OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Oulun seudun ammattiopiston yhteisöllisessä opiskeluhuollossa painotamme ennaltaehkäiseviä, osallistavia, ohjauksellisia ja esteettömiä toimintatapoja. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme.

Opiskeluhuollon yksilökohtaisten palvelujen järjestämisessä suosimme varhaisen puuttumisen malleja ja ohjaamme sinua ja muita opiskelijoita hakemaan mahdollisimman ajoissa tarvitsemaasi tukea tai palveluja. Ohjaamme opiskelijoita ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskusteluin ja neuvoin siten, että teillä on mahdollisuus saattaa opinnot päätökseen.

Opiskeluhuolto on koko kouluyhteisön työtä sinun ja kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Siihen kuuluvat
• turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö,
• esteettömyys,
• oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen ja
• kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuollon palveluja ovat myös opiskeluterveydenhuollon, psykologien ja kuraattoreiden asiakastyö.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Jokaisessa yksiköissä toimii opiskeluhuoltoryhmä, joka suunnittelee ja kehittää toimia yksikön opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Huomiota kiinnitetään myös turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan edistämiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat yksiköstä riippuen
• yksikönjohtaja/koulutusjohtaja,
• opinto-ohjaaja,
• kuraattori, psykologi
• terveydenhoitaja sekä
• tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Mikäli mielessäsi on asioita, joista haluaisit keskustella, ota rohkeasti yhteyttä eri asiantuntijoihin.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Jos sinulla on sellaisia hankaluuksia opiskelussasi tai elämässäsi, joihin tarvitset yksilöllistä apua, opiskelusi tukemiseksi voidaan koota tapauskohtainen asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijoita voidaan nimetä vain sinun tai huoltajasi suostumuksella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.

Ryhmässä käsitellään opiskeluusi ja elämäntilanteeseesi liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistäsi, oppimistasi ja elämänhallintaasi voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja.

Katso Oulun kaupungin video Opiskeluhuollon palvelut lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa:

Päivitetty: 22.02.2019 klo 09:13