OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto on koko kouluyhteisön työtä sinun ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Siihen kuuluvat
• turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö,
• esteettömyys,
• oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen ja
• kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskelijahuollon palveluja ovat myös kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö.

Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijahuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Jokaisessa yksiköissä toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka suunnittelee ja kehittää toimia yksikön opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Huomiota kiinnitetään myös turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan edistämiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat yksiköstä riippuen
• yksikönjohtaja/koulutusjohtaja,
• opinto-ohjaaja,
• kuraattori,
• terveydenhoitaja sekä
• tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Mikäli mielessäsi on asioita, joista haluaisit keskustella, ota rohkeasti yhteyttä johonkuhun opiskelijahuoltoryhmän jäseneen, sillä opiskelijahuoltoryhmällä on keinoja tuen järjestämiseen.

Monialainen asiantuntijaryhmä (1.8.2014 alkaen)

Jos sinulla on sellaisia hankaluuksia opiskelussasi tai elämässäsi, joihin tarvitset yksilöllistä apua, opiskelusi tukemiseksi kootaan tapauskohtainen asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijoita voidaan nimetä vain sinun tai huoltajasi suostumuksella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.

Ryhmässä käsitellään opiskeluusi ja elämäntilanteeseesi liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistäsi, oppimistasi ja elämänhallintaasi voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja.

Päivitetty: 30.04.2014 klo 15:24