultasepän ammattitutkinto) tai muotoilijaksi (AMK). Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 18.2.-10.3.2020. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2020.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2020 yhteishaussa taideteollisuusalan perustutkinnon jalometallialan osaamisalalle on 6 aloituspaikkaa.

 

Opiskelijavalinta

Koronavirusepidemian johdosta Suomessa vallitseva poikkeustila aiheuttaa muutoksia OSAOn pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin keväällä 2020. Aiemmin ilmoitetusta poiketen taideteollisuusalan perustutkinnon jalometallialan osaamisalalle ei järjestetä pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Taideteollisuusalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 55 osp
 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • Jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön valmistaminen,  45 osp
Valinnaiset ammatilliset  tutkinnon osat 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opiskelija hankkii itse osan kultasepän käsityökaluista sekä oppikirjoista.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

 

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika koulutukseen on 1.5.-3.8.2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 1.9.2020. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika n. 2,5 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250  Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän ja  soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe järjestetään 17.8.2020 jalometallialan opetustiloissa Kaukovainiolla.

Hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päättymisen jälkeen. Valintapäätös tehdään 20.8.2020 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta sähköpostilla.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaidon arviointi suoritetaan haastattelun yhteydessä. Taideteollisuusalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi etätehtäviä sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Opinnot ovat mahdollistaa suorittaa kokonaan tai osittain oppisopimuksella. Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään näyttö alan yrityksessä, joka arvioidaan arviointiasteikolla 1-5 tai hylätty.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on  180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 55 osp
 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • Jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön valmistaminen,  45 osp
Valinnaiset ammatilliset  tutkinnon osat 90 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelija hankkii itse osan kultasepän käsityökaluista sekä oppikirjoista.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Mauri Kuorilehto, p. 0401415205

mauri.kuorilehto@osao.fi

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

 

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

 

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä: